البیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

البیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)

C:\Users\archive9\Downloads\thumbnailDraw.jpg

‏امام خمینی (س) کتاب مهمی به نام «البیع» دارند که آن را در پنج مجلد نوشته اند و در قم و نجف تدریس می کردند. ‏آیت الله طاهری خرم آبادی‏ که تنها در درس های قم حضور داشت تدریس «بیع» امام خمینی (س) در قم را تقریر کرده است که در قالب کتاب «البیع» منتشر شده است.‏

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 0