آیت اللّه‌ سید جعفر کریمی
بررسی همه جانبه و بی نیازی از کتاب دیگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بررسی همه جانبه و بی نیازی از کتاب دیگران

بررسی همه جانبه و بی نیازی از کتاب دیگران

‏برنامۀ امام در تحقیقات علمی بسیار عجیب و بهت انگیز است. من در مدت‏‎ ‎‏سی و خرده ای سال در حوزۀ قم و نجف زیاد خدمت استادان و مدرسان رسیده ام و‏‎ ‎‏کتب مؤلفان را هم تا حدودی که توفیق مساعد بوده و مجال داشته ام، مطالعه و نگاه‏‎ ‎‏کرده ام و کم و بیش از نظرات محققان اطلاع دارم؛ پس از بررسی دریافتم هر یک از‏‎ ‎‏محققان در نظرات علمی یک بعد را گرفته اند. افرادی که اهل فن هستند و به کتب‏‎ ‎‏فقهای عالیقدر شیعه مراجعه می کنند، خوب متوجه می شوند که می خواهم چه‏‎ ‎‏عرض کنم. حضرت امام وقتی وارد مسائل علمی و تحقیقی می شدند، تمام ابعاد‏‎ ‎‏قضایا را با دقت کافی و وافی بررسی می کردند. به طوری که وقتی آدم پای بیان‏‎ ‎‏علمی ایشان می نشست، می دید هیچ نیازی ندارد که بعداً به کتاب یا گفتار دیگران‏‎ ‎‏مراجعه کند. آنچنان دربارۀ مطالب تحقیق می کردند که نقطۀ ابهام در مطلب باقی‏‎ ‎‏نمی ماند. نمونۀ این مطلب را در دو بحث بسیار ارزنده و علمی ایشان در نجف‏‎ ‎‏اشرف می توان یافت. یکی بحث بیع از اول تا آخر خیارات، و دیگری بحث خلل‏‎ ‎‏در نماز می باشد. بحمداللّه کتاب ایشان به خط مبارک خودشان زیرنظر اینجانب و‏‎ ‎‏برادر عزیزم حجت الاسلام والمسلمین آقای خاتم، چاپ شد و در دسترس قرار‏

‏گرفت. شاهد صدق گفتارم این کتاب است که وقتی آن را مطالعه می کنید،‏‎ ‎‏درمی یابید که حق مطلب را به تمامی ادا کرده اند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پابه پای آفتاب؛ ج 4، ص 122.