بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل سوم امام در تبعید
هدایت مبارزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هدایت مبارزه

هدایت مبارزه

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏پیامهای خود را چگونه به ایران می فرستید؟‏‏]‏

جواب:‏ فعلاً توسط تلفن و اشخاص.‏

ـ  ‏[‏‏این پیامها چگونه به دست خبرنگاران می رسد؟‏‏]‏

ـ ‏ اوضاع ایران به صورتی است که نه تنها نظر خبرنگاران را جلب‏‎ ‎‏کرده، بلکه نظر مردم عادی را هم در همه جا جلب کرده است. چطور‏‎ ‎‏می شود که خبرنگاری مسائل ایران را دنبال کند و به اعلامیه ها‏‎ ‎‏دسترسی پیدا نکرده باشد!؟‏

ـ  ‏[‏‏آیا به همۀ نامه های خود هر روز پاسخ می دهید؟‏‏]‏

ـ ‏ اگر لازم باشد جواب می دهم.‏

ـ  ‏[‏‏آیا شما تماسهایی با مردم شهر نوفل لوشاتو دارید که بدانید در این‏‎ ‎‏شهر کوچک چه می گذرد؟‏‏]‏

ـ ‏ بعضی از آنان به اینجا آمده اند.‏

ـ  ‏[‏‏آیا فکر می کنید که هرگز دوباره به ایران برگردید؟‏‏]‏

ـ ‏ من هرگاه صلاح دانستم به ایران برمی گردم. برای من مکان مطرح‏‎ ‎‏نیست. آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این‏‎ ‎‏مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود.(819)‏

7 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 508

‏ما در پاریس ـ در صورتی که من میل نداشتم در آنجا باشم لکن‏‎ ‎‏حوادث طوری شد که در پاریس ما مسائل خودمان را به تمام عالم‏‎ ‎‏رساندیم و زیر پای اینها را سست کردیم.(820)‏

13 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏در پاریس دست ما برای تبلیغات باز بود. ما مطالب و مسائل ایران را‏‎ ‎‏به همه جای دنیا رساندیم. و با بعضی که از امریکا می آمدند‏‎ ‎‏مصاحبه های تلویزیونی انجام می شد. و در تمام امریکا ـ آنطور که‏‎ ‎‏می گفتند ـ و در بسیاری از مناطق مثل کانادا پخش و مطالب ما در ‏‎ ‎‏مریکا هم پخش می شد.(821)‏

30 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ما مطالبمان را در پاریس بیشتر از آن مقداری که توقع داشتیم منتشر‏‎ ‎‏کردیم. و گاهی خبرگزاریهای امریکا می آمدند آنجا و ما صحبت‏‎ ‎‏می کردیم. و به من می گفتند که این در تمام امریکا و یک مقداری هم‏‎ ‎‏در خارج امریکا پخش می شود. ما مسائل ایران را، آنکه واقع بود در‏‎ ‎‏ایران، و مصائبی که بر ملت می گذشت، آنجا گفتیم. و قشرهای‏‎ ‎‏مختلفی که از دوستان و جوانان ایران در خارج بودند از همه اطراف‏‎ ‎‏هر روز تقریباً دسته ای، دسته هایی می آمدند. و آن هم اسباب باز‏‎ ‎‏تقویت ما بود. آنها هم فعالیت می کردند؛ صحبت می کردند؛ مجالس‏‎ ‎‏داشتند.(822)‏

10 / 7 / 58

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 509