مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است
فصل اول
رکن چهارم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

رکن چهارم

مقاله اولی‌ در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است. / مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است / باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است. / باب دوم در ق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

رکن چهارم

رکن چهارم

‏  و این حال چون تمکین یافت، به ‏رکن چهارم‏ منتقل شود که آن مقام‏‎ ‎‏«تقدیس» است که حقیقت تمجید است؛ و به عبارت دیگر؛ تفویض امر الی‏‎ ‎‏اللّه است. و آن، رؤیت مقام مالکیّت و قاهریّت حق و فرو ریختن غبار کثرت و‏‎ ‎‏شکستن بتهای کعبۀ دل و ظهور مالک بیتِ قلب و تصرّف نمودن آن را‏‎ ‎‏بی مزاحم شیطانی است. و در این حال به مقام خلوت رسد و بین بنده و حق‏‎ ‎‏حجابی نباشد و ‏اِیّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَعین‏ در آن خلوت خاص و مجمع انس واقع‏‎ ‎‏شود. و از این جهت فرمود: ‏هذا بَیْنی وَ بَیْنَ عَبْدی‏. و چون عنایت ازلی شامل‏‎ ‎‏حال او شود و او را به خود آرد، استقامت به این مقام و تمکین آن حضرت را‏‎ ‎‏خواهان شود بقوله: ‏اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتقیم‏. و لهذا «‏اِهْدَنا‏» تفسیر شده به:‏‎ ‎اَلْزِمْنا و اَدِمْنا و ثَبِّتْنا‏. و این برای آنان است که از حجاب بیرون آمده و به مطلوب‏‎ ‎‏ازل رسیده اند. و اما امثال ما اهل حجاب باید هدایت را به همان معنی خود از‏‎ ‎‏حق تعالی طلب کنیم. و شاید بقیّۀ از این در تفسیر سورۀ مبارکۀ «حمد» بیاید.‏‎ ‎‏ان شاءاللّه تعالی.‏

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 218