مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است
فصل هفتم در شمّه ای از تفسیر سوره مبارکه «قدر» به قدر مناسبت این اوراق
‏‏اعتذار‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اعتذار‏

مقاله اولی در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است. / مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است / باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است. / باب دوم در ق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

‏‏اعتذار‏

اعتذار

‏     ‏‏با آن که بنای نویسنده در این رساله آن بود که از مطالب عرفانی غیر‏‎ ‎‏مأنوس با نوع خودداری کنم، و فقط به آداب قلبیّۀ صلوة اکتفا کنم، اینک‏‎ ‎‏می بینم که قلم طغیان نموده و در خصوص تفسیر سورۀ شریفه بیشتر از موضوع‏‎ ‎‏قرارداد خود تجاوز نمودم. چاره ای جز آن نیست که اکنون از برادران ایمانی و‏‎ ‎‏دوستان روحانی معذرت خواهی کنم. و ضمناً اگر مطلبی در این رساله مطابق‏‎ ‎‏مذاق خود ندیدند، بی تأمّل رمی به باطل نکنند؛ زیرا که از برای هر علمی‏‎ ‎‏اهلی و برای هر راهی راه نوردی است ـ ‏رَحِمَ اللّه امْرَءاً عَرَفَ قَدْرَهُ، وَ لَمْ یَتَعَدَّ‎ ‎طَوْرَه.‎[1]‎


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 346

‏    ‏‏و ممکن است بعضی غفلت از حقیقت حال کنند، و چون از معارف‏‎ ‎‏قرآنیّه و دقایق سنن الهیه بی خبرند، بعضی از مطالب این رساله را تفسیر به‏‎ ‎‏رأی گمان کنند. و این خطای محض و افترای فاحش است، زیرا که: ‏

‏     اولاً، این معارف و لطایف همه از قرآن شریف و احادیث شریفه‏‎ ‎‏مستفاد، و شواهد سمعیّه بر آنها هست؛ چنانچه بعضی از آنها در خلال‏‎ ‎‏مباحث مذکور، و بیشتر آنها برای اختصار مذکور نگردید. ‏

‏     و ثانیاً، همه یا اکثر آنها موافق براهین عقلیّه یا عرفانیّه می باشد؛ و چنین‏‎ ‎‏امری تفسیر به رأی نخواهد شد. ‏

‏     و ثالثاً، غالباً مطالبی که ما ذکر کردیم یا در بیان آیات شریفه ذکر‏‎ ‎‏می کنیم، از قبیل بیانِ مصادیقِ مفاهیم است. و بیان مصداق و مراتب حقایقْ‏‎ ‎‏مربوط به تفسیر نیست تا آن که تفسیر به رأی باشد.‏

‏     و رابعاً، بعد از همۀ مراحل، ما برای غایت احتیاط در دین ـ با آن که‏‎ ‎‏جای آن نبود ـ در مطالب غیر ضروری علی سبیل الاحتمال و بیان احد‏‎ ‎‏محتملات، مطالب را بیان کردیم؛ و معلوم است دَرِ احتمال را کسی نبسته و‏‎ ‎‏مربوط به تفسیر به رأی نخواهد شد. و در این جا مطالب دیگری هست که ما از‏‎ ‎‏ذکر آن خودداری نموده و به اختصار کوشیدیم. ‏

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 347

  • )) «خدا رحمت کند کسی را که قدر (حدّ) خود را بشناسد و از حدّ خود پا فراتر نگذارد.» غررالحکم، فصل 3، حرف الرّاء، حدیث 1.