بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
جنایت و کشتار
نقش اسرائیل در جنایات شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش اسرائیل در جنایات شاه

نقش اسرائیل در جنایات شاه

سؤال: ‏[‏‏اگر شما روابط خود را با اسرائیل به عنوان کشوری که به مردم‏‎ ‎‏ظلم می کند قطع کنید، آیا فکر نمی کنید به همان دلیل روابط خود را با‏‎ ‎‏بعضی از دوَل عرب نیز قطع کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما با هر کشوری که بخواهد ظلم کند مخالفیم. حال این کشور‏‎ ‎‏چه در غرب و چه در شرق. اسرائیل حقوق مردم عرب را غصب کرده‏‎ ‎‏است، ما با او مخالفت خواهیم کرد. به علاوه اسرائیل بزرگترین حامی‏‎ ‎‏شاه است و مسئول تبلیغات ساواک. اسرائیل به این ترتیب شریک در‏‎ ‎‏جنایات ساواک و شاه است.(426)‏

7 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏راجع به این قتلهایی که شد، به ما گفته بودند که از اسرائیل آمده ولی‏‎ ‎‏من سند درست نداشتم. در چند روز پیش از این یک نفر آمد اینجا‏‎ ‎‏گفت که فلان آدم ـ یک شخصی را که من حافظه ام حالا نمی تواند‏‎ ‎‏ضبط کند ـ گفت که آمده است پیش من گفته است که ما می خواستیم‏‎ ‎‏برویم برای آبادان و برای کجا، در بین راه یک جایی ایستادیم که‏‎ ‎‏بپرسیم راه از کدام طرف است، دیدیم یک سربازی آنجا ایستاده، صدا‏‎ ‎‏کردیم دیدیم که او زبان فارسی نمی داند، بعد عربی با او صحبت‏‎ ‎‏کردیم ـ عربی یکی بلد بود با او صحبت کرد ـ دیدیم که عرب است و‏‎ ‎‏عربیِ اسرائیل! و این آدم هم خودش اعتراف کرد که من را از اسرائیل‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232

‏آورده اند اینجا. یک اتومبیل هم آنجا بود که پر بود از سربازها که از‏‎ ‎‏همین سنخ بودند. اینها این ملت ما را با سربازهای اسرائیل کشته اند‏‎ ‎‏ولی مع ذلک ملت ایستاد، کشته داد، جوان داد و ایستاد گفت که‏‎ ‎‏نمی خواهیم این را. این «نه» ملت یک همچو نه ای است.(427)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏چه کشیدند ملت ما. سران ملت، طبقات مختلف، روحانیون،‏‎ ‎‏روشنفکرها، دانشگاهیها، بازاریها، همه در رنج و عذاب بودند. و چه‏‎ ‎‏اشخاصی که در زندانهای اینها کشته شد، با یک شکنجه های بسیار‏‎ ‎‏فجیع که ما الآن نمی توانیم تصور آن شکنجه ها را بکنیم. متخصص‏‎ ‎‏شکنجه از اسرائیل آورده بودند که اسرائیلی ها تربیت کنند اشخاص‏‎ ‎‏شکنجه چی را و آنها شکنجه بکنند! بعض از روحانیون را ـ آنطوری‏‎ ‎‏که برای ما نقل کرده اند ـ پایش را اره کرده اند؛ و بعضیها را روی تاوه‏‎ ‎‏گذاشتند و برق را متصل کرده اند بو داده اند آنها را! ... اینهایی که به ما‏‎ ‎‏رسیده است از این قبیل است لکن آنهایی که بعد کشف خواهد شد،‏‎ ‎‏خواهید فهمید که چه به روزگار این بدبختها و این ملت، آوردند.(428)‏

11 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏من از زمان رژیم اسبق شاهد ظلمهایی بودم که به این ملت شد. و در‏‎ ‎‏رژیم دوم و ما قبل این رژیم، رژیم منحوس پهلوی، ما شاهد بودیم که‏‎ ‎‏با این ملت رفتار انسان با حیوانات هم نمی شد! حیواناتی بر ما مسلط‏‎ ‎‏شدند که به هیچ چیز ما و به هیچ جهت شرفی که انسان باید داشته‏‎ ‎‏باشد احترام نمی گذاشتند. سَبُعهایی بر ما سلطه پیدا کردند که جوانان‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 233

‏ما را در تحت ظلم و سَبُعیّت خودشان و ستم خودشان در زندانها از‏‎ ‎‏بین می بردند، و آنها را با فجیعترین صورت می کشتند و شکنجه‏‎ ‎‏می دادند.حتی شکنجه گر از اسرائیل می آوردند تعلیم بکنند شکنجه‏‎ ‎‏را.(429)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 234