مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است
فصل ششم در شمه ای از تفسیر سوره مبارکه «توحید»
حکمة مشرقیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکمة مشرقیة

مقاله اولی‌ در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است. / مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است / باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است. / باب دوم در ق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

حکمة مشرقیة

حکمة مشرقیة

‏     ‏‏بدان که این سورۀ مبارکه با کمال اختصار مشتمل بر جمیع شئون الهیّه و‏‎ ‎‏مراتب تسبیح و تنزیه است؛ و در حقیقت، نسبت حق تعالی است به آنچه‏‎ ‎‏ممکن است در قالب الفاظ و نسج عبارات وارد شود؛ چنانچه ‏هو اللّه احد‏ تمام‏‎ ‎


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 313

‏حقایق صفات کمال است، و مشتمل بر جمیع «صفات ثبوتیّه» است؛ و از‏‎ ‎‏«صمد» تا آخر سوره «صفات تنزیهیّه» و اشاره به سلب نقایص است. و نیز در‏‎ ‎‏سورۀ شریفه اثبات خروج از حدیْن است که حدّ «تعطیل» و «تشبیه» است، که‏‎ ‎‏هر دو خروج از حد اعتدال و حقیقت توحید است: آیۀ شریفۀ اول اشاره به‏‎ ‎‏نفی «تعطیل»، و تتمّۀ سورۀ اشاره به نفی «تشبیه» است؛ و نیز مشتمل است بر‏‎ ‎‏ذات من حیث هی و مقام «احدیّت» که تجلّی به اسماء ذاتیّه است، و مقام‏‎ ‎‏«واحدیّت» که تجلّی به اسماء صفات است؛ چنانچه تفصیل آن به قدر‏‎ ‎‏مناسبت ذکر شد.‏

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 314