آیت اللّه‌ محمد واعظ زاده خراسانی
درس آموزنده، روشنگر و مجتهدپرور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

درس آموزنده، روشنگر و مجتهدپرور

درس آموزنده، روشنگر و مجتهدپرور 

‏در این درس‏‎[1]‎‏، مطالب و آرای استادان اصول مانند شیخ انصاری، آخوند خراسانی،‏‎ ‎‏آقاضیاءالدین عراقی و میرزای نائینی را مورد نقض و ابرام قرار می دادند و از همه بیشتر‏‎ ‎‏با مبانی اصول میرزای نائینی که در آن هنگام رواج بیشتری در حوزه های علمیه داشت،‏‎ ‎‏برخورد می کردند. مقدمات بسیاری را مرحوم نائینی برای اثبات نظریات خود در‏‎ ‎‏مباحث مهم، چیده است که مورد نقد امام قرار می گرفت و آنها را به یک نوع خطابۀ‏

‏بدون دلیل تشبیه می کردند. گاهی آرای اختصاصی استاد خود، مرحوم آیت اللّه حائری‏‎ ‎‏را بیان و آن را انتخاب می کردند و به دفاع از آن می پرداختند. به هر حال درسی بسیار‏‎ ‎‏آموزنده و روشنگر و مجتهدپرور بود و قریحۀ استنباط را توأم با واقع نگری و استقلال‏‎ ‎‏فکری، بدون تقلید و دنباله روی بزرگان صاحب نام و آوازه، در طلبه ها شکوفا‏‎ ‎‏می ساخت. من آن درسها را می نوشتم و هنوز هم آن نوشته ها را دارم.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • بنا به گفته خودشان درس خارج اصول.
  • )) انتشارات انقلاب اسلامی؛ یادنامۀ استاد شهید مطهری؛ ج 1، ص 330.