بخش اول دورۀ قاجاریه
علل انحراف در نهضت
اجرا نکردن قانون اساسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اجرا نکردن قانون اساسی

اجرا نکردن قانون اساسی

‏از اول مشروطه تا حالا به حَسَب نص قانون، به حسب نص قانون،‏‎ ‎‏قانون را که قبول دارند، به حسب نص، به حسب نص قانون، به حسب‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

‏اصل دوم متمم قانون اساسی تا مجتهدین نظارت نکنند در مجلس،‏‎ ‎‏قانون هیچی نیست.(105)‏

4 / 8 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ما شاه مشروطه نداریم که! مشروطه از آن روز اول عمل به آن نشد.‏‎ ‎‏قانون اساسی از روز اول ـ همین قانون اساسی که همۀ آنها قبول ‏‎ ‎‏دارند ـ از روز اول عمل به آن نشد. یکی از مواد قانون اساسی این‏‎ ‎‏ است که باید پنج نفر از مجتهدین در مجلس باشند، نظارت کنند که‏‎ ‎‏ مبادا احکامی که اینها صادر می کنند برخلاف حکم شرع باشد. این ‏‎ ‎‏قانون اساسی ما اینطور است؛ متمم قانون اساسی این است؛ پس از ‏‎ ‎‏اولی که مشروطه را درست کردند، مردم ـ مردم را بازی دادند، از اول‏‎ ‎‏ بازی دادند؛ مثل همین حالا که می خواهندبازی بدهند و دولتِ ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏«آشتی» می خواستند روی کار بیاورند. از اول که مشروطه را اینها‏‎ ‎‏درست کردند ـ این شیاطین که متوجه مسائل بودند ـ روحانیون و‏‎ ‎‏مؤمنینی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که تَبَع آنها بودند، بازی دادند اینها. خدعه کردند، متمم‏‎ ‎‏قانون اساسی را قبول کردند و اینها، لکن وقت عملْ عمل نکردند به‏‎ ‎‏متمم قانون اساسی؛ یعنی پنج نفر مجتهد را در مجلس ما نیاوردند!‏‎ ‎‏بله، ‏‏[‏‏مجلس‏‏]‏‏ اول یک صورتی ابتدائاً درست شد، اما آن صورتی بود؛‏‎ ‎‏تمام شد.(106)‏

12 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اصلاً در تمام دورۀ مشروطیت یک مجلس قانونی ما نداشتیم. یک‏‎ ‎‏مجلسی که همان قانون اساسیِ این مجلس را قبول بکند. حالا دورۀ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏اول مشروطیت، همان دورۀ اولش چی بوده آن را من نمی دانم اما‏‎ ‎‏آنقدری که ما در نظرمان هست یک مجلس قانونی نبوده است. خوب‏‎ ‎‏یکی از چیزهایی که در متمم قانون اساسی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ این است که باید‏‎ ‎‏پنج نفر از مجتهدین به تعیین مراجع تقلید، پنج نفر مجتهد در مجلس‏‎ ‎‏نظارت کند؛ اگر نباشد قانونی نیست مجلس. و در طول تاریخ‏‎ ‎‏مشروطیت شاید همان اول یک همچو چیزی شده است ـ حالا تمام یا‏‎ ‎‏نیمه تمام نمی دانم.(107)‏

30 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏در تمام دورۀ مشروطیت ـ جز آن اول که یک صورتی برایش بود ـ ‏‎ ‎‏دیگر شورای نگهبان ما نداشتیم.(108)‏

1 / 1 / 61

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56