تعریف امامت از دیدگاه امام خمینی (س)

امامت

تعریف امامت از دیدگاه امام خمینی (س)

. امامت رهبری امت اسلامی پس از پیامبر گرامی اسلام.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵
تفاضل انبیا بر یکدیگر، ویژگی ها و صفات انبیا از دیدگاه امام خمینی (س)

انبیاء

تفاضل انبیا بر یکدیگر، ویژگی ها و صفات انبیا از دیدگاه امام خمینی (س)

انبیاء یا پیامبران به برگزیدگان الهی و صاحبان منصب نبوت می گویند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰
مبنای نصب قیّم از دیدگاه امام خمینی (س)

قیم (فقه)

مبنای نصب قیّم از دیدگاه امام خمینی (س)

قیّم در لغت به کسی گفته می شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنان که امور محجورین هم قائم به قیّم می باشد. مبنای نصب قیّم در فقه اسلامی، ولایت قاضی است، اگر محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و اداره ی امور او با قاضی است. حاکم شرع می تواند خودش آن را اعمال نماید یا شخصی را به عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیر قیّم از آن یاد می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۵
کاشف یا ناقل بودن اجازه فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

کاشف یا ناقل بودن اجازه فضولی

کاشف یا ناقل بودن اجازه فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

علاوه بر شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مالک تصرف بودن نیز از شرایط متعاملین است که فقها در کتاب بیع بر آن تصریح کرده اند، بر همین اساس بیع غیر مالک که بدون وکالت و یا بدون ولایت بر او (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، انجام شود، صحیح و نافذ نیست؛ و همین طور است معاملات افرادی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۰
کفاره ی نذر از دیدگاه امام خمینی (س)

کفاره ی نذر

کفاره ی نذر از دیدگاه امام خمینی (س)

کفاره نذر به سبب ارتکاب گناه حنث نذر بر انسان واجب می شود و پرداخت کفاره مجوز حنث نذر نیست.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵
دیه بر مبنای طبقات ارث از دیدگاه امام خمینی (س)

کیفیت پرداخت دیه

دیه بر مبنای طبقات ارث از دیدگاه امام خمینی (س)

دیه در قتل شبه عمد و خطا با یکی از امور زیر تعیین می گردد: شتر، گاو ،گوسفند ،حُلّه ،دینار و درهم است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۰
لباس احرام از دیدگاه امام خمینی (س)

لباس احرام

لباس احرام از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از واجبات حج ، احرام بستن است و نحوه پوشش احرام برای مرد و زن متفاوت است که در ذیل به آن پرداخته شده است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۵
لعان از دیدگاه امام خمینی (س)

لعان

لعان از دیدگاه امام خمینی (س)

لعان از اقسام ایقاعات می باشد.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۰
مبارات از دیدگاه امام خمینی (س)

مبارات

مبارات از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق مبارات مربوط به زمانی است که زن از شوهر زن و شوهر از یکدیگر کراهت داشته باشند و به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۵
مجتهداز دیدگاه امام خمینی (س)

مجتهد

مجتهداز دیدگاه امام خمینی (س)

شخص دارای ملکه استنباط حکم شرعی فرعی از منابع معتبر را مجتهد گویند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۰
مجتهد متجزی دیدگاه امام خمینی (س)

مجتهد متجزی

مجتهد متجزی دیدگاه امام خمینی (س)

مجتهد متجزی به شخص قادر بر استنباط حکم شرعی در بعضی از ابواب فقه اطلاق می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۵
مراتب عاقله از دیدگاه امام خمینی (س)

مراتب عاقله

مراتب عاقله از دیدگاه امام خمینی (س)

عاقله، ضامن دیه قتل یا جراحت خطایی است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵
مرتد فطری از دیدگاه امام خمینی (س)

مرتد فطری

مرتد فطری از دیدگاه امام خمینی (س)

مرتد کسی است که از اسلام خارج شده و کفر اختیار نموده است بر دو قسم است: فطری و ملی که در ابواب مختلف فقه مانند طهارت، نکاح، ارث و حدود از آن بحث می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۰
مرتد ملی از دیدگاه امام خمینی (س)

مرتد ملی

مرتد ملی از دیدگاه امام خمینی (س)

مرتد ملی، کافری است که در خانوادۀ غیر مسلمان به دنیا آمده وپرورش یافته است و بعد به اسلام گرائیده و پس از این گرایش دوباره از اسلام برگشته به کفر روی آورده است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۵
مرجعیت دینی از دیدگاه امام خمینی (س)

مرجعیت دینی

مرجعیت دینی از دیدگاه امام خمینی (س)

از آنجایی که اجتهاد، هدف علم اصول فقه و ثمره آن است؛ در میان شیعه و اهل سنّت، دارای پایگاه ویژه ای می باشد، همه مشکلات ناشی از بی قانونی، در پرتو شایستگی و کاردانی اجتهاد پویا، حل و فصل می گردند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۰
مرجعیت شیعه از دیدگاه امام خمینی (س)

مرجعیت شیعه

مرجعیت شیعه از دیدگاه امام خمینی (س)

مراجع و فقیهان شیعه که توانایی استنباط احکام دینی از طریق ادّله شریعت را دارند به منظور تعیین و رفع مسئولیّت از خود و دیگران به امر اجتهاد اشتغال می ورزند و در این باب کوشش می نمایند که از این عمل در عرف متشرعه اجتهاد و در اصطلاح قرآنی به تفقّه تعبیر می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵
مرجعیت فقها از دیدگاه امام خمینی (س)

مرجعیت فقها

مرجعیت فقها از دیدگاه امام خمینی (س)

دکترین عالمان شیعه از دوران غیبت تا حکومت صفویان، مبارزه برای حفظ مرکزیت تشیع و تکاپو برای بقا بوده است. تلاشی که به شیعیان هویتی مستقل بخشید و آنها را از محو شدن در اکثریت سنی حفظ کرد. عالمان شیعه در مواقع حساس و خطرناک تدبیری برای ماندن شیعه می اندیشیدند. بعد از به قدرت رسیدن صفویان، شیعه به عنوان یک ملت یا امتی مجتمع در مرزهای جغرافیایی یک کشور شکل گرفت و دیگر شیعه به عنوان یک اقلیت شکننده در مقابل اکثریت قدرتمند قرار نداشت؛ بلکه خود دارای کشور، حکومت، قدرت و نظام است. از این به بعد اهل سنت دشمن خطرناک شیعه نمی باشند، بلکه در اثر مناسبات بین الملل پدیده ای سیاسی به نام استعمار به وجود آمده است که هدف مبارزات عالمان شیعی را تشکیل می دهد.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۰
مرجعیت فقها در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

مرجعیت فقها در عصر غیبت

مرجعیت فقها در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

عصر غیبت، زمان امامت امام مهدی (عج) است که به دو قسمت غیبت صغری و غیبت کبری تقسیم می شود. بعد از غیبت صغری عصر مرجعیت فقیهان شیعه فرا می رسد. در این دوره فقها جانشینان امامان معصوم می شدند و به حل و فصل امور شیعیان پرداختند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۵
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

مسئله ولایت مطلقه فقیه

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

مسأله امامت و ولایت سیاسی بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) یکی از موضوعات بحث برانگیز و محور اصلی نزاع دو مذهب شیعه و سنی بوده است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
افراد عاقله از دیدگاه امام خمینی (س)

مسئولیت عاقله

افراد عاقله از دیدگاه امام خمینی (س)

در مقوله مورد بحث، یکی از موضوعاتی که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامی کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظریات متفاوتی اظهار شده است، موضوع عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. بیشتر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت دیه در قتل خطای محض فتوا داده اند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۵
مصالحه در اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

مصالحه در اموال کودک

مصالحه در اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد برعهده اولیا آنان است. اولیای کودک همان گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند مصالحه نیز ولایت دارند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۰
مصلحت صغیر از دیدگاه امام خمینی (س)

مصلحت صغیر

مصلحت صغیر از دیدگاه امام خمینی (س)

بنابر اتفاق نظر علما ولایت و اداره کلیه امور مربوط به اموال صغار تا زمان بلوغ و رشد، بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی،قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. پس «در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی‌کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود و از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۵
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد از دیدگاه امام خمینی (س)

معامله فضولی

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد از دیدگاه امام خمینی (س)

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می گویند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵
مهریه از دیدگاه امام خمینی (س)

مهریه

مهریه از دیدگاه امام خمینی (س)

مهریه یا حِباء، مالی است که مرد به مناسبت عقد نکاح به زن پرداخت می کند. مهر به سه نوع مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه تقسیم می شود. مهرالمسمی باید شرایط مورد معامله را داشته و مقدار آن با تراضی زوجین تعیین می شود و در صورت فقدان شرایط صحت، عقد صحیح بوده و به جای آن مهر المثل ثابت می گردد. هرگاه مهرالمسمی عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است. عدم تعیین مهر در عقد ازدواج به سه صورت عدم ذکر مهر در نکاح، شرط عدم مهر و تفویض آن به یکی از زوجین یا شخص ثالث است. انحلال ازدواج در صورت فوت شوهر موجب ثبوت مهرالمسمی و در صورت طلاق قبل از نزدیکی موجب ثبوت نصف مهر و در صورت فسخ نکاح قبل از نزدیکی موجب عدم ثبوت مهر و فسخ بعد از نزدیکی موجب ثبوت تمام مهرالمسمی می شود. انحلال ازدواج قبل از تعیین مهر اگر قبل از نزدیکی باشد، در صورت طلاق مهرالمتعه و در صورت فوت یا فسخ نکاح مهر ثابت نمی شود. اما اگر قبل از تعیین مهر و بعد از نزدیکی باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۰
نذر از دیدگاه امام خمینی (س)

نذر

نذر از دیدگاه امام خمینی (س)

نذر آن است که انسان ملتزم شود که کار خیری را برای خدا بجا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۵
عدم انتساب فرزند نامشروع از دیدگاه امام خمینی (س)

نسب ناشی از زنا

عدم انتساب فرزند نامشروع از دیدگاه امام خمینی (س)

هرگاه در نتیجه رابطه نامشروع، طفلی به دنیا آمد نسب او ناشی از زنا یا به تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را ولد زنا نامند و شرعاً ملحق به زانی نمی باشد، اعمّ از این که زانی مرد باشد یا زن و یا هر دو. در نسب ناشی از زنا مساله ای به نام ولایت پدر و جدّ پدری یا حق حضانت پدر و مادر و یا توارث بین فرزند و پدر و مادر و نیز الزام به انفاق نسبت به این فرزند وجود ندارد. تنها اثری که دارد حرمت نکاح است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۰
نسب ناشی از شبهه (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

نسب ناشی از شبهه (فقه)

نسب ناشی از شبهه (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

در نسب ناشی از زنا مساله ای به نام ولایت پدر و جدّ پدری یا حق حضانت پدر و مادر و یا توارث بین فرزند و پدر و مادر و نیز الزام به انفاق نسبت به این فرزند وجود ندارد. تنها اثری که دارد حرمت نکاح است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۵
نصاب زکات انعام ثلاثه از دیدگاه امام خمینی (س)

نصاب زکات انعام ثلاثه

نصاب زکات انعام ثلاثه از دیدگاه امام خمینی (س)

نصاب و به اندازه معین رسیدن مالی که موضوع زکات است از شرایط شش گانه وجوب زکات (۱) ازجمله زکات انعام ثلاثه که در اینجا بیان نصاب آن مورد نظر است، شمرده شده است. به همین لحاظ در کتاب های فقهی بسیار بکار رفته و در باب زکات از آن بحث می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۰
نصاب زکات طلا و نقره از دیدگاه امام خمینی (س)

نصاب زکات طلا و نقره

نصاب زکات طلا و نقره از دیدگاه امام خمینی (س)

در فقه برای وجوب زکات که از فروع دین و فی الجمله از ضروریات (۱) آن است، شرایطی ذکر شده است که یکی از آن ها رسیدن به اندازه های مقرر است که از آن به «نصاب» تعبیر می شود. به همین اعتبار در کتب فقهی و در مباحث زکات از آن بحث شده می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۵
نصاب زکات و غلات از دیدگاه امام خمینی (س)

نصاب زکات و غلات

نصاب زکات و غلات از دیدگاه امام خمینی (س)

زکات از فروع دین اسلام و فیالجمله از ضروریات آن است؛ و منکر آن به تفصیلی که در کتاب طهارت گفتهشده است داخل در زمره کفار است. (۱) در فقه برای وجوب زکات شرایطی ذکر شده است که نصاب یکی از آنها است؛ و این نوشتار به اختصار به بیان حد نصاب غلات چهارگانه بر اساس کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (س) میپردازد.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۰
صفحه 5 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >