آیت اللّه‌ حسینعلی منتظری
اولین آشناییام با امام در درس اخلاق بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اولین آشناییام با امام در درس اخلاق بود

اولین آشنایی ام با امام در درس اخلاق بود

‏اولین آشنایی ام با ایشان این بود که بنده در سال 1320 به قم آمدم. آن وقت درسم‏‎ ‎‏بین سطح و خارج و بیشتر سطح بود. رسائل و مکاسب و کفایه می خواندم. در‏‎ ‎‏حدود دو سه ماه که در قم بودم با شهید مطهری در مدرسه فیضیه آشنا شدم و هم‏‎ ‎‏مباحثه شدیم و حتی همۀ زندگیمان یازده سال با هم بود. در آن وقت مرحوم‏‎ ‎‏آیت اللّه العظمی امام خمینی(رض) درسی که معروف بود می فرمودند: فلسفه،‏‎ ‎‏منظومه و اسفار بود. ما هنوز به آن مرحله که منظومه و اسفار بخوانیم نرسیده بودیم.‏‎ ‎‏ایشان عصرهای پنجشنبه و جمعه در مدرسۀ فیضیه زیر کتابخانه، یک درس اخلاق‏‎ ‎‏می فرمودند. علاوه بر طلاب و فضلای حوزه، دیگران از بازار و غیره هم به آن درس‏‎ ‎‏حاضر می شدند. خیلی درس سازنده ای بود. روح به انسان ها می داد. آن بیان زیبا و‏‎ ‎‏شیوای ایشان که از عمق دل برمی خواست، آن آیات و روایاتی که گاهی‏‎ ‎‏می خواندند و نحوۀ بیان ایشان گاهی مجلس را به گریه می انداخت و همه متأثر‏‎ ‎‏می شدند و حالت تحول در همه به وجود می آمد. من و آقای مطهری در حقیقت‏‎ ‎‏وظیفۀ خود می دانستیم که درس اخلاق را شرکت کنیم. نوعاً هم زودتر می رفتیم و‏‎ ‎‏پهلوی ایشان می نشستیم که بعد از درس سؤالاتی از ایشان می کردیم. بالاخره اولین‏‎ ‎‏آشنایی با ایشان در آن درس اخلاق بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) آوا؛ س 3، ش 56 (11 خرداد 1378).