کتاب الصوم
القول:فی أقسام الصوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : اصفهانی، ابوالحسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : عربی

القول:فی أقسام الصوم

‏ ‏

القول:فی أقسام الصوم 

‏و هی أربعة:واجب ومندوب ومکروه ومحظور.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 334