کتاب الطهارة
فصل:فی الوضوء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : اصفهانی، ابوالحسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : عربی

فصل:فی الوضوء

‏ ‏

فصل:فی الوضوء 

‏والکلام فی واجباته وشرائطه وموجباته وغایاته وأحکام الخلل.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 22