شرایط اجازه کردن فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

شرایط اجازه کردن فضولی

شرایط اجازه کردن فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

در بیع، علاوه بر بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مالک تصرف بودن فروشنده و خریدار نیز از شرایط متعاملین ذکر شده است. بر همین اساس خرید و فروش غیر مالک درصورتی که وکیل از طرف مالک نباشد، یا بر وی ولایت نداشته باشد (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، واقع نمی شود؛ و همچنین است معاملات کسانی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند. زیرا مالک تصرف نیستند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۰
شرایط طواف از دیدگاه امام خمینی (س)

شرایط طواف

شرایط طواف از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف یکی از اعمال واجب حج و عمره است و به معنای هفت دور به گرد کعبه گشتن می باشد. در احکام و شرع برای طواف شرایطی ذکر شده است. این نوشتار در مورد شرایط طواف مانند نیت، طهارت، ستر عورت، موالات و ختنه بحث می کند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۵
شرایط فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

شرایط فضولی

شرایط فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

عقد و قرارداد زمانی صحیح و نافذ است که طرفین آن از اهلیت لازم برخوردار باشند. در کتاب بیع، علاوه بر بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مالک تصرف بودن فروشنده و خریدار از شرایط طرفین معامله بیان شده است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۰
شرایط مجتهد از دیدگاه امام خمینی (س)

شرایط مجتهد

شرایط مجتهد از دیدگاه امام خمینی (س)

شرایط مجتهد، توانایی های لازم در مجتهد هستند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۵
شرایط ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

شرایط ولی فقیه

شرایط ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

از آنجا که یکی از بالاترین و اصلی ترین ارکان یک جامعه رهبری میباشد لذا باید شرائط رهبری و ولی فقیه در نظام اسلامی برایمان مشخص باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۰
شروط تحلیل محلل از دیدگاه امام خمینی (س)

شروط تحلیل محلل

شروط تحلیل محلل از دیدگاه امام خمینی (س)

مُحَلِّل از اصطلاحات رایج در فقه است که در کتاب طلاق از آن بحث می شود.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۵
شروط صحت نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

شروط صحت نکاح صغار

شروط صحت نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)

دختر و پسری که به بلوغ و رشد نرسیده اند تحت ولایت پدر و جد پدری قرار دارند و فاقد اهلیت برای اعمال حق و تکلیف هستند. لذا به اراده خود و مستقل از ولی خویش اقدام آنان نافذ نیست. نکاح صغار یکی از این امور است که در کتاب نکاح از آن و شروط صحت آن بحث می شود.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵
احکام شلوار در حج از دیدگاه امام خمینی (س)

شلوار

احکام شلوار در حج از دیدگاه امام خمینی (س)

شلوار به لباس پاچه دار پوشاننده بدن از کمر تا قوزک پا می گویند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۰
صدقات مستحبه از دیدگاه امام خمینی (س)

صدقات مستحبه

صدقات مستحبه از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از انواع عطاهای مستحبه، صدقات مستحبه است و ثواب آن بسیار، و فواید آن بی شمار است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۵
صدقات واجب از دیدگاه امام خمینی (س)

صدقات واجب (دیدگاه امام خمینی)

صدقات واجب از دیدگاه امام خمینی (س)

دادن مال در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه» می نامند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۰
صدقه از دیدگاه امام خمینی (س)

صدقه

صدقه از دیدگاه امام خمینی (س)

در دین اسلام همان گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه» می نامند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵
صدقه مستحب از دیدگاه امام خمینی (س)

صدقه مستحب

صدقه مستحب از دیدگاه امام خمینی (س)

دادن مال در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه» می نامند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۰
خروج از حکم صروره و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

صروره

خروج از حکم صروره و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

صَروره، یعنی کسی که نخستین بار حج می گزارد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۵
حلق یا تقصیر از دیدگاه امام خمینی (س)

صمغ

حلق یا تقصیر از دیدگاه امام خمینی (س)

صَمغ به شیره کم و بیش لزج و چسبناک بعضی گیاهان گفته می شود.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می توان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۵
ارکان و شرایط طلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق

ارکان و شرایط طلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از مسائلی که بین زن و مرد رخ می دهد، مسئله ی طلاق می باشد. اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده سعی در کاهش آن داشته است .و به دنبال تحکیم نظام خانواده می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۰
طلاق بائن از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق بائن

طلاق بائن از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق بائن ، طلاقی است که بعد از آن شوهر نمی تواند به آن زن رجوع کند. پس با وقوع آن، روابط زناشوئی پایان می پذیرد و زن و شوهر نسبت به هم بیگانه می شوند و در صورت تمایل به زندگی مشترک، نیاز به نکاح و عقد جدید است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۵
احکام طلاق رجعی از دیدگاه امام خمینی(س)

طلاق رجعی (فقه)

احکام طلاق رجعی از دیدگاه امام خمینی(س)

طلاق از ایقاعات بوده و به گسستن پیوند زناشوئی، از طریق الفاظ پذیرفته شده در شرع گفته می شود. طلاق رجعی ،طلاقی که زوج می تواند در زمان عدّه به مطلقه رجوع کند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵
طلاق عده از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق عده

طلاق عده از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق عده نوعی طلاق هست که از دو طلاق رجعی و یک طلاق بائن مرکب است و زن بعد از سه طلاق عده (نه طلاق) برای ابد به طلاق دهنده حرام شده و با محلل گرفتن حلال نمی گردد. فقها شرایط این نوع طلاق را در کتاب طلاق بیان نموده اند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۰
طلاق عده (حرمت ابدی) از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق عده و حرمت ابدی

طلاق عده (حرمت ابدی) از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق عِدّه نوعی طلاق است که از سه طلاق (دو طلاق رجعی و یک طلاق بائن) مرکب است و زن بعد از طلاق سوم بدون محلل بر طلاق دهنده حلال نیست؛ و اگر طلاق عِدِّی سه بار تکرار شود زن نه طلاقه شده و برای ابد به طلاق دهنده حرام است و با محلل گرفتن حلال نمی گردد. فقها شرایط این نوع طلاق را در کتاب طلاق بیان نموده اند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۵
طواف از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف

طواف از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف یعنی هفت دور به گرد کعبه گشتن می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۰
واجبات طواف زیارت از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف زیارت

واجبات طواف زیارت از دیدگاه امام خمینی (س)

منظور از طواف زیارت، طواف واجب رکنی است که در مراسم حج و عمره به جا آورده می شود.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۵
طواف زیارت حج از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف زیارت حج

طواف زیارت حج از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف زیارت به معنای طواف حج می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۰
طواف صدر از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف صدر

طواف صدر از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف صدر، همان طواف زیارت می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۵
واجبات طواف عمره از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف عمره

واجبات طواف عمره از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف عمره ،طواف واجب خانه خداست که در ضمن انجام مناسک عمره انجام می شود. عمره تمتع یک طواف واجب دارد به نام طواف زیارت. عمره مفرده دو طواف واجب دارد، یکی به نام طواف زیارت و دیگری به نام طواف نساء.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۰
واجبات طواف قدوم از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف قدوم

واجبات طواف قدوم از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف قدوم، نخستین طواف حاجی را گویند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۵
واجبات طواف کعبه از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف کعبه

واجبات طواف کعبه از دیدگاه امام خمینی (س)

گشتن دور خانه کعبه به مقدار مشخص و با شرائط خاص را طواف کعبه گویند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۰
واجبات طواف نساء از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف نساء

واجبات طواف نساء از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف نساء، از واجبات حج و عمره مفرده می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۵
واجبات طواف واجب از دیدگاه امام خمینی (س)

طواف واجب

واجبات طواف واجب از دیدگاه امام خمینی (س)

منظور از طواف واجب، هر یک از دو طرف طواف زیارت و طواف نساء است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵
انواع عِدَّه و عِدَّه طلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

عده

انواع عِدَّه و عِدَّه طلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

عده در اصطلاح فقها، عبارت از تربص (حـالت انتظار) شـرعـی اسـت کـه زن بـعـد از طلاق و زوال نکاح و یـا وفـات لازم اسـت مـدتـی درنـگ کـرده، سـپـس شـوهـر دیـگـر اختیار کند. انواع عده، عبارت است از: ۱. عده طلاق؛ ۲. عده وفات؛ ۳. عده مفقود الاثر؛ ۴. عده آمیزش اشتباهی. که زن برای هر کدام از انواع یادشده، باید زمانی را در حالت انتظار سپری نماید.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰
صفحه 7 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >