مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است
باب پنجم در شمّه ای از آداب و اسرار رکوع است و در آن پنج فصل است
‏‏فصل پنجم در رفع رأس از رکوع است‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏فصل پنجم در رفع رأس از رکوع است‏

مقاله اولی در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است. / مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است / باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است. / باب دوم در ق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

‏‏فصل پنجم در رفع رأس از رکوع است‏

فصل پنجم در رفع رأس از رکوع است

‏ ‏

‏     و سرّ آن رجوع از وقوف در کثرات اسمائیّه است؛ چنانچه فرماید: ‏و‎ ‎کَمالُ التَّوْحیدِ نَفْیُ الصِّفاتِ عَنْه.‎[1]‎‏ ‏‏زیرا که پس از حصول حال صحو از فنای‏‎ ‎‏اسمائی، عبد سالک قصور و تقصیر خود را مشاهده کند؛ چه که مبدأ خطیئۀ‏‎ ‎‏آدمی، که ذرّیّۀ او باید جبران آن کند، توجّه به کثرات اسمائیّه که باطن شجره‏‎ ‎‏است می باشد. و چون خطیئه خود، که ذرّیّه است، و خطیئۀ آدم، که اصل‏‎ ‎‏خود است، دریافت، به مقام تذلّل و نقصان خود پی برد و مهیّای برای رفع‏‎ ‎‏خطیئه، که به خفض جناح در حضرت کبریاء است، شود؛ و اقامه صلب از‏‎ ‎‏این مقام نماید، و با تکبیر بعد از رکوع رفعِ کثرات اسمائیّه نماید، و صفر الیدْ‏‎ ‎‏متوجّه منزل ذلّت و مسکنت و اصل تُرابیّت شود. و آداب مهمّۀ آن، یافتن خطر‏‎ ‎‏بزرگِ مقام، و چشاندن به قلب است با تذکّر تامّ، و مجاهده در توجّه به‏‎ ‎


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 354

‏حضرت ذات و ترک توجّه به خود، حتی به مقام ذلّت خویش، است.‏

‏     و بدان ای عزیز که تذکّر تامّ از حضرت حق و توجّه مطلق به باطن قلب به‏‎ ‎‏آن ذات مقدّس، موجب گشوده شدن چشم باطنی قلب شود که به آن لقاء‏‎ ‎‏اللّه ، که قرّة العین اولیاء است، حاصل گردد: ‏والَّذین جاهَدوُا فینا لَنَهْدِیَّنَهُمْ‎ ‎سُبُلَنا.‎[2]‎‏ ‏

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 355

  • .  پاورقی 467.
  • )) «آنان که در راه ما جهاد کنند هر آینه ایشان را به راههای خود هدایت می کنیم.» (عنکبوت/ 69)