بخش دوم دورۀ رضاخان
فصل اول روی کار آمدن رضاخان
شخصیت رضاخان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شخصیت رضاخان

شخصیت رضاخان

‏ ‏

‏اطلاعات نظامی و تاریخی فقط برای شاه کفایت نمی کند و هر نظامی‏‎ ‎‏مطلعی را نمی توان به شاهی انتخاب کرد رضاخان نظامی بود ولی به‏‎ ‎‏درد سلطنت نمی خورد.(116)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ما از رضاخان چندان توقعی نداریم، او با وضع سربازی بزرگ شده‏‎ ‎‏بود و گوشت و خون او با این فجایع تربیت شده بود. او نمی توانست‏‎ ‎‏بفهمد که عفت و پاکدامنی و امانت و درستی برای یک سرباز اهمیتش‏‎ ‎‏بیشتر است تا برای دیگر افراد توده، و سرباز به دینداری نیازمندتر‏‎ ‎‏است از دیگران لکن با قانونگذارها که خود را دانشمند به حساب‏‎ ‎‏می آورند سخن داریم.(117)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏رضاخان اصلا سواد نداشت، و سرباز بیسوادی بیش نبود.(118)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏چنانچه شما دیدید سرچشمه می گرفت از رضاخان تمام مفاسد و‏‎ ‎‏تمام قشرهایی که دوروبَر او جمع شده بودند از خودش بودند.(119)‏

26 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏رضاخان هم یک نفر بود. وقتی هم که آمد به تهران، یک نفر آدمی بود‏‎ ‎‏که در یک فوجی، در یک چیزی، یک منصب کوتاهی داشت؛ لکن‏‎ ‎‏دریافته بودند آنهایی که می خواستند با قُلْدری این مملکت را چپاول‏‎ ‎‏کنند که این اهل این کار است. از این جهت او را فرستادند...‏

‏     رضاخان هم یک آدمی بود که بچۀ یک نفر آدم پایین بود. لکن‏‎ ‎‏چون تربیت تربیت انسانی نبوده است و اسلامی نبوده است، یک نفر‏‎ ‎‏آدم فاسد از کار درآید، یک کشور را به سالهای طولانی به فساد‏‎ ‎‏می کشد.(120)‏

10 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏شما خیال نکنید که اول رضاخان یک دیکتاتوری بود، یا هیتلر‏‎[1]‎‏ یک‏‎ ‎‏دیکتاتور بود، آن وقتی که رضا خان در آن محلی که متولد شد‏‎ ‎‏دیکتاتور نبوده است. هیتلر هم نبوده دیکتاتور. کم کم که وارد جامعه‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏شدند و قدرت پیدا کردند هرچه قدرت زیادتر شد، آن ملکه ای که در‏‎ ‎‏باطنش بود هی زیادتر شد. و همین طور بتدریج قوّت پیدا کرد، تا یک‏‎ ‎‏وقت یک دیکتاتوری شد مثل هیتلر.(121)‏

24 / 11 / 59

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

  • - آدولف هیتلر (1889 ـ 1945 م.) در سال 1921 م. به رهبری حزب «کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان» ـ که بعداً به حزب «نازی» معروف شد ـ رسید و در سال 1933 م. صدراعظم آلمان شد و عامل بزرگترین و خونین ترین جنگ در جهان گردید.