بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل اول رویدادهای دهۀ بیست
نهضت ملی شدن صنعت نفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نهضت ملی شدن صنعت نفت

نهضت ملی شدن صنعت نفت

‏ ‏

‏اینهایی که می بینید که اجتناب از این دارند، حتماً باید اسم دیگری‏‎ ‎‏روی آن باشد، اسلام نباشد هرچه می خواهد باشد، اینها سرپوش‏‎ ‎‏می خواهند بگذارند روی مقاصد خودشان؛ آن مقاصدی که برخلاف‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

‏مسیر ماست، با اسم یک نفری که ملی است. مسیر ما مسیر نفت‏‎ ‎‏نیست؛ نفت پیش ما مطرح نیست. ملی کردن نفت پیش ما مطرح‏‎ ‎‏نیست. این اشتباه است. ما اسلام را می خواهیم اسلام که آمد نفت هم‏‎ ‎‏مال خودمان می شود. مقصد ما اسلام است. مقصد ما نفت نیست تا‏‎ ‎‏اگر یک نفر نفت را ملی کرده، اسلام را کنار بگذاریم برای او سینه‏‎ ‎‏بزنیم. هرکس را دیدید با هر اسمی، هر هیأتی را دیدید با هر اسمی،‏‎ ‎‏هر جمعیتی را دیدید با هر اسمی، هر نویسنده ای را دیدید با هر‏‎ ‎‏اسمی، هر کسی که دعوی می کند که ما حقوقدان هستیم، دعوی هر‏‎ ‎‏چی که می کند ببینید مقالاتشان چه جوری است؛ در روزنامه ها‏‎ ‎‏مقالاتشان را می نویسند. ببینید وقتی که اجتماع می کنند ـ که کردند ـ ‏‎ ‎‏ببینید که با اسلام چطور مخالفت می کنند. ببینید این اجتماعات از چه،‏‎ ‎‏از چه جور جمعیتی مجتَمع می شود. ببینید چه مردمی در این‏‎ ‎‏اجتماعات جمع می شوند و خودشان را متصل می کنند، و بعد هم از‏‎ ‎‏اسلام هیچ خبری نیست. ببینید چه جمعیتهایی هستند که روحانیین‏‎ ‎‏را می خواهند کنار بگذارند.(346)‏

2 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ما در طول تاریخ که دیدیم، آنهایی هم که خودمان یادمان است مثل‏‎ ‎‏قضیۀ نفت، چون اسلامی نبود، ملی تنها بود، به اسلام کاری نداشتند،‏‎ ‎‏از این جهت نتوانستند کاری انجام بدهند، آن کارهای نصفه کاره ای‏‎ ‎‏هم که انجام دادند، بعدش از دستشان گرفته شد و رفت کنار.(347)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190