بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
موجودیت گروهکهای منحرف
حزب تودۀ ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حزب تودۀ ایران

حزب تودۀ ایران

‏اصلاً آن «حزب توده» را من اولش را می دانم؛ ابتدای حزب توده را. آن‏‎ ‎‏کسی که حزب توده را ایجاد کرد همسفر مکۀ ما بود! می خواهم بگویم‏‎ ‎‏که قضیۀ توده ای نبود؛ توده ای آن وقت همان بود که از شوروی صادر‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 320

‏می شد! این همسفر مکۀ ما بود. سلیمان میرزا؛‏‎[1]‎‏ و یک آدم مقدس مآبی‏‎ ‎‏بود و دو ـ سه نفر هم همراه خودش آورد. خودش اولاد نداشت لکن‏‎ ‎‏یک کسی را به اولادی قبول کرده بود و او را هم برداشته بود آورده بود‏‎ ‎‏مکه. خودش هم یک آدم نمازخوان! در آن شعرها، آن وقت که تکفیر‏‎ ‎‏سلیمان نمازی و کذا برایش گفته بود که این نماز می خواند، چرا‏‎ ‎‏تکفیرش می کنی؟! حزب توده به دست سلیمان میرزای نمازی و‏‎ ‎‏طاعتی و مکّه برو ایجاد شد! این مستقیماً از انگلیس ها بود. حزب‏‎ ‎‏تودۀ شوروی نبود؛ حزب تودۀ انگلیس ها بود! آن وقت انگلیس ها‏‎ ‎‏اینجا ‏‏[‏‏نفوذ‏‏]‏‏ داشتند؛ حالا امریکایی ها هستند. در دربار همین‏‎ ‎‏محمدرضا خان از همین کمونیست ها خدمتگزار بودند! از همین‏‎ ‎‏سران اینها خدمتگزار بودند. مطلب این نیست که ما خیال کنیم که نه‏‎ ‎‏اینها کمونیست اند؛ کمونیست نیستند اینها، کمونیست به آن معنایی‏‎ ‎‏که خودشان ادّعا می کنند که ما طرفدار ضعفا و مستضعفین هستیم و‏‎ ‎‏می خواهیم اینها زندگی‏‏[‏‏راحتی داشته باشند‏‏]‏‏ نه اصلاً اینها آن نیستند.‏‎ ‎‏اینها طرفدار سرمایه دارها و طرفدار قلدرها هستند، و می خواهند ما‏‎ ‎‏محتاج به آنها باشیم، و گندمها را از آنها بیاوریم و پولش را بدهیم. و‏‎ ‎‏بعد هم نفت ما را بیایند ببرند.(564)‏

17 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏حدسی که ما می زدیم، که این اشخاصی که خودشان را چپی معرفی‏‎ ‎‏می کنند یا به نفع خلق، به خیال خودشان معرفی می کنند، اینها عمال‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 321

‏امریکا هستند؛ نه اینکه مربوط به آن طایفۀ دیگر باشند. می شود به آنها‏‎ ‎‏هم باشند؛ اما بیشتر احتمالش این است که اینها امریکایی باشند‏‎ ‎‏ساختۀ آنها باشند. چنانچه اساس «حزب توده» را من یادم است. آن‏‎ ‎‏کسی که حزب توده را در ایران ایجاد کرد سلیمان میرزا بود.‏‎ ‎‏سلیمان میرزا همسفر من بود در مکه، آدم نماز خوان و آدم مؤمن! یک‏‎ ‎‏بچه ای هم از سر راه برداشته بود که معاملۀ اولادی با او می کرد، آن هم‏‎ ‎‏برداشته بود آورده بود مکه. این توده ای به آن معنایی که اینها می گویند‏‎ ‎‏نبود که اعتقاد هیچ نداشته باشد، اصلاً این از طریق انگلیسها این طرح‏‎ ‎‏را ریخته بود. آن وقت، در آن وقتی که سلیمان میرزا بود، زمان سابق‏‎ ‎‏بود، امریکایی ها خیلی در اینجا ‏‏[‏‏نفوذ‏‏]‏‏ نداشتند؛ بلکه هیچ، اینکه زیاد‏‎ ‎‏دست داشت انگلیسها بودند.(565)‏

24 / 4 / 58

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 322

  • - سلیمان محسن اسکندری معروف به سلیمان میرزا، از دودمان قاجار و از بازیگران سیاسی دوران مشروطه و از سران حزب دموکرات و در چند دوره نمایندۀ مجلس شورای ملی بود و در کابینۀ سردار سپه، وزیر فرهنگ (معارف) بود؛ در سال 1318 بر اثر فلج قسمتی از بدن خانه نشین شد و در مهرماه 1320، نخستین سازمان حزب توده را در خانۀ خود بنیاد نهاد و در 16 دیماه 1322 درگذشت.