بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل اول انگیزۀ قیام
اسلام خواهی ملت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اسلام خواهی ملت

اسلام خواهی ملت

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏مقام و موضع مرحلۀ جدید مبارزات خلق ایران را نسبت به‏‎ ‎‏مبارزات زمان حکومت دکتر مصدق چگونه می بینید؟‏‏]‏

جواب:‏ مبارزات کنونی ایران یک حرکت کاملاً اسلامی و در جهت‏‎ ‎‏تغییر کامل نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است.(770)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏این جمعیت یک چیز داشت، و آن «ایمان» یک پشتوانه داشت، و آن‏‎ ‎‏«خدا»، یک مقصد داشت، و آن «اسلام». همه، از اول ایران تا مرکز، تا‏‎ ‎‏آخر، هر جا می رفتی فریاد «مرگ بر شاه» و «ما جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم» بلند بود.(771)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏آقا، مملکت اسلام از اول 15 خرداد تا حالا، بیشتر از صدهزار‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 476

‏جمعیت از آن کشته شده است و بیشتر از صدهزار معلول ما الآن‏‎ ‎‏داریم. اینها برای چه معلول شده اند؟ برای چه کشته شده اند؟ برای‏‎ ‎‏نفت بوده است؟ آدم برای نفت خودش را می کشد؟ برای خانه بوده‏‎ ‎‏است؟ برای ارزانی بوده است؟ خوب، ما از تظاهرات مردم باید اینها‏‎ ‎‏را بفهمیم. همه می گفتند: ما اسلام را می خواهیم.(772)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏این ملتی که از اول قیامش برای اسلام بود، برای ‏‏قرآن‏‏ بود، این ملتی که‏‎ ‎‏در طول چندین سال، تقریباً دو دهه و اخیراً چند سال، آن قدر زحمت‏‎ ‎‏کشیدند، آن قدر تحمل بلیّات کردند، و آن قدر جوان دادند و آن قدر‏‎ ‎‏خانمانشان به باد فنا رفت، اینها با صراحت گفتند که ما جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی می خواهیم. جمهوی اسلامی معنایش این است که رژیم،‏‎ ‎‏رژیم اسلامی باشد؛ حکومت، حکومت اسلامی باشد، و قوانین،‏‎ ‎‏قوانین اسلامی.(773)‏

25 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 477