بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل دهم قیام 15 خرداد
بزرگداشت قیام 15 خرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بزرگداشت قیام 15 خرداد

بزرگداشت قیام 15 خرداد

‏ ‏

‏ما از واقعۀ 12 محرّم (15 خرداد) خجلت می کشیم. واقعۀ شوم ‏‎ ‎‏15 خرداد و مدارس علمی، فیضیه و غیر آن، پشت ما و هر مسْلم ‏‎ ‎‏غیرتمند را می شکند؛ تا هیأت حاکمه چه عقیده داشته باشد! ملت اسلام ‏‎ ‎‏این مصیبت را فراموش نمی کند. ما روز 12 محرّم را عزای ملی اعلام‏‎ ‎‏می کنیم. بگذار ما را مرتجع بخوانند، کهنه پرست بدانند.(712)‏

15 / 3 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏تظاهرات بی سابقۀ مدارس دینی و دانشگاههای سراسر ایران ـ به‏‎ ‎‏حَسَب اعتراف شاه ـ برای بزرگداشت 15 خرداد، که شاه را دچار‏‎ ‎‏هیجان و سرگیجه نمود، بروز رشد ملت و عکس العمل فشار و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 431

‏اختناق است.(713)‏

30 / 6 / 54

*  *  *

‏ ‏

‏15 خرداد نیامده، از قبل از اینکه ـ چندین روز مانده به 15 خرداد ـ‏‎ ‎‏برای اینکه مبادا در 15 خرداد یک چند نفری ناله کنند و شکایت کنند ‏‎ ‎‏از کشتاری که در 15 خرداد شد، از جنایاتی که با امر خود شاه ـ با امر ‏‎ ‎‏خود شاه ـ در 15 خرداد شد و خودش فرماندۀ نیروها بود برای کشتار ‏‎ ‎‏مردم، برای اینکه مبادا یک ناله ای بکنند مردم، مبادا یک صحبتی بکنند ‏‎ ‎‏مردم، قبل از اینکه حالا 15 خرداد بیاید، مشغول گرفتن مردم هستند. ‏‎ ‎‏الآن تهران عده ای را گرفتند، قم عدۀ زیادی را گرفتند از طلاب، از ‏‎ ‎‏مردم، حتی از جوانهای کوچک، بچه ها. اینها هرکس را توی راه ‏‎ ‎‏می گیرند؛ می گویند می گیرند اینها را و شهربانی قم را می گویند دیگر ‏‎ ‎‏جا ندارد از بس که جمعیت در آن هست؛ انباشته شده.(714)‏

10 / 3 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ما یک همچو تمدن بزرگی داریم که قبل از آمدنِ «15 خرداد»‏‎ ‎‏جوانهای ما را می گیرند حبس می کنند. قانون جنگل هم معلوم نیست‏‎ ‎‏این جور باشد، مغول هم که این جور نبوده؛ آنها هم که «یاسا»‏‎[1]‎‎ ‎‏داشتند، قانون داشتند به چه قانونی باید گرفت فلان را، به چه قانونی‏‎ ‎‏باید کشت فلان را، به چه قانونی باید چه کرد. شما که مردم را‏‎ ‎‏می کشید، بی قانون می روید منزل علمای اسلام. تا یک کسی بلند‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 432

‏می شود که ما کاری نکردیم، بعد مردِکه می زند می کشدش، یکی هم‏‎ ‎‏نیست که بگوید چرا!‏

‏     ‏‏15 خردادی که ... جنایاتی که این مرد در 15 خرداد کرد معلوم نیست‏‎ ‎‏در تاریخ نظیرش اتفاق افتاده باشد، الاّ نادر. مردم بیگناه را همین طور‏‎ ‎‏درو کردند. اشخاصی که دیده بودند می گفتند ـ می گفتند که ـ همین طور‏‎ ‎‏می آمدند، این کامیونها می آمدند، این زره پوشها همین طور مردم را‏‎ ‎‏درو می کردند و می ریختند توی خیابانها. این 15 خرداد را نمی گذارند‏‎ ‎‏یک کسی آه بکشد برای آن. لکن ملت ایران نباید این 15 خرداد را از یاد‏‎ ‎‏ببرند. این 15 خرداد باید زنده بماند. یک جنایتی است، آثارش باید محو‏‎ ‎‏نشود. حالا بحمدالله به دست خودشان یک قدری دارد زنده می شود؛‏‎ ‎‏برای اینکه همین جلوگیری و همین آدم گیری و همینها زنده می کند‏‎ ‎‏15 خرداد را. ملت ایران نباید 15 خرداد را از یاد ببرند. و نباید هیچ یک از‏‎ ‎‏این جنایاتی که از 15 خرداد به این طرف شده است (و جلوترش به‏‎ ‎‏دست پدر این شده است) نباید ملت ایران اینها را از یاد ببرد؛ اینها باید‏‎ ‎‏سرلوحۀ قضایای آنها باشد، برای اینکه مبدأ تفکر باشد، باید سران قوم‏‎ ‎‏تفکر کنند در این امور؛ 15 خرداد را باید حفظش کنند.(715)‏

10 / 3 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏عاشورا با «نه» خود، یزیدیان را در طول تاریخ نفی کرد و به گورستان‏‎ ‎‏فرستاد و 15 خرداد پهلویان و پهلوی صفتان و ابرقدرتها را مدفون‏‎ ‎‏کرد. بزرگداشت و راهپیماییهای روز پانزده خرداد فریادی کوبنده‏‎ ‎‏است از مستضعفان بر سر مستکبران و از متعهدان به مکتب مترقی‏‎ ‎‏قرآن‏‏ در مقابل تسلیم شدگان بی چون و چرا به مکاتب انحرافی یا‏‎ ‎‏التقاطی شرق و غرب که به طور خزنده در انحراف ملت مظلوم ما‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 433

‏دست به قلم و زبان، در کوشش بی امان هستند. بر ملت شریف ماست‏‎ ‎‏که این ایام الله را که هدیه هایی از عالم غیب ربوبی است با جان و دل‏‎ ‎‏حفظ و با چنگ و دندان نگهداری کنند.(716)‏

15 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏اینان از بزرگداشت 15 خرداد وحشت دارند چون این روز بزرگ‏‎ ‎‏تاریخی سرآغاز شکوفایی اسلام و استقلال و آزادی ملت است. در‏‎ ‎‏سایۀ اسلام است که استقلال به معنای واقعی آن و آزادی به معنای‏‎ ‎‏منزه آن تحقق می یابد. روز 15 خرداد در عین حال که چون عاشورا‏‎ ‎‏روز عزای عمومی ملت مظلوم است، روز حماسه و تولد جدید‏‎ ‎‏اسلام و مسلمانان است. بزرگداشت روز حماسه آفرین 15 خرداد،‏‎ ‎‏بزرگداشت ارزشهای انسانی در طول تاریخ است، همان سان که‏‎ ‎‏بزرگداشت روز سرنوشت ساز عاشورا، بزرگداشت اسلام و ‏‏قرآن‏‎ ‎‏کریم ‏‏است. ملت شریف ما، بلکه ملتهای مظلوم، از هر چه غفلت کنند،‏‎ ‎‏از این دو روز الهی نباید غفلت کنند.(717)‏

15 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ملت بزرگ ایران سالروز 15 خرداد را که یوم الله است زنده نگه‏‎ ‎‏می دارد، و افتخار قیام ملت را که با مشت گره کرده و خون طاهر‏‎ ‎‏خویش در مقابل ستمشاهی پهلوی ایستاد و پایۀ استوار انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی را ـ که سرنگونی قدرتمندترین جنایتکار منطقه را در پی‏‎ ‎‏داشت ـ ریخت از یاد نمی برد.(718)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 434

  • - یاسا، مجموعۀ قوانین چنگیز بود که سلاطین مغول به آن عمل می کردند، و در آن برای کارهایی از قبیل زنا، سرقت، لواط، شهادت دروغ و... مجازات مرگ تعیین شده بود.