آیت اللّه‌ سید عباس خاتم یزدی
به خاطر آقای خمینی سایر مراجع شهریه زیاد دادند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

به خاطر آقای خمینی سایر مراجع شهریه زیاد دادند

به خاطر آقای خمینی سایر مراجع شهریه زیاد دادند

‏آقای حکیم تنها کسی بود که شهریۀ حد بالا می داد. چهار دینار می داد. دینار هم‏‎ ‎‏بیست تومان بود. آن وقت که امام آمد این چهار دینار را می داد موقعی هم که رفت‏‎ ‎‏ماهی پنجاه دینار می داد. دینار همان بیست تومان بود باز پنجاه دینار می داد. یکی‏‎ ‎‏از رفقای آقای خوئی می گفت آقای خمینی صددینار می دهد نه پنجاه دینار، چون‏‎ ‎‏پنجاه دینار آقای خوئی هم بخاطر آقای خمینی است که او پنجاه دینار می دهد. او‏‎ ‎‏می گفت شیخی بود بنام مشکینی که مرحوم شده است از رفقای خاص الخاص‏‎ ‎‏آقای خوئی بود. وی می گفت اگر آقای خمینی نجف نیامده بود آقای خوئی همان‏

‏چهار دینار را می داد. امام به تمام معنی به طلبه ها رسید. بین عرب و عجم و ترک و‏‎ ‎‏دیلم و فارس فرقی نگذاشت. حاج آقا مصطفی یکی از حرفهایش این بود که به امام‏‎ ‎‏بارها گفته بود اصرار هم کرده بود که شما بیایید یک حد معمولی برای طلبه ها‏‎ ‎‏بگذارید؛ به فرض چهار دینار بدهید مابقی را به فضلا بدهید. امام گفت: «نه وقتی،‏‎ ‎‏تو به مقام من اگر رسیدی همین کار را بکن؛ من این کار را نمی کنم. من به فضلا پول‏‎ ‎‏بدهم؟ فضلا یک راههای دیگر هم برایشان می آید. آن طلبۀ بیچاره چیزی دستش‏‎ ‎‏نمی آید والا آنهایی که فضلا هستند اساتید هستند از یک راههای دیگری بهشون‏‎ ‎‏می دهند. هرجا که پول هست به آنها داده می شود ولکن اینها هستند که چیزی‏‎ ‎‏ندارند؛ اینها هستند که مستحق هستند زیرا اینها زن و بچه و داماد دارند».‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.