بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
بیان سیاست خارجی نظام اسلامی
روابط با دول عربی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

روابط با دول عربی

روابط با دول عربی

سؤال: ‏[‏‏روابط شما با برادران عرب مسلمان چگونه خواهد بود؟ این‏‎ ‎‏روابط در حال حاضر تا حدودی محدود است.‏‏]‏

جواب:‏ روابط ما برادرانه است، که منشأ آن از مذهبمان است. و تاریخ‏‎ ‎‏و فرهنگمان نیز مشترک است. ما همیشه مشکلات یکدیگر را‏‎ ‎‏می فهمیم و دشمنانمان نیز مشترک هستند.(850)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏رابطۀ شما با دولتهای عربی چگونه خواهد بود؟ به کدام طرف‏‎ ‎‏تمایل پیدا خواهید کرد؟ به طرف دولتهای عربی مترقی نظیر لیبی،‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 519

‏سوریه و عراق و یا به طرف دولتهای معتدل نظیر عربستان سعودی و‏‎ ‎‏مصر؟‏‏]‏

جواب:‏ دولتی که ما ایجاد می کنیم دولت اسلامی، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است. و هر یک از آنها نزدیکتر به جمهوری اسلامی باشند، البته آنها‏‎ ‎‏نزدیکتر به ما خواهند بود و هر کدام دورتر باشند، دورتر.(851)‏

9 / 9 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 520