آیت اللّه‌ ابراهیم امینی
امام ابتدا مسأله را توضیح می دادند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام ابتدا مسأله را توضیح می دادند

امام ابتدا مسأله را توضیح می دادند

‏امام ابتدا نقل اقوال نمی کرد بلکه اول اصل مسأله را مطرح می کرد و خود مسأله را‏‎ ‎‏هم به گونه ای مطرح می کرد که کاملاً روشن و واضح باشد که مسأله چیست و آن‏‎ ‎‏چیزی که قابل سؤال است و باید حل بشود چیست؟ موضوع را خوب روشن‏‎ ‎‏می کردند و اطراف و جوانبش را، بیان می کردند. بعد از آن حق مطلب را به عقیدۀ‏‎ ‎‏خودشان مطرح می کردند. حالا به قرآن یا به احادیث یا به اصول به هر حال به‏‎ ‎‏هرچه بود استدلال می کردند و ادله شان را ذکر می کردند. ادله ای را که درست بود‏

‏مُنقّح و روشن می کردند به طوری که شاگردان کاملاً مطلب را درک می کردند و‏‎ ‎‏می فهمیدند. بعد از اینکه مطلب را خوب توضیح می دادند و خوب استدلالها را‏‎ ‎‏نقل می کردند، اگر قولی بود از فقها که مطلب دیگری در این مورد داشتند آن مطلب‏‎ ‎‏را نقل می کردند و رد می کردند، یا اگر استدلالی شده بود بر این مطالب که این‏‎ ‎‏استدلال درست نبود ولو خود مطلب درست بود اشاره می کردند که فلانی هم این‏‎ ‎‏استدلال را دارد ولی این استدلال درست نیست گرچه مطلب درست است. آنچه‏‎ ‎‏که می خواستند رد کنند بعد از اینها بود. این سبک را البته ایشان ظاهراً از آیت اللّه ‏‎ ‎‏بروجردی اقتباس کرده بودند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.