بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
جنایت و کشتار
نقش امریکا در جنایات شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش امریکا در جنایات شاه

نقش امریکا در جنایات شاه

سؤال: ‏[‏‏امریکایی ها چه بلاهایی بر سر شما آورده اند که شما به آنها‏‎ ‎‏اعتراض می کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ دولتهای امریکا بزرگترین جنایتی که به ما کردند این است که‏‎ ‎‏این دودمان پهلوی را به ما تحمیل کردند و مخازن ما را با دست آن‏‎ ‎‏برده اند و در عوض چیزی که به درد ملت بخورد ندادند و ارتش ما را‏‎ ‎‏در تحت حمایت خودشان قرار دادند که بر ضد ملت ما قیام کند... . در‏‎ ‎‏ایران، پایگاههایی درست کردند که مخالف با استقلال ما بوده است. و‏‎ ‎‏ما با وجود حکومت این شاه هیچ زندگی صحیح نمی توانیم بکنیم.‏‎ ‎‏امریکاست که پشتیبانی از شاه می کند. و الآن هم رئیس جمهوری‏‎ ‎‏امریکا پشتیبانی خودش را اعلام می کند و کرده است. یک ملتی که‏‎ ‎‏برای احقاق حق خودش، برای آزادی، برای استقلال قیام کرده است،‏‎ ‎‏رئیس جمهوری امریکا تعبیر می کند که اینها مردم پست و رذلی‏‎ ‎‏هستند. این منطق آقای کارتر است و ما از ملت امریکا می خواهیم به‏‎ ‎‏این آقای کارتر بگویند که، ملتی که مظلوم است، ملتی که در تحت‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 227

‏فشار است، ملتی که آزادی و همۀ آزادیها از او سلب شده است، ملتی‏‎ ‎‏که استقلال ندارد، ملتی که کشته می دهد، ملتی که ظالمین بر او غلبه‏‎ ‎‏کرده اند ... اینها الآن می خواهند احقاق حق خودشان را بکنند. فریاد‏‎ ‎‏می زنند که ما آزادی می خواهیم، ما استقلال می خواهیم. آیا چنین‏‎ ‎‏چیزی، پستی و رذلی است که کارتر تعبیر می کند؟ ما از ملت امریکا‏‎ ‎‏می خواهیم و امیدواریم که از رؤسای خودشان مؤاخذه کنند. ما میل‏‎ ‎‏نداریم که در میان ملتهای مسلمان، ملت امریکا به صورتی درآید که‏‎ ‎‏از نظر آنها بیفتد و ملت امریکا را یک ملت ظالمی بدانند. ما در‏‎ ‎‏صورتی که ملت امریکا با ما همراهی کنند از ایشان تشکر هم خواهیم‏‎ ‎‏کرد.(417)‏

10 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏آیا امریکا واقعاً مدافع حقوق بشر است؟ یا این شعاری است که برای‏‎ ‎‏انتخاب شدن برای رئیس جمهوری امریکا مطرح کرده است؟ و یا‏‎ ‎‏شعاری است علیه چند زندانی شوروی؟ آیا او مدافع حقوق بشر‏‎ ‎‏است و حال آنکه در ایران شاه دست نشاندۀ خائن او حمام خون به راه‏‎ ‎‏انداخته است و او شاه را پشتیبانی می کند. آیا کشتار بی حد و حصر شاه‏‎ ‎‏را در سراسر ایران نمی بیند و نمی داند؟ لابد آقای کارتر پشتیبانی از‏‎ ‎‏این جنایتکاران تاریخ را که روی جلادان تاریخ را سفید کرده است،‏‎ ‎‏دفاع از حقوق بشر می داند.(418)‏

7 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏چه شد که در ظرف سی و هفت سال آن همه جنایات بر ما شد.‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228

‏     و اخیراً با دست این شخص آن همه کشتار شد. و در حکومت‏‎ ‎‏آقای کارتر بود و ایشان ابداً حس انساندوستیشان اسباب این نشد که‏‎ ‎‏یک تقاضایی لااقل از این شخص بکنند که نکن این کار را.(419)‏

27 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏در طول پنجاه سال هم در حکومت این رضا خان و محمدرضا به این‏‎ ‎‏ملت با دست آنها ظلم و خیانت کردند. و جنایات آنها اخیراً بالا‏‎ ‎‏گرفت. و این جنایات به پشتیبانی از ابرقدرتها، خصوصاً امریکا بود.‏‎ ‎‏به طوری که تحمل دیگر از این ملت ما برداشته شد.(420)‏

1 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ما یک ملتی هستیم که اعلام می کنیم به همۀ دنیا که این قدر جریمه بر‏‎ ‎‏ما وارد شده. اموالمان این قدر به غارت رفته و به جیب آقای کارتر و‏‎ ‎‏امثالش رفته است به دست این آدم، آن قدر جنایات به این مملکت‏‎ ‎‏واقع شده است. این قدر قتل و غارت وارد شده است. ما این را‏‎ ‎‏می خواهیم بیاوریم اینجا و محاکمه اش کنیم. ببینیم چرا این کارها را‏‎ ‎‏کرده.(421)‏

25 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏چه خوب بود که شما مسیحیین و شما روحانیین مسیح یک مدتی‏‎ ‎‏می ماندید در ایران، و به شهرهای مختلف ایران و به دهات و‏‎ ‎‏روستاهای مختلف ایران می رفتید، و مشاهده می کردید آثار جرم آن‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229

‏کسی را که طرفدار او رؤسای جمهور امریکا بودند. آن کسانی که‏‎ ‎‏امریکا به ما تحمیل کرد و رؤسای جمهور امریکا تحمیل ما کردند...‏

‏     کارهایی کردند که خجلت آور است گفتنش. و کارهایی کردند که‏‎ ‎‏به استناد اینکه ما مأمور هستیم از طرف دولتهای بزرگ، و مأمور برای‏‎ ‎‏وطنمان هستیم و مستند می شد همۀ اینها به رؤسای جمهور امریکا و‏‎ ‎‏امثال آنها، کارهایی شده است که ملت مسیح را اگر مطلع بشوند‏‎ ‎‏سرافکنده می کند.(422)‏

4 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏جنایات شاه مخلوع چیزی نیست که از یاد ملت رفته باشد و یا بشود‏‎ ‎‏از یاد برد. بر همه روشن است که محمدرضا پهلوی ما را از هر جهت‏‎ ‎‏وابسته به امریکا کرده بود؛ چه ازنظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر‏‎ ‎‏فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی و خصلتهای انسانی، و اگر‏‎ ‎‏مهلت می یافت، به اسلام ضربۀ جبران ناپذیر می زد. همه می دانند که‏‎ ‎‏دست او و پدرش به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است.‏

‏     کشتار دسته جمعی و زندان و شکنجه و تبعید از امور رایج رژیم‏‎ ‎‏این پلید بود. شاه به حمایت و پشتیبانی دولت امریکا دست به این‏‎ ‎‏جنایات وحشیانه زد و ملت ما را از هستی ساقط کرد.(423)‏

4 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ملت و دولت ایران قادر نیستند که جمیع اسناد جرایم پنجاه سالۀ رژیم‏‎ ‎‏سابق و جرایم بیش از سی سال دولت امریکا را به شما نمایندگان‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

‏محترم‏‎[1]‎‏ عرضه دارند.‏

‏    ‏‏چطور ممکن است اسناد قتلها و شکنجه های وحشیانه و‏‎ ‎‏زندانهای رژیم سفاک گذشته را در طول پنجاه سال از سراسر کشور‏‎ ‎‏جمع آوری کنند؟ و چگونه می توانند اسناد و اسامی شهدای مسجد‏‎ ‎‏گوهرشاد‏‎[2]‎‏ و قتل عامهای مکرر در طول سلطنت غاصبانۀ محمدرضا،‏‎ ‎‏و از 15 خرداد 42 تا زمان سقوط رژیم را خصوصاً در دو ـ سه سال ‏‎ ‎‏اخیر را جمع آوری کرده و عرضه نمایند؟ و چطور می توانند تمام‏‎ ‎‏قراردادهای تحمیلی از طرف دولتمردان امریکا توسط شاه خائن علیه‏‎ ‎‏ملت مظلوم ایران را مفصلاً ارائه دهند؟ و چطور ممکن است‏‎ ‎‏قبرستانهای شهدای ما را که در سراسر ایران بر اثر کشتارهای‏‎ ‎‏دسته جمعی بوجود آمده است ارائه دهند؟ و چگونه ممکن است‏‎ ‎‏معلولین از 15 خرداد 42 تا سالهای اخیر را که در شهرهای سراسر‏‎ ‎‏کشور متفرقند به شما ارائه دهند؟‏

‏     آنچه دولت می تواند ارائه دهد اسناد بسیار ناچیزی است که عمال‏‎ ‎‏دولت امریکا نرسیده اند تا آنها را محو کنند و اسنادی است که حتی‏‎ ‎‏بعد از سقوط شاه در ـ به اصطلاح ـ سفارت امریکا موجود است.(424)‏

11 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏بعد از اینکه آنها از این کشور رفتند و رضاخان رفت، زمان‏‎ ‎‏محمدرضاشاه، ایران مرکز امریکا و محل تاخت و تاز آنها شده بود و‏‎ ‎‏مصیبت بیشتر بود؛ چرا که هم قوای آنها زیاد بود و هم مردم اسلحه‏‎ ‎‏نداشتند و هم جوانان به فساد کشیده شده بودند، به صورتی که‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231

‏نمی شود آن را تصور نمود.(425)‏

9 / 12 / 66

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232

  • - مخاطب امام، افراد شرکت کننده در کنفرانس بررسی جنایات امریکا بوده اند.
  • - ر.ک. ص 168، پاورقی 1.