مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است
فصل اول
رکن سوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

رکن سوم

مقاله اولی‌ در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است. / مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است / باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است. / باب دوم در ق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

رکن سوم

رکن سوم

‏     ‏رکن سوّم‏ «تعظیم» است. و آن در ‏الرّحمن الرّحیم‏ حاصل شود. چون‏‎ ‎‏عبد سالک الی اللّه در رکن «تحمید» محمدت را به حق تعالی منحصر کرد و از‏‎ ‎‏کثرات وجودیّه سلب کمال و تحمید نمود، به افق وحدت نزدیک شود و چشم‏‎ ‎‏کثرت بینی او کم کم کور شود و صورت رحمانیّت، که بسط وجود، و‏‎ ‎‏رحیمیّت، که بسط کمال وجود است، بر قلب او تجلّی کند و حق را به دو اسم‏‎ ‎‏محیط جامع که کثرات در آن مضمحل است توصیف کند؛ پس، به واسطۀ‏‎ ‎‏جلوۀ کمالی قلب را هیبتِ حاصل از جمال دست دهد؛ پس، عظمت حق در‏‎ ‎‏قلب او جای گزین شود.‏

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 218