بخش اول دورۀ قاجاریه
علل انحراف در نهضت
بازگشت مستبدین به قدرت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بازگشت مستبدین به قدرت

بازگشت مستبدین به قدرت

‏آنهایی که می دیدند که از مشروطه ضربه می بینند، منافعشان از بین‏‎ ‎‏می رود ـ نمی گذارد ـ قانون اساسی، که موافق با اسلام باید باشد و اگر‏‎ ‎‏مخالف شد، قانونیت ندارد، نمی گذارد که اینها هرکاری می خواهند‏‎ ‎‏بکنند، بکنند یک دسته از همان مستبدین، مشروطه خواه شدند و‏‎ ‎‏افتادند توی مردم. همان مستبدین بعدها آمدند و مشروطه را قبضه‏‎ ‎‏کردند و رساندند به آنجایی که دیدید و دیدیم.(87)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏گاهی با اسم اسلام یا با توهّم اسلامی بودن، یک اموری انجام می گیرد‏‎ ‎‏که بر خلاف اسلام است. در مشروطه هم اینطور بود، یک دسته واقعاً‏‎ ‎‏به آنها آن قدر تزریق شده بود که اعتقاد کرده بودند که باید فلان جور‏‎ ‎‏را عمل کرد. به آنها تزریق کرده بودند، این سلطنت طلب های آن وقت‏‎ ‎‏آن قدر تزریق کرده بودند که مردم استبداد را ترویج می کردند ـ یعنی‏‎ ‎‏یک دسته، یک دسته از اهل منبر هم همین طور.(88)‏

13 / 7 / 62

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

‏این مسائل به عهدۀ علما و خصوصاً ائمۀ جمعه است، که همه دست‏‎ ‎‏در دست یکدیگر بدهند تا انقلاب محفوظ بماند؛ و مثل زمان‏‎ ‎‏مشروطیت نشود که آنها که اهل کار بودند مأیوس بشوند و کنار بروند‏‎ ‎‏ـ که در زمان مشروطیت همین کار را کردند، و مستبدین آمدند و‏‎ ‎‏مشروطه خواه شدند و مشروطه خواهان را کنار زدند ـ و عده ای که با‏‎ ‎‏اسلام سروکار ندارند به نام اسلام و پیروی از آداب اسلامی روی کار‏‎ ‎‏بیایند.(89)‏

4 / 8 / 62

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47