بخش اول دورۀ قاجاریه
فصل چهارم نهضت مشروطیت
نقش مجاهدان آذربایجان در نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش مجاهدان آذربایجان در نهضت

نقش مجاهدان آذربایجان در نهضت

‏ ‏

‏شما آذربایجانیان غیور بودید که در صدر مشروطیت برای کوبیدن‏

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

‏استبداد و خاتمه دادن به خودکامگی و خودسری سلاطین جور‏‎ ‎‏به پاخاستید و فداکاری کردید.(67)‏

8 / 12 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏شما در صف اول بودید در مشروطه، و در بعد از مشروطه در صف‏‎ ‎‏اول مجاهده بودید. شما مجاهدین خیلی دارید. شما خیابانی دارید و‏‎ ‎‏ستارخان‏‎[1]‎‏ دارید و باقرخان‏‎[2]‎‏ دارید.(68)‏

12 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏برادران من! شما می دانید که در صدر مشروطیّت، ایران چقدر‏‎ ‎‏ابتلائات داشت، و آذربایجان چه همّتی در این امر کرد، و سردارهایی‏‎ ‎‏که از آذربایجان برخاستند چقدر زحمت متحمل شدند، و چقدر رنج‏‎ ‎‏کشیدند و پیروز شدند.(69)‏

11 / 10 / 59

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

  • . ستارخان و باقرخان، از مدافعین شهر تبریز در مقابل قشون عظیم محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلسشورای ملی بودند و مدت یازده ماه مقاومت کردند و نقش مهمی در برانداختن استبداد صغیر داشتند.
  • . ستارخان و باقرخان، از مدافعین شهر تبریز در مقابل قشون عظیم محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلسشورای ملی بودند و مدت یازده ماه مقاومت کردند و نقش مهمی در برانداختن استبداد صغیر داشتند.