آیت اللّه‌ سید عباس خاتم یزدی
اعجاب علمی دوست و دشمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعجاب علمی دوست و دشمن

اعجاب علمی دوست و دشمن 

‏هنگامی که امام را به نجف تبعید کردند، ما خیال می کردیم امام با آن همه‏‏ ‏‏مشکلات‏‎ ‎‏و فشارهای سیاسی از طرف دولت ایران و عراق، چندان حال بررسی مسائل و‏‎ ‎‏معضلات فقه و اصول را ندارند و با این مشغله های سیاسی و آن‏‏ ‏‏همه کارهای‏‎ ‎‏اجتماعی، شاید وقت تدریس فقه و اصول را نداشته باشند. ولی هنگامی که امام‏‎ ‎‏درس را شروع کردند، دیدیم در برابر دریایی بیکران واقع شده ایم‏‏ ‏‏که هر چند‏‎ ‎‏مشکلات هم زیاد بود، اما موقع درس دادن، تو گویی کاری جز درس و بحث ندارند.‏‎ ‎‏احاطه بر تمام جوانب درسی و موشکافیها و تحقیقهای ارزنده ای که از مغز این‏‎ ‎‏بزرگمرد عالم بشریت تراوش می کرد، دوست و دشمن را به اعجاب و حیرت‏

‏واداشته بود. دشمنان می پنداشتند که امام دیگر حال درس دادن ندارند، یا آنکه‏‎ ‎‏نمی توانند چندان موفق باشند. ولی پای درسش که حاضر می شدند، انگشت‏‎ ‎‏حیرت به دهان گرفته، خود را از آن بدبینی ها سرزنش می کردند. آنان که نوشته های‏‎ ‎‏امام را در نجف دیده اند، می دانند که ایشان چه شخصیت برجسته ای است و به‏‎ ‎‏راستی جای بسی تعجب است که با آن همه گرفتاریها و فشارها و بررسی مشکلات‏‎ ‎‏مسلمانان و دنبال کردن اخبار گوشه و کنار دنیا، وقتی به کتابهایی که ایشان در نجف‏‎ ‎‏نوشته اند می نگریم، یا مسأله ای را بررسی می کنند و آن را برای شنونده باز می کنند،‏‎ ‎‏خیال می کنی این مرد چیزی جز این مسأله فقهی ندارد. تا انسان پنج جلد‏‎ ‎‏«مکاسب» را از اول بیع تا آخر، و یک جلد کتاب «الخلل فی الصلاة» را که امام در‏‎ ‎‏نجف نوشته اند، مطالعه نکند، نمی تواند به عظمت روح این بزرگوار پی ببرد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پاسدار اسلام؛ ش 18، ص 40.