حاکم شرع از دیدگاه امام خمینی (س)

حاکم شرع

حاکم شرع از دیدگاه امام خمینی (س)

حاکم شرع حاکم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا با واسطه است، بیشترین کاربرد عنوان حاکم شرع در کلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۵
حبس برای اقامه حد از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس برای اقامه حد

حبس برای اقامه حد از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس برای اقامه حد، از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن کسی است که قرار است حد بر او جاری شود. روایاتی از شیعه و اهل سنت وارد شده، کسی که قرار است حد بر او جاری شود، زندانی می شود؛ مانند زن باردار که تا وضع حمل در حبس می ماند و کسی که چهار بار اقرار به زنا کرده و مانند قاتل که تا زمان قصاص حبس می شود.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵
حبس برای پیش گیری از زنا از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس برای پیشگیری از زنا

حبس برای پیش گیری از زنا از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس برای پیش گیری از زنا از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن شخص برای پیش گیری از زنا، بحث می کند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۰
حبس زن زنا دهنده از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس زن زنا دهنده

حبس زن زنا دهنده از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس زن زنادهنده از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن زن زنادهنده، بحث می کند. در آغاز اسلام کیفر زن زنادهنده- بنابر قولی ثیّب (بیوه) و بنابر قول دیگر مطلقا (ثیّب و غیر ثیّب) زندان بود و آیه شریفه «… فَاَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ …» بدان اشاره دارد. سپس بنابر قول مشهور بین مفسران و فقها، این آیه به وسیلۀ آیۀ تفصیلی حدود، نسخ گردید. اما یکی از بزرگان معاصر، ضمن انکار نسخ آیه گفته است: ظاهر آیه این است که زن را در خانه نگه دارید تا نتواند دوباره مرتکب فحشا شود و این از باب جلوگیری از منکر بوده و بدون شک در تمام کارهای مهم، بلکه به نظر بعضی در همۀ منکرات، وجوبش ثابت شده است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۵
حبس زناکار مجرد از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس زناکار مجرد

حبس زناکار مجرد از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس زناکار مجرد از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن شخص زناکار مجرد (غیر محصن)، بحث می کند. روایتی در مسند زید در مورد زندانی شدن وی آمده است. ابوحنیفه نیز قائل به صلاح دید امام مبنی بر زندانی کردن یا تبعید است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۰
حبس زنا کننده با خواهر خویش از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس زنا کننده با خواهر خویش

حبس زنا کننده با خواهر خویش از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس زناکننده با خواهر خویش از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن زناکننده با خواهر خود، بحث می کند. در این باره دو روایت یکی در کافی و دیگری در من لا یحضره الفقیه وارد شده اما علاوه بر ضعف سند مورد استناد هیچ یک از فقیهان امامیه قرار نگرفته است. با توجه به مضمون این دو روایت کسی که با خواهر خویش زنا بکند با شمشیر زده می شود و اگر زنده ماند او را تا ابد زندانی می کنند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵
حبس زوج خودداری کننده از لعان از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس زوج خودداری کننده از لعان

حبس زوج خودداری کننده از لعان از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس زوج خودداری کننده از لعان از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن زوج به خاطر امتناع کردن از لعان بحث می کند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۰
حبس مرد ممسک بر زنا دیدگاه امام خمینی (س)

حبس مرد ممسک بر زنا

حبس مرد ممسک بر زنا دیدگاه امام خمینی (س)

حبس مرد ممسک بر زنا از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مردی است که زنی را نگه دارد تا دیگری با او زنا کند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۵
حبس مولی امتناع کننده از رجوع یا طلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس مولی امتناع کننده از رجوع یا طلاق

حبس مولی امتناع کننده از رجوع یا طلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس مولی امتناع کننده از رجوع یا طلاق از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مولی به خاطر امتناع کردن از رجوع یا طلاق بحث می کند. روایات درباره «مولی» که از رجوع یا طلاق امتناع می ورزد به مرز «استفاضه» رسیده و در میان فقهای شیعه مخالفی وجود ندارد، چنان که در ریاض المسائل و جواهر الکلام به آن تصریح شده است. اما در میان عامّه یکی از اقوال، حبس است؛ چنان که در ترمذی در سنن و شافعی به آن اشاره کرده است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
حج افراد از دیدگاه امام خمینی (س)

حج افراد

حج افراد از دیدگاه امام خمینی (س)

حج افراد از اقسام حج است. از این عنوان در باب حج سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۵
حج بذلی از دیدگاه امام خمینی (س)

حج بذلی

حج بذلی از دیدگاه امام خمینی (س)

حج بذلی حج واجب شده با پرداخت هزینه آن از سوی دیگری بوده و در صورت وجود دیگر شرایط استطاعت، موجب استقرار حج بر عهده مبذول له است. البته دیدگاه فقهای اهل سنت بر این است که بذل و اباحه مال باعث وجوب حج نمی گردد.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۰
ویژگی حاجی در حج قرآن و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

حج قرآن

ویژگی حاجی در حج قرآن و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

حج قِران از اقسام حج است و از آن در باب حج سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۵
حج کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

حج کودک

حج کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

حج بر کودک به دلیل نداشتن شرایط وجوب، واجب نیست. اما در رابطه با استحباب حج بر کودک اختلاف نظر وجود دارد، و دیدگاه مشهور این است که حج کودک ممیّز، مشروع و مستحب است و آثاری بر آن بار می گردد، هرچند به جای حج واجب قرار نمی گیرد.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵
حج مبتول از دیدگاه امام خمینی (س)

حج مبتول

حج مبتول از دیدگاه امام خمینی (س)

حج مَبتول همان حج افراد است؛ از این عنوان در روایات و به تبع آن در کلمات فقها در باب حج به کار رفته است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۰
احکام حج نذری از دیدگاه امام خمینی (س)

حج نذری

احکام حج نذری از دیدگاه امام خمینی (س)

حج نذری همان حج واجب به سبب نذر است و کسی که نذر کرده حج بگزارد، وفای به نذر و به جا آوردن حج بر او واجب است. از این عنوان در باب حج سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۵
نیابت در حج از دیدگاه امام خمینی (س)

حج نیابتی

نیابت در حج از دیدگاه امام خمینی (س)

حج نیابتی حج گزاردن به نیابت از دیگری است و از آن در باب حج سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۰
اقسام حج واجب از دیدگاه امام خمینی (س)

حج واجب

اقسام حج واجب از دیدگاه امام خمینی (س)

حج واجب یکی از اقسام حج می باشد که با شرایطی بر مکلف واجب می شود.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۵
شرائط حجة الاسلام (حج) از دیدگاه امام خمینی (س)

حجة الاسلام (حج)

شرائط حجة الاسلام (حج) از دیدگاه امام خمینی (س)

حَجةُ الاسلام حجی است که به اصل شرع (فرمان مستقیم و ابتدایی شارع مقدس) تنها یک بار در طول عمر واجب می شود. حجة الاسلام ممکن است برای مکلفی حج تمتّع و برای دیگری حج اِفراد یا حج قِران باشد. یکی از شرایط وجوب حج استطاعت است. اگر کسی بدون دارایی شرائط حج بجا آورد، در صورت استطاعت باید حجة الاسلام را بجا آورد.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۰
حجر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

حجر کودک

حجر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

حَجْر در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطلاح منع شخص از تصرّف در اموال خود و یا آن چه به مال تعلّق می گیرد گفته می شود. کودک (ممیّز و غیرممیّز) محجور علیه است. آیات متعدد و روایات، از مهم ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۵
حداد (ترک زینت در عده وفات) از دیدگاه امام خمینی (س)

حداد (ترک زینت در عده وفات)

حداد (ترک زینت در عده وفات) از دیدگاه امام خمینی (س)

حِداد، از احکام خاص زنان به معنای خودداری از کاربرد هرگونه زینت در مدت عِدّه وفات همسر است. از این عنوان در باب طلاق سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۰
حِداد (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

حداد (فقه)

حِداد (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

حداد اصطلاحی است که فقها در عِدِّه وفات از آن سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۵
وظیفه اجرای حدود از دیدگاه امام خمینی (س)

حدود

وظیفه اجرای حدود از دیدگاه امام خمینی (س)

حدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۰
اجرای حدود در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حدودالله

اجرای حدود در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حدود اللَّه عنوان کیفری که اجرای آن درخواست کسی لازم ندارد

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۵
اجرای حدود در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حدود الناس

اجرای حدود در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حدود الناس عنوان کیفرهای منوط به درخواست صاحب حق می باشد.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵
حق الزحمه ولی در اداره اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

حق الزحمه ولی

حق الزحمه ولی در اداره اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰
حق حضانت کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

حق حضانت کودک

حق حضانت کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

حضانت در اصطلاح فقها، عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت کودک و انجام آن چه به مصلحت اوست، از قبیل حفظ و نگهداری وی، نظافت، پرستاری و تربیت. حضانت کودک، حق و تکلیف طبیعی و فطری پدر و مادری است، از مجموع ادلّه ای که در کتاب و سنّت آمده استفاده می شود، حضانت کودک بر والدین او و در صورت نبود آنها، بر اجداد و دیگر بستگان وی، شرعاً واجب است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۵
اهمیت حق حیوان در فقه از دیدگاه امام خمینی (س)

حقوق حیوانات

اهمیت حق حیوان در فقه از دیدگاه امام خمینی (س)

در چند سده اخیر، بویژه از زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر به امضا رسید و این اصطلاح، بر سر زبان غربیان افتاد، گاه در میان آنان، سخن از ناسازگاری دین اسلام با حقوق انسان ها به میان آمد.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۰
حقوق کودک در اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)

حقوق کودک در اسلام

حقوق کودک در اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)

حقوق کودک در اسلام (متون دینی و فقه) و قوانین ایران در شماری از آیات قرآن و بسیاری از احادیث معصومین علیهم السلام، به صراحت یا اشارت، به حقوق کودک توجه شده است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۵
اسباب حکم فسخ از دیدگاه امام خمینی (س)

حکم فسخ

اسباب حکم فسخ از دیدگاه امام خمینی (س)

به برهم زدن قرارداد یا عقد فَسخ گفته می شود.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۰
حکم فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

حکم فضولی

حکم فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

متصدی عقد یا ایقاع بدون اجازه مالک تصرف را فُضولی گویند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۵
صفحه 9 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >