بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل پنجم اوضاع اجتماعی
نقش امریکا در انقلاب سفید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش امریکا در انقلاب سفید

نقش امریکا در انقلاب سفید

‏ ‏

‏زراعت را همچو به هم زدند! این «اصلاحات ارضی» که آقا گفتند و‏‎ ‎‏آنقدر طمطراق کردند، «اصلاحات ارضی» به امر دولت امریکا بود‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 310

‏برای اینکه بازار درست کنند که چیزهای آنها فروش برود؛ یعنی‏‎ ‎‏زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشویم. الآن هم که می بینید، که هر‏‎ ‎‏چی می خواهیم از خارج باید بیاید. زراعت ما این جور شد؛ زراعت‏‎ ‎‏ما را آن جور کردند.(551)‏

21 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏شما همان بودید که در حکومت شما این قضیه پیدا شد و امریکا به ما‏‎ ‎‏تحمیل کرد! و من همان بودم که به شما پیغام دادم که آقا نکن این کار‏‎ ‎‏را! این، زراعت ما را به زمین می زند. خدا می داند به فرستادۀ ایشان‏‎ ‎‏گفتم که نکنید این کار را. شما ملتفتی خودت، دارای مِلک هستی،‏‎ ‎‏ملتفتی که نمی توانند اینها اداره بکنند، به زمین خواهد خورد این‏‎ ‎‏زراعت مملکت. تو بودی که زراعت مملکت را به زمین زدی برای‏‎ ‎‏خاطر امریکا! حالا شما می خواهید اصلاح بکنید که مبادا یکوقتی‏‎ ‎‏تسلط بر ما پیدا کنند؟!(552)‏

13 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏امریکا با کودتای نظامی، مجدداً شاه را بر ایران تحمیل کرد و به نام‏‎ ‎‏مدرنیزه کردن مملکت، انقلاب امریکایی شاه را به راه انداخت و‏‎ ‎‏دیدیم که نتیجۀ تمام این انقلاب به سود امریکا و خرابی ایران بود.‏‎ ‎‏کشاورزی مملکت نابود شد و ایران بازار مصرف مواد غذایی امریکا‏‎ ‎‏شد. مخازن زیرزمینی از نفت گرفته تا مس و سایر مخازن همه به نفع‏‎ ‎‏امریکا تاراج شده و می شود و در عوض سلاحهایی به ایران داده شد‏‎ ‎‏که به درد مملکت نمی خورد. و زیان دیگرش هم تحمیل بیش از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 311

‏چهل هزار مستشار نظامی با هزینه های سرسام آور آن است که گذشته‏‎ ‎‏از اینکه ارتش ما را از حیثیت انداخته است، تمامی مقدرات کشور را‏‎ ‎‏هم به دست آنها سپرده است و به دست همین شاه، ایران را پایگاه‏‎ ‎‏نظامی امریکا کرده و نیز با پول همین ملت، شاه را مأمور و ژاندارم‏‎ ‎‏منطقه در خلیج فارس کرده و اینها همه بخشی از ظلمهایی است که‏‎ ‎‏امریکا به ملت ما کرده است. بنابراین، چرا واشنگتن بر ضد انقلاب‏‎ ‎‏ملت ایران فعالیت نکند.(553)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏«اصلاحات ارضی» که ایشان کردند این بود! یعنی امریکایی که‏‎ ‎‏می خواست ـ این نقشۀ امریکایی بود برای این ملتهای این طرف که‏‎ ‎‏یکیِ آن هم ایران بود ـ یک نقشه ای بود برای اینکه بازار درست کنند‏‎ ‎‏برای امریکا. امریکا گندمش زیاد بود، گاهی وقتها به آتش می زدند،‏‎ ‎‏گاهی وقتها ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ دریا می ریختند؛ بهتر از این چی بود که زندگی‏‎ ‎‏ایرانی ها را به هم بزنند و زراعت ایران را به هم بزنند و کشاورزی‏‎ ‎‏بکلی از بین برود! حالا یک مملکتی که یک استانش کافی بود برای‏‎ ‎‏تمامش و باقی اش باید به فروش برود، یک آذربایجان اگر چنانچه‏‎ ‎‏سابقاً بود و زراعت می شد کافی بود برای همۀ ایران، مابقی اش باید به‏‎ ‎‏فروش برود، به خارج برود، صادر بشود، حالا اینطور که ملاحظه‏‎ ‎‏می کنید همه چیزش وارد می شود از خارج.(554)‏

4 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏همان طوری که ملاحظه کردید که قضیۀ «اصلاحات ارضی» هیچ نبود‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 312

‏الاّ اینکه یک بازاری برای امریکا درست کند و نگذارند ما زراعت‏‎ ‎‏داشته باشیم. همان طوری که خود آن مَردَک از عمّال امریکا بود، و‏‎ ‎‏برای بازار درست کردن امریکا این کار را کرد و نقشه از آنها بود، و آن‏‎ ‎‏اجرا می کرد.(555)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 313