نگاه امام خمینی (س) به مکتب اشاعره

مکتب اشاعره

نگاه امام خمینی (س) به مکتب اشاعره

اَشاعِره، نامی که بر پیروان مکتب کلامی ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (ه م ) اطلاق می شود.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۵
ملائکه از دیدگاه امام خمینی (س)

ملائکه

ملائکه از دیدگاه امام خمینی (س)

ملائکه (فرشتگان ) موجوداتی صاحب عقل و شعور هستند و وظایف گوناگونی بر عهده دارند.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰
مهدویت در نگاه امام خمینی (س)

مهدویت

مهدویت در نگاه امام خمینی (س)

مهدویت به معنای اعتقاد به امام مهدی (عج) می باشد.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۵
مواقف قیامت از دیدگاه امام خمینی (س)

مواقف قیامت

مواقف قیامت از دیدگاه امام خمینی (س)

قرآن کریم در مورد طولانی بودن روز قیامت یک بار به پنجاه هزار سال و یک بار به هزار سال تعبیر کرده است و برای قیامت مواقفی از جمله حساب و سنجش اعمال ذکر شده است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۰
معنای وزن اعمال در قیامت در دیدگاه کلامی امام خمینی (س)

میزان

معنای وزن اعمال در قیامت در دیدگاه کلامی امام خمینی (س)

وسیله سنجش و وزن کردن اشیاء را میزان گویند. میزان هر شیء متناسب با خود آن شیء می باشد.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۵
نامه اعمال از نگاه امام خمینی (س)

نامه اعمال

نامه اعمال از نگاه امام خمینی (س)

کتاب عمل یا نامه اعمال انسان، نام کتابی است غیر مادّی که اعمال انسان در آن ثبت و ضبط می شوند. خداوند بر هر انسانی دو فرشته گمارده است تا اعمال او را حفظ کنند و در نامه عملش بنویسند.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵
حقیقت نبوت از دیدگاه امام خمینی (س)

نبوت

حقیقت نبوت از دیدگاه امام خمینی (س)

اصل نَبُوّت، یعنی باور به اینکه خدا برای رساندن سخن خود به انسان، پیامبرانی را از میان خود آنان برگزیده است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰
ادلّه اعتبار مصلحت در تصرّفات از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت اولیا بر اموال صغار (شرایط)

ادلّه اعتبار مصلحت در تصرّفات از دیدگاه امام خمینی (س)

بنابر اجماع علما ولایت و اداره کلیه امور مربوط به اموال صغار تا زمان بلوغ و رشد، بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به شرایطی است، از جمله این شرایط: عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش تر برای صغار است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۵
ولایت بر ازدواج از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت بر ازدواج

ولایت بر ازدواج از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۰
ولایت پدر و جدّ پدری از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت بر کودک

ولایت پدر و جدّ پدری از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت بر کودک در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می دهد در امور کودک دخالت نماید.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵
ولایت بر کودک بی سرپرست از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت بر کودک بی سرپرست

ولایت بر کودک بی سرپرست از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت بر کودک در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می دهد در امور کودک دخالت نماید.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۰
ولایت پدر و جد پدری بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت پدر و جدّپدری بر نکاح صغار

ولایت پدر و جد پدری بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۵
ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغار

ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت پدر و جد پدری بر شئون صغار از جمله اموال آنان از مسلمات فقهی است که شارع مقدس آن را به عنوان یک وظیفه و مسئولیت مهم و با هدف صیانت از مصالح و منافع فرزندان بر عهده آن ها قرار داده است، که در این مقاله به برخی از ابعاد آن مانند شروط بیرون آمدن از محجوریت و اصول رسیدگی به اموال آنان مورد توجه است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۰
ولایت حاکم بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت حاکم بر اموال صغار

ولایت حاکم بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

طبق اتفاق علما حاکم شرع در زمان غیبت امام معصوم (ع) بر اموال صغاری که ولی شرعی ندارند ولایت دارد. البته درصورتی که تصدی اموال صغار از سوی ولی قهری به وصی محول نشده باشد، ولایت حاکم بر اموال صغار بلامعارض بوده و ثابت است هرچند که ولی قهری برای دیگر امور صغار، وصی نصب نموده و آن وصی زنده باشد؛ زیرا حیطه مسئولیت و حدود عمل وصی را موصی و در چهارچوب شرع تعیین می کند؛ و لازم نیست که همه امور اطفال بر قیمی که تعیین می شود واگذار گردد بلکه ولی قهری می تواند برای فردی که تعیین می کند سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین کند و در این صورت او باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست حاکم یا منصوب از ناحیه او قرار می گیرد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۵
معنای ولایت از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت حاکم بر نکاح صغار

معنای ولایت از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۰
ولایت عدول مؤمنین بر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت عدول مؤمنین بر کودک

ولایت عدول مؤمنین بر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت بر کودک در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می دهد در امور کودک دخالت نماید.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۵
ولایت در جمیع صور از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت فقها در عصر غیبت

ولایت در جمیع صور از دیدگاه امام خمینی (س)

این بحث در عین اختصار، به اصل ضرورت دینی و لزوم ولایت فقها بر ارکان سیاسی جامعه پرداخته و مبنای فقهی آن را بیان داشته است. و لزوم حکومت و ولایت فقها در عصر غیبت را به اثبات رسانده و روشن ساخته اند که ولی فقیه جامع الشرایط از همه اختیارات امام معصوم (ع) در عرصه حکمرانی برخوردار است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵
اجتهاد در شیعه از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت فقیه از دیدگاه فقها

اجتهاد در شیعه از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت فقیه به ریاست و زمامداری فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینی و دنیوی بر امت اسلامی گفته می شود.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۰
ولایت قاضی بر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت قاضی بر کودک (فقه)

ولایت قاضی بر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

بعد از حاکم اسلامی، قاضی به اعتبار این که منصوب از سوی حاکم اسلامی است بر ایتام ولایت دارد. چه بسا ممکن است، قاضی خود در باب قضا و یا دیگر ابواب فقه مجتهد باشد هر چند شرایط حاکم اسلامی به معنی یاد شده را دارا نباشد. بنابراین ولایت حاکم اسلامی و قضات، متفاوت و در طول یکدیگر می باشد، هر چند بعضی از ادلّه فقهی آنها مشترک است و به دلیل متفاوت بودن آنها، فقها بحث از آن دو را در دو باب ولایت فقیه و قضا ذکر نموده اند. به هر حال این مساله مورد توافق فقها است و در آن اختلافی نشده که قضات بر ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۵
ولایت قیم بر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت قیم بر کودک

ولایت قیم بر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت بر مال مجنون و طفل، بلکه ولایت در امور غیرمالی هم، برای پدر و جدّ پدری است، و در صورت نبودن آن دو، وصیّ و قیم هر یک از آن ها دارای ولایت است و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۰
ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت مطلقه فقیه، نظریه ای از فقه شیعه بر نحوه حکومت جامعه در دوران غیبت کبری به معنای رهبری انسان آشنای به اسلام و برخوردار از تقوای عالی، اسلامی و مدیریت بالای اجتماعی، بر مردم و جامعه، در گستره بایسته ها و ناگزیری ها (امور حسبیه) و مصالح عامه (احکام حکومتی) است. ولایت فقیه در سخنان فقهاء و امام خمینی به اداره امور اجتماعی و سیاسی تفسیر شده است و در همه سویه هایی که پیامبر و امام به عنوان رهبر اختیار دارند، فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت دربرگیرنده مصالح همگانی و آنچه بسته به اداره جامعه است، می شود.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵
ولایت وصی بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت وصی بر اموال صغار

ولایت وصی بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

طبق دیدگاه فقها که با استفاده از سیره متشرعه، اطلاقات ادلّه نفوذ وصیّت، اجماع و روایات به دست آورده اند، با فوت پدر و جدّ پدری، وصیّ آن دو بر اموال صغار ولایت دارد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۰
ولایت وصی بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت وصی بر نکاح صغار

ولایت وصی بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۵
ولایت ولی بر اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت ولی بر اموال کودک (فقه)

ولایت ولی بر اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد، بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
انواع ولایت از دیدگاه امام خمینی (س)

ولی فقیه

انواع ولایت از دیدگاه امام خمینی (س)

ولی فقیه، سرپرستی جامعه در امور دین و دنیا، به دست فقیه دینی در عصر غیبت است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۵
حکم فقهی ولیمه تولد کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولیمه تولد کودک

حکم فقهی ولیمه تولد کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

از جمله مستحبات در هنگام تولد نوزاد ولیمه و اطعام مومنین است. این کار احترام و تکریم مقام و شکر گزاری به درگاه خداوند متعال است که نعمت فرزند را به پدر و مادر عطا کرده است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۰
امکان شناخت انسان از دیدگاه امام خمینی (س)

انسان شناسی فلسفی

امکان شناخت انسان از دیدگاه امام خمینی (س)

انسان شناسی فلسفی بر اساس ماهیت خود که ماهیتی عقلانی است، انسان کلی را مورد نظر قرار می دهد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۵
برهان امکان و وجوب از دیدگاه امام خمینی (س)

برهان امکان و وجوب

برهان امکان و وجوب از دیدگاه امام خمینی (س)

برهان امکان و وجوب یعنی اثبات وجود خداوند از طریق امکان ماسوا می باشد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵
برهان تمانع در نگاه امام خمینی (س)

برهان تمانع

برهان تمانع در نگاه امام خمینی (س)

برهان تمانع، از براهین مهم کلامی در اثبات یگانگی خداوند است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۰
اثبات ضرورت خدا به شیوه متکلمان

برهان حدوث و قدم

اثبات ضرورت خدا به شیوه متکلمان

برهانی کلامی بر وجود خداوند ، مبتنی بر فرض آغازی زمانی برای آفرینش جهان را برهان حدوث و قدم گویند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۵
صفحه 3 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >