عده وفات و وظایف زن در زمان عده وفات از دیدگاه امام خمینی (س)

عده وفات

عده وفات و وظایف زن در زمان عده وفات از دیدگاه امام خمینی (س)

عده در اصطلاح فقها، عبارت از تربص (حـالت انتظار) شـرعـی اسـت کـه زن بـعـد از طلاق و زوال نکاح و یـا وفـات لازم اسـت مـدتـی درنـگ کـرده، سـپـس شـوهـر دیـگـر اختیار کند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۵
احکام مربوط به سور عزائم از دیدگاه امام خمینی (س)

عزائم

احکام مربوط به سور عزائم از دیدگاه امام خمینی (س)

عزائم یعنی سوره هایی که دارای سجده واجب می باشند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۰
مرجع امور دینی در عصر غیبت دیدگاه امام خمینی (س)

عصر غیبت

مرجع امور دینی در عصر غیبت دیدگاه امام خمینی (س)

عصر غیبت یعنی دوران غایب بودن امام معصوم علیه السّلام از انظار عموم است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۵
عقیقه از دیدگاه امام خمینی (س)

عقیقه

عقیقه از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از مستحبات مؤکد هنگام تولد نوزاد عقیقه کردن قربانی در روز هفتم تولد نوزاد است. عقیقه چنان دارای اهمیّت است که برخی آن را واجب دانسته اند. ولی نظریه معروف در بین فقها، استحباب است. عقیقه بیمه سلامتی کودک است و او را از خطرها و حوادث و فریب های شیطان حفظ می کند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۰
حکم تکلیفی عقیم کردن و احکام مرتبط آن از دیدگاه امام خمینی (س)

عقیم

حکم تکلیفی عقیم کردن و احکام مرتبط آن از دیدگاه امام خمینی (س)

عقیم، مرد ناتوان از بارور کردن تخمک زن و زن نازا را گویند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۵
احکام عنبر در احرام حج از دیدگاه امام خمینی (س)

عنبر

احکام عنبر در احرام حج از دیدگاه امام خمینی (س)

عَنبر، ماده ای تیره رنگ و خوش بو می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰
عهد از دیدگاه امام خمینی (س)

عهد (فقه)

عهد از دیدگاه امام خمینی (س)

عهد آن است که انسان با خدا پیمان ببندد که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۵
موارد حرام عود کردن از دیدگاه امام خمینی (س)

عود

موارد حرام عود کردن از دیدگاه امام خمینی (س)

عُود چوبی قهوه ای رنگ، دارای بوی خوش هنگام سوختن می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۰
دیدگاه شیعه در وصف عیوب فسخ نکاح از دیدگاه امام خمینی (س)

عیوب فسخ نکاح

دیدگاه شیعه در وصف عیوب فسخ نکاح از دیدگاه امام خمینی (س)

نکاح، قراردادی مقدس است که از نظر شرع و عرف دارای ارزش و احترام ویژه ای می باشد؛ زیرا در پی این قرارداد است که کانون خانواده تشکیل می گردد و سرنوشت انسان ها در آن رقم می خورد. اما کانون خانواده در مواردی، بنابر عللی، تاب ادامه یافتن ندارد و از هم گسسته می شود که به دو صورت طلاق و فسخ به دلیل عیب، محقق می شود.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۵
نیابت عام در زمان غیبت امام زمان از دیدگاه امام خمینی (س)

غیبت امام زمان

نیابت عام در زمان غیبت امام زمان از دیدگاه امام خمینی (س)

غیبت امام زمان (عج) به معنای پنهان شدن ایشان از انظار می باشد، و این عقیده از باورهای بنیادی شیعه است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵
وظیفه شیعیان در دوره غیبت کبرا از دیدگاه امام خمینی (س)

غیبت حضرت مهدی (عج)

وظیفه شیعیان در دوره غیبت کبرا از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از دوره های زندگی حضرت مهدی (عج) دوره غیبت ایشان است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰
وظیفه شیعیان در دوره غیبت کبرا از دیدگاه امام خمینی (س)

غیبت کبرا

وظیفه شیعیان در دوره غیبت کبرا از دیدگاه امام خمینی (س)

غیبت کبرا بخش دوم و طولانی پنهان زیستی امام مهدی (عج) می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۵
فتوای مجتهد از دیدگاه امام خمینی (س)

فتوای مجتهد

فتوای مجتهد از دیدگاه امام خمینی (س)

فتوا، رأی مجتهد در احکام شرعی است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۰
فسخ نکاح از دیدگاه امام خمینی (س)

فسخ نکاح

فسخ نکاح از دیدگاه امام خمینی (س)

در متون فقهی بعضی از عیوب ذکر شده است که فی الجمله سبب جواز فسخ نکاح می شود. و «این عیوب بر دو قسم است: مشترک و مختص»

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۵
فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

فضولی

فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

فضولی به کسی گویند که ملک غیر را بدون اذن او بفروشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۰
قضاوت و جایگاه آن از دیدگاه امام خمینی (س)

فقه و حکومت

قضاوت و جایگاه آن از دیدگاه امام خمینی (س)

فقه شیعه ، فقه اداره نظام معاش و معاد آدمی و عجین با حکومت است و تمامی مقررات و قوانین اسلام ، براساس دولت و حکومت و تشکیلات، بنا نهاده شده اند. این مهم را می شود از روح حاکم بر اسلام و تک تک ابواب و مسائل فقهی فهمید.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۵
مسئولیت های فقیه جامع شرایط از دیدگاه امام خمینی (س)

فقیه

مسئولیت های فقیه جامع شرایط از دیدگاه امام خمینی (س)

فقیه به معنای دارنده ملکه استنباط حکم فرعی شرعی از منابع معتبر می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰
مسئولیت های فقیه جامع شرایط از دیدگاه امام خمینی (س)

فقیه جامع شرایط

مسئولیت های فقیه جامع شرایط از دیدگاه امام خمینی (س)

فقیه جامع شرایط، یعنی فقیه، دارای همه شرایط لازم برای مرجعیت می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۵
احکام مرتبط با فلج از دیدگاه امام خمینی (س) (س)

فلج

احکام مرتبط با فلج از دیدگاه امام خمینی (س) (س)

فلج عارضه توقف اعمال حرکتی در اعضای بدن به دلیل بیماری عصبی یا عضلانی می باشد.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۰
قرن (عیب) از دیدگاه امام خمینی (س)

قرن (عیب)

قرن (عیب) از دیدگاه امام خمینی (س)

قَرَن به فتح قاف و راء استخوانی است در فرج که مانع جماع می گردد و زنی را که دارای این عیب باشد قرناء گویند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۵
ولایت ولی شرعی در قصاص و دیه از دیدگاه امام خمینی (س)

قصاص توسط کودک

ولایت ولی شرعی در قصاص و دیه از دیدگاه امام خمینی (س)

قصاص توسط کودک، از مباحث فقهی، به معنای اعمال قصاص یا اخذ دیه از جانی توسط کودک است. به اتفاق فقها در مواردی که جنایت عمد بر کودک موجب قصاص شود و یا به هر دلیل جنایت بر کودک موجب دیه گردد، در تمام موارد ولی شرعی کودک در قصاص یا گرفتن دیه ولایت دارد. همچنین کودک در قصاص اعضا نمی تواند جانی را مورد عفو قرار دهد، زیرا کودک و مجنون مسلوب العبارة می باشند و اهل عفو نیستند، بنابراین نمی توانند در این خصوص تصمیم بگیرند.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵
قضاوت از دیدگاه امام خمینی (س)

قضاوت

قضاوت از دیدگاه امام خمینی (س)

«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر (ص) و امامان معصوم (ع) و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط تعیین شده است.

پنجشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰
احکام جذام از دیدگاه امام خمینی (س)

جذام

احکام جذام از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از انواع بیماریهای عفونی جذام می باشد که از آن در بابهای صلات، تجارت، نکاح، ظهار، عتق و قصاص سخن رفته است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۵
جنایات علیه کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

جنایات علیه کودک

جنایات علیه کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

جنایت علیه کودک، در ابواب مختلف فقه از جمله: سرقت، قتل، قصاص، دیه و ... بحث می شود. جنایت بر کودک به معنای آسیب رساندن، صدمه زدن، سوء استفاده و بهره کشی علیه کودک است. در فقه که بر گرفته از کتاب، سنّت و عقل است، این اصل مورد تاکید قرار گرفته است که باید از اطفال مظلوم و بی دفاع حمایت کرد. فقها در مباحث فقه جزایی جنایات علیه کودک را مطرح نموده و کیفر آن را بیان نموده اند. افزون بر این حمایت از نیازمندان، مظلومان، و به ویژه اطفال بزه دیده که مصداق بارز نیازمندان می باشند، جزء ارزش های جوامع به حساب می آید.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۰
جنون (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

جنون (فقه)

جنون (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)

جنون، از اصطلاحات علم فقه بوده و به معنای نوعی بیماری روانی است که فرد مبتلا به آن، قادر به کنترل اعمال خود نیست. جنون گروهی از دیوانگان ، اِطباقی (دائمی) و جنون دسته دیگر ادواری و مختص دوره های زمانی محدود و متناوب است . از این عنوان در بسیاری از باب ها؛ اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام سخن گفته اند. به نظر فقها، به دلیل محجور بودن مجنون ، انعقاد هرگونه قرارداد از جانب وی (چون وکالت، بیع، اجاره، شرکت، جعاله و نکاح) باطل و فاقد آثار حقوقی است. جنون موجب رفع مسئولیت مدنی مجنون نمی شود بر این اساس، هرگاه مجنون مرتکب قتل یا جرح شود، عمل او مشمول حکم دیه می گردد.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵
احکام چاه از دیدگاه امام خمینی (س)

چاه

احکام چاه از دیدگاه امام خمینی (س)

چاه آب، که در زبان عربی به آن بئر می گویند، یکی از عناوینی است که در بابهای طهارت، اجاره و احیاء موات، مطرح می شود.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۰
احکام چشمه از دیدگاه امام خمینی (س)

چشمه

احکام چشمه از دیدگاه امام خمینی (س)

چشمه محلّ جوشش آب از زمین به طور طبیعی است و آب چشمه ای که جریان دارد، آب جاری به شمار می رود و احکام خاص آن را دارد از احکام چشمه در بابهای طهارت، صلات و احیاء موات سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۵
حضانت و سلب حضانت از دیدگاه امام خمینی (س)

حاضن

حضانت و سلب حضانت از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت و سلطنت بر تربیت کودک و انجام آن چه به مصلحت اوست، از قبیل حفظ و نگهداری وی، نظافت، پرستاری و تربیت را حضانت می گویند و شخصی که نگهداری طفل به او واگذار می شود را حاضن گویند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۰
حاکم در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حاکم

حاکم در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

به انشاء کننده حکم حاکم می گویند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۵
ولایت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حاکم در فقه

ولایت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حاکم، اصطلاحی در فقه، حقوق و اصول به معانی گوناگون می باشد.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۰
صفحه 8 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >