نظریه اقامه حدود از دیدگاه امام خمینی (س)

نظریه اقامه حدود

نظریه اقامه حدود از دیدگاه امام خمینی (س)

موضوع اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین علیه السّلام از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۵
نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

نظریه ولایت فقیه

نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمه ی طاهرین علیه السّلام . ولایت فقیه به معنای زمام داری جامعه ی اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه ی اسلامی می باشد.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۰
نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

نظریه ولایت مطلقه فقیه

نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

بین « ولایت فقیه » با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتی در ماهیت و جوهره ولایت سیاسی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه ی نگرش و چگونگی استعمال این اصطلاح است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۵
نفقه اولاد اقارب از دیدگاه امام خمینی (س)

نفقه اولاد اقارب

نفقه اولاد اقارب از دیدگاه امام خمینی (س)

نفقه به معنای تهیه وسایل و ملزومات ضروری اولیه زندگی است و پرداخت نفقه اولاد بر پدر واجب است. اینکه آیا نفقه اولاد صغیر اقارب واجب است یا نه، بین علما اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی با استناد به روایات آن را واجب و برخی آنها را حمل بر استحباب کرده اند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵
نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

نفقه زوجه صغیره

نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

صغیر به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. بنابر دیدگاه فقها برای پدر جایز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید. بنابر اطلاقات بعضی از آیات قرآن و روایات بعد از عقد نکاح صغیره، پرداخت نفقه زوجه هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر واجب است. هم چنین در فرضی که زوج صغیر و زوجه کبیره است، پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰
نفقه نوه از دیدگاه امام خمینی (س)

نفقه نوه

نفقه نوه از دیدگاه امام خمینی (س)

نفقه در فقه، عبارت از فراهم کردن چیز هایی است که شخص برای ادامه زندگی به آن ها محتاج است. بنابر دیدگاه علما پرداخت نفقه اولاد بر پدر واجب است، در رابطه با نفقه نوه و نتیجه نیز طبق بیان آیات و روایات نزد شیعه پرداخت آن از جانب جد و جده واجب است. اما طبق دیدگاه برخی از اهل سنت این حکم اختصاص به فرزندان بلاواسطه دارد.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۵
نکاح شغار از دیدگاه امام خمینی (س)

نکاح شغار

نکاح شغار از دیدگاه امام خمینی (س)

شغار به نوعی ازدواج حرام گفته می شود که در عصر جاهلیت انجام می شد و پیامبر (ص) آن را ممنوع کرد.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۰
نکاح فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

نکاح فضولی

نکاح فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

نکاح در لغت به معنی وطی و عقد به وطی و تزویج» و فضولی یعنی آنکه بی جهت در امور دیگران مداخله کردن است و در اصطلاح فقهی عقدی است که شخص ثالث (بدون این که اصالتاً یا به طور وکالتی ماذون در امر نکاح باشد) دو نفر را به ازدواج هم درآورد. به بیان دقیق تر «عقدی که از غیر وکیل و ولیّ صادر شده باشد «فضولی» نامیده می شود، چه از دو طرف فضولی باشد، یا از یک طرف، و چه مورد عقد، صغیر باشد یا کبیر، و چه عقدکننده خویشاوند شخص مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دایی، یا بیگانه باشد. و عقدی که از ولیّ یا وکیل به صورتی که در آن ماذون نبوده، صادر شود _ به اینکه ولیّ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد، یا وکیل برخلاف آنچه که موکّل تعیین نموده عقد نماید _ از موارد فضولی است.»

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۵
نکاح محلل از دیدگاه امام خمینی (س)

نکاح محلل

نکاح محلل از دیدگاه امام خمینی (س)

و فضولی یعنی آنکه بی جهت در امور دیگران مداخله کردن است

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۰
نکاح محلل (شرایط تحلیل) از دیدگاه امام خمینی (س)

نکاح محلل (شرایط تحلیل)

نکاح محلل (شرایط تحلیل) از دیدگاه امام خمینی (س)

و در اصطلاح فقهی عقدی است که شخص ثالث (بدون این که اصالتاً یا به طور وکالتی ماذون در امر نکاح باشد) دو نفر را به ازدواج هم درآورد.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۵
نماز طواف از دیدگاه امام خمینی (س)

نماز طواف

نماز طواف از دیدگاه امام خمینی (س)

به بیان دقیق تر «عقدی که از غیر وکیل و ولیّ صادر شده باشد «فضولی» نامیده می شود، چه از دو طرف فضولی باشد، یا از یک طرف، و چه مورد عقد، صغیر باشد یا کبیر، و چه عقدکننده خویشاوند شخص مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دایی، یا بیگانه باشد. و عقدی که از ولیّ یا وکیل به صورتی که در آن ماذون نبوده، صادر شود _ به اینکه ولیّ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد، یا وکیل برخلاف آنچه که موکّل تعیین نموده عقد نماید _ از موارد فضولی است.»

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰
جایگاه ولی فقیه دیدگاه امام خمینی (س)

نیابت امام زمان

جایگاه ولی فقیه دیدگاه امام خمینی (س)

نیابت یعنی جانشینی و نمایندگی و وکالت از طرف شخص یا اشخاص، به طوری که در غیاب او کار و کارهایی به نایب و نماینده سپرده می شود و نماینده موظف به انجام کارهایی است که بدو محول شده است و از طرف شخصی که نماینده اوست، باید به دقت و با احساس وظیفه به مسئولیتی که به عهده او سپرده شده، آنها را انجام دهد. ریشه نیابت در اسلام به صدر اسلام و به زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) برمی گردد که آن حضرت گاهی برخی از صحابه را به نیابت از طرف خود مامور انجام کارهای خود می نمود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۵
ولایت و رهبری از دیدگاه امام خمینی (س)

نیابت خاص و عام

ولایت و رهبری از دیدگاه امام خمینی (س)

بعد از آغاز غیبت صغری، امام مهدی (عجّل الله فرجه الشریف) افرادی امین و مورد اعتماد را با نام و نشانی خاص که بین شیعیان شناخته شده بودند، به عنوان نایب خویش در بین مردم، انتخاب کردند. این افراد، واسطه ی آن حضرت و شیعیان بودند و یکی بعد از دیگری، عهده دار منصب نیابت شدند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۰
چگونگی نیابت عام دیدگاه امام خمینی (س)

نیابت عام

چگونگی نیابت عام دیدگاه امام خمینی (س)

به رهبری جامعه از سوی امام غایب ، در غیبت کبرا نیابت عام گفته می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۵
اقسام واجبات طواف از دیدگاه امام خمینی (س)

واجبات طواف

اقسام واجبات طواف از دیدگاه امام خمینی (س)

این مقاله در مورد شرایط طواف است که اگر به آنها اخلال وارد شود طواف باطل می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵
اهمیت و فضیلت زکات از دیدگاه امام خمینی (س)

وجوه شرعی

اهمیت و فضیلت زکات از دیدگاه امام خمینی (س)

وجوه شرعی، به آن دسته از واجبات مالی گفته می شود که شارع مقدس، در مالهای مسلمانان قرار داده است:

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰
دوره غیبت و حاکمیت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

وجوه شرعی حاکمیت

دوره غیبت و حاکمیت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

نگاهی به مبانی وجوه شرعی در حاکمیت فقیه.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۵
ودیعه (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

ودیعه

ودیعه (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

ودیعه نایب گرفتن برای حفظ اموال می باشد.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۰
ودیعه کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ودیعه کودک

ودیعه کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ودیعه عقدی است که به موجب آن مالک مال خود را به فرد امینی می سپارد و درخواست محافظت از آن را دارد. به اتفاق فقها شرط است دو طرف عقد ودیعه عاقل و بالغ و رشید و جایز التصرف در اموال خود باشند. بنابراین ودیعه کودک صحیح نیست، زیرا اهلیّت تصرّف در اموال خود را ندارد.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۵
شرط بلوغ در وصی از دیدگاه امام خمینی (س)

وصایت کودک

شرط بلوغ در وصی از دیدگاه امام خمینی (س)

وصایت در اصطلاح فقها وصیّت به ولایت بر اخراج حقّ، یا استیفا حق و یا ولایت بر طفل یا مجنون است. بنابراین وصیّت به ولایت بر اولاد صغار و مجانین، توسط پدر و جدّ پدری، برای حفظ و نگهداری و تصرّف در اموال آنان، وصایت نامیده می شود.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۰
وصیت(فقه)از دیدگاه امام خمینی (س)

وصیت (فقه)

وصیت(فقه)از دیدگاه امام خمینی (س)

وصیت در لغت به معنی وصل و پیوند بین دو شیء است. بسیاری از فقیهان در تعریف آن نوشته اند وصیّت آنست که موصی، عین ملک خود یا منفعت آن را به فرد یا افرادی بعد از وفات خویش تملیک نماید و یا به تصّرف در آن، مسلّط نماید.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۵
وصیت کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

وصیت کودک

وصیت کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

وصیت در لغت به معنی وصل و پیوند بین دو شیء و در اصطلاح، وصیّت آنست که موصی، عین ملک خود یا منفعت آن را به فرد یا افرادی بعد از وفات خویش تملیک نماید و یا به تصّرف در آن، مسلّط نماید. به اجماع فقها، وصیّت کودک غیرممیّز صحیح نیست. ولی در مورد کودک ممیّز بحث و گفتگو است و در این باره دیدگاه های متعدّدی مطرح است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰
وصیت نسبت به کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

وصیت نسبت به کودک

وصیت نسبت به کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

وصیت در لغت به معنی وصل و پیوند بین دو شیء است. در اصطلاح، بسیاری از فقیهان در تعریف آن نوشته اند وصیّت آنست که موصی، عین ملک خود یا منفعت آن را به فرد یا افرادی بعد از وفات خویش تملیک نماید و یا به تصّرف در آن، مسلّط نماید.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۵
وظیفه در برابر تکالیف شرعی از دیدگاه امام خمینی (س)

وظایف شیعه در عصر غیبت

وظیفه در برابر تکالیف شرعی از دیدگاه امام خمینی (س)

بنابر روایات، وظایف شیعیان در عصر غیبت دو گونه است.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۰
وظایف منتظران از دیدگاه امام خمینی (س)

وظایف منتظران

وظایف منتظران از دیدگاه امام خمینی (س)

خورشیدی که فروزنده تمام هستی و نور دهنده خورشید درخشان آسمان و معنا دهنده نور و روشنایی است آن زیبایی که تمام زیباییهای جهان به خاطر وجود او موجودند و اگر او نباشند در لحظه ای درهم بپیچند و نسیت و نابود شوند. او که تمام ظلمها و ظلمتها را پایان می دهد. و حکومت های زر و زور و تزویر را در هم می پیچد. بسیاری ادعا می کنیم که منتظر راستین اوییم. بسیاری هم برای فرج آن یار غایب دعا می کنند؛ ولی او پس از چندین قرن هنوز نیامده است!

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۵
وظیفه شیعیان در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

وظیفه شیعیان در زمان غیبت

وظیفه شیعیان در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

وظایف ما در زمان غیبت همان وظایف در زمان حضور امام معصوم (ع) است. مجموع این وظایف را می توان در یک جمله خلاصه کرد و گفت بزرگ ترین وظیفه شیعیان در عصر غیبت، انتظار فرج و ظهور دولت جهانی حضرت مهدی (عج) است. عملی شدن انتظار فرج این است که به تمام دستورات قرآن، پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) جامه عمل بپوشانیم.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵
ولایت (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت (فقه)

ولایت (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت بر معانی متعددی دلالت دارد و در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است. این تعدد معانی، از باب اشتراک معنوی است. مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می دهد در امور دیگری دخالت نماید. ولایت به معنای فوق شامل انواع ولایت، اعمّ از ولایت پیامبر، امامان معصوم (ع)، حاکم، پدر و جدّ پدری و وصیّ می گردد. البتّه در محدوده اختیارات و مراتب، از یکدیگر متمایز می گردند.

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰
سقوط ولایت اولیا بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

سقوط ولایت اولیا بر اموال صغار

سقوط ولایت اولیا بر اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۵
سلطه (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

سلطه (فقه)

سلطه (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

چیرگی و غلبه بر کسی یا چیزی را سلطه گویند. از آن در بسیاری از ابواب فقه سخن گفته اند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۰
احکام سوزاندن از دیدگاه امام خمینی (س)

سوزاندن

احکام سوزاندن از دیدگاه امام خمینی (س)

سوزاندن به معنای آتش زدن است که به مناسبت در بابهای طهارت، جهاد، کفارات، اطعمه و اشربه و حدود از آن سخن به میان آمده است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵
صفحه 6 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >