آیت اللّه‌ سید محمد موسوی بجنوردی
عالم ترین عالمان شیعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

عالم ترین عالمان شیعه

عالم ترین عالمان شیعه

‏بیشتر عالمان شیعه که در سطح عالی در فقه و اصول تحقیق کرده اند، با فلسفه و‏‎ ‎‏کلام رابطه ای نداشته اند. یا برعکس، کسانی که به فلسفه می پرداختند و ذوق فلسفه‏‎ ‎‏داشته اند، ذوق عرفان نداشته اند. در فلسفه، آنهایی که فلسفۀ اشراق را برگزیده اند،‏

‏خیلی با فلسفۀ بوعلی سر و کار ندارند. اما در طول تاریخ تشیع، حضرت امام از‏‎ ‎‏جمله اشخاص کم نظیری بودند که در همۀ موارد فوق مطالعه کرده و صاحب نظر‏‎ ‎‏بودند. در فقه و فقاهت، ایشان از عالم ترین عالمان شیعه بودند. در مباحث اصول،‏‎ ‎‏تحقیقات بسیار دقیقی داشتند که منحصر به خودشان بود. در علم کلام فوق العاده‏‎ ‎‏بودند و در آن تجربۀ بسیاری داشتند. در فلسفه در آرای مختلف، صاحب رأی‏‎ ‎‏بودند. تسلط ایشان نیز در عرفان بر همگان آشکار شده است و کمتر کسی است که‏‎ ‎‏اکنون دیگر اشعار عرفانی امام را نخوانده و یا حداقل ندیده باشد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) آرشیو واحد خاطرات.