مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : اصفهانی، ابوالحسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

سرشناسـه                :  اصفهانی، ابوالحسن، ۱246 ـ 1325.عنوان ونام پدیدآور   :  وسیلة النجاة (المجلد الاول)/ ابی‌الحسن الاصفهانی.‬ مع ‌تعالیق الامام الخمینی‬.مشخصات نشر        :  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392.مشخصات ظاهری    :  ج.1 (ز، 557 ص.).‬ 2 ج.فروست:  موسوعة الإمام الخمینی(س) ؛ 26.‬‬‬شـابــک   ISBN:  978 - 964  - 212  - 343 - 8     (ج.1)978 - 964  - 212  -  342  - 1  :  (دوره)وضعیت فهرستنویسی :  فیپا. (ج.1)  یادداشـت :  عربی. چاپ قبلی این ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط همین ن‍اش‍ر در س‍ال 1380 و به صورت تک جلد‌ی       بوده اس‍ت‌. مجموعه آثار امام خمینی(س) با ویرایش جدید در پنجاه جلد منتشر شده است.موضوع: فقه جعفری  ـ ـ  رساله عملیه.‬‬شناسـه افزوده:  خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸./       مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی(س)، دفتر قم. رده بنـدی کنگره  :     5  و  6 ‬ الف / 9 /   183    BP    رده بنـدی دیویی:     ۳۴۲۲ /  ۲۹۷شماره‌کتابشناسی‌ملی:     3285987‬‬                                                            

      

      

  

    

 

 کد/ م 2875

ARMMOA~1

Vezarat Ershad

‏                   ‏

‏ ‏

‏ ‏

وسیلة النجاة مع ‌تعالیق الإمام الخمینی1/ المجلد الأول

المؤلف‌: حضرت الإمام الخمینی(س) 

التحقیق والنشر: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(س)

الطبعة الاُولی:   1392 ش1434 ق  ‍ 

الکمیة:  2000 نسخة

سعر الموسوعة (50 مجلداً):  900000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

        تـم إصدار هذا الکتاب بالتعاون مع

          المعاونیة الثقافیة فی وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه ب

‏ ‏

(19)

‏ ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه ج

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه د