بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
بیان سیاست خارجی نظام اسلامی
روابط با اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

روابط با اسرائیل

روابط با اسرائیل

سؤال: ‏[‏‏اگر چنانچه شاه برود و دولت مورد نظر حضرتعالی روی کار‏‎ ‎‏آید، چه تغییراتی در روابط دولت شما با اسرائیل رخ خواهد داد؟‏‏]‏

جواب:‏ ما اسرائیل را طرد خواهیم کرد و هیچ رابطه ای با او نخواهیم‏‎ ‎‏داشت. اسرائیل، دولت غاصب است و با ما دشمن.‏

ـ  ‏[‏‏آیا این بدان معناست که دیگر اسرائیل از ایران نفت دریافت‏‎ ‎‏نخواهد کرد؟‏‏]‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 517

ـ ‏ نخواهد کرد.(844)‏

10 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اسرائیل از نظر اسلام و مسلمین و تمامی موازین بین المللی، غاصب و‏‎ ‎‏متجاوز است و ما کمترین اهمال و سستی را در پایان دادن به‏‎ ‎‏تجاوزات او جایز نمی دانیم.(845)‏

10 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا آیت الله و دولت جدید سیاست خود را نسبت به اسرائیل و‏‎ ‎‏آفریقای جنوبی تغییر خواهند داد؟ آیا در هر حال، مسأله فروش نفت‏‎ ‎‏ایران در گذشته و حال، بر اساس موضع سیاسی کشور خریدار نفت‏‎ ‎‏نسبت به ایران خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطه ای بین ایران و یک‏‎ ‎‏مشت غاصب وجود ندارد. چه کسی حاضر است به یک کشور‏‎ ‎‏نژادپرست جنایتکار نفت بفروشد.(846)‏

14 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏مادامی که سران این دولتها که از شاه حمایت می کنند بر سرِ کارند به آنها‏‎ ‎‏نفت نمی دهیم، خواه امریکا باشد و یا هر کشور دیگر. و اما نسبت به‏‎ ‎‏اسرائیل، مسلّم است که ما به یک دولت غیرقانونی و غاصب و متجاوز‏‎ ‎‏به حقوق مسلمین و دشمن اسلام هیچ گونه کمکی نخواهیم کرد.(847)‏

18 / 10 / 57


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 518

سؤال: ‏[‏‏آیا به اسرائیل و افریقای جنوبی نفت خواهید فروخت؟‏‏]‏

جواب:‏ خیر، برای اینکه این کشورها همان طور که قبلاً هم گفته ام‏‎ ‎‏راهی برخلاف حق و عدالت در پیش گرفته اند.(848)‏

19 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏دوَلی که در جریان انقلاب کنونی ایران آشکارا از شاه حمایت‏‎ ‎‏کردند، در صورتی که اظهار ندامت کنند، آیا مناسبات خود را با آنها‏‎ ‎‏ادامه می دهید؟‏‏]‏

جواب:‏ بلی؛ مگر اسرائیل. اسرائیل مستثناست؛ همچنین افریقای‏‎ ‎‏جنوبی و کشورهایی که از تبعیض نژادی پشتیبانی می کنند.(849)‏

3 / 11 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 519