نقش مردم در حاکمیت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حکومت اسلامی

نقش مردم در حاکمیت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حکومت اسلامی، حکومتی است که علاوه برآنکه همه ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلام است ، مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰
ولایت و حق حاکمیت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حکومت دینی

ولایت و حق حاکمیت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)

حکومتی که مرجعیت همه جانبه دینی خاصی را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است، حکومت دینی نام می گیرد. در این نظام دولت و نهادهای گوناگون آن خود را در برابر آموزه ها و تعالیم دین و مذهبی خاص متعهد می دانند و تلاش می کنند تا در تدابیر و تعلیمات و وضع قوانین و شیوه سلوک با مردم و نوع معیشت و تنظیم شکلهای روابط اجتماعی، دغدغه دین داشته باشند و در تمام شئون حکومتی از تعالیم دینی الهام گیرند و آنها را با دین هماهنگ سازند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۵
اقسام حیوان از لحاظ حلیت و حرمت از دیدگاه امام خمینی (س)

حیوان

اقسام حیوان از لحاظ حلیت و حرمت از دیدگاه امام خمینی (س)

حیوان، واژه ای عربی که بر هرگونه ذی روح اطلاق می شود و انسان را نیز، که او را حیوان ناطق می خوانند، در بر می گیرد. در منابع دینی و متون فقهی این واژه غالباً به موجود ذی روحِ فاقد خرد و تعقل اطلاق شده است که معادل آن در زبان فارسی کنونی جانور است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۰
خلع از دیدگاه امام خمینی (س)

خلع

خلع از دیدگاه امام خمینی (س)

خُلع به ضم خاء طلاق در ازای دریافت مالی معیّن است. از آن در باب خلع سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۵
خلوق از دیدگاه امام خمینی (س)

خلوق

خلوق از دیدگاه امام خمینی (س)

خَلوق به فتح خاء نوعی عطر است. و از آن در باب حج و محرمات احرام نام برده اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵
ماهیت خیار حیوان و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

خیار حیوان (فقه)

ماهیت خیار حیوان و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

خیار حیوان اختیار فسخ معامله برای خریدار حیوان می باشد .

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰
دامنه فقهی آثار تغییر جنسیت از دیدگاه امام خمینی (س)

دامنه فقهی آثار تغییر جنسیت

دامنه فقهی آثار تغییر جنسیت از دیدگاه امام خمینی (س)

تغییر جنسیت از مسائل جدید و از پدیده های پزشکی صد سال اخیر است. در فقه نیز که عهده دار استنباط و بیان حکم شرعی موضوعات است نه تنها از حرام بودن و نبودن آن بلکه از واجب بودن و نبودن آن در بعض موارد نیز بحث به میان آمده است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۵
بدیهی بودن ولایت فقیه با توجه به دلایل عقلی از دیدگاه امام خمینی (س)

دلایل ولایت فقیه

بدیهی بودن ولایت فقیه با توجه به دلایل عقلی از دیدگاه امام خمینی (س)

فقهاء برای اثبات ولایت فقیه به دلایل نقلی و دلایل عقلی متعددی تمسک جسته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۰
دین (قرض) از دیدگاه امام خمینی (س)

دین (قرض)

دین (قرض) از دیدگاه امام خمینی (س)

مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می باشد را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته اند. برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۵
احکام رتق از دیدگاه امام خمینی (س)

رتق

احکام رتق از دیدگاه امام خمینی (س)

بسته بودن راه آمیزش زن را رَتَق گویند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۰
رجوع از دیدگاه امام خمینی (س)

رجوع

رجوع از دیدگاه امام خمینی (س)

رجوع در دو معنای مراجعه کردن به کسی و برگشتن به حالت قبلی استعمال شده که در فقه در ابواب مختلف به آن پرداخته شده است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۵
حکم رجوع مجتهد به غیر از نظر علما از دیدگاه امام خمینی (س)

رجوع مجتهد به غیر

حکم رجوع مجتهد به غیر از نظر علما از دیدگاه امام خمینی (س)

رجوع مجتهد به غیر به معنی تقلید مجتهد از مجتهد دیگر با قدرت بر استنباط است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰
زکات از دیدگاه امام خمینی (س)

زکات

زکات از دیدگاه امام خمینی (س)

زکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد. زکات عنوان بابی مستقل در فقه است که مباحث و مسائل آن به تفصیل در این باب آمده است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۵
زنا با کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

زنا با کودک

زنا با کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

زنا با کودک، از مباحث فقهی است، که در باب زنا از آن بحث می شود. به اتفاق فقها اگر انسان بالغی که شریط زنای محصنه را ندارد، با دختر غیر بالغ زنا کند به صد ضربه شلاق محکوم، و اگر شرایط محصنه را دارا باشد اختلاف نظر وجود دارد، برخی معتقدند حدّ رجم جاری می شود، برخی دیگر معتقدند محکوم به صد ضربه تازیانه می شود.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۰
زنازاده از دیدگاه امام خمینی (س)

زنازاده

زنازاده از دیدگاه امام خمینی (س)

زنا زاده فرزندی که از راه غیر شرعی متولد بشود.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۵
حق استمتاع از دیدگاه امام خمینی (س)

زوجیت

حق استمتاع از دیدگاه امام خمینی (س)

پیوند برآمده از عقد نکاح که بین زن و شوهر ایجاد می شود را زوجیّت گویند. از احکام آن به تفصیل در باب نکاح و به مناسبت در دیگر بابها همچون طهارت، صوم، حج، تجارت، هبه، طلاق، یمین، نذر، ارث و قضاء سخن گفته اند.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵
سرپرستی کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

سرپرستی کودک

سرپرستی کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

در اینجا به حق سرپرستی و نگهداری کودک بعد از فروپاشی خانواده ناز دیدگاه امام خمینی (س) پرداخته شده است.

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰
آب کر و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب کر

آب کر و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که هر یک از درازا، پهنا و گودی آن سه وجب و نیم معمولی است بریزند آن را پر کند. از آب کر در باب طهارت بحث شده است.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۵
آب لوله و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب لوله

آب لوله و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب لوله به آبی که در لوله های آب جریان دارد اطلاق می شود و از آن به مناسبت در باب طهارت سخن گفته شده است.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۰
آب متنجس و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب متنجس

آب متنجس و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آبی که استفاده از آن در اموری که مشروط به طهارت است همچون آشامیدن، وضو و غسل، جایز و صحیح نیست، آب نجس یا ناپاک بوده و از آن در باب طهارت و به مناسبت در باب طهارت، اطعمه و اشربه و تجارت بحث شده است.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵
آب مشتبه و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب مشتبه

آب مشتبه و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

منظور از آب مشتبه، آب مورد اشتباه از حیث اطلاق و اضافه، کر ّ و قلیل بودن، طهارت و نجاست یا اباحه و حرمت می باشد که از این عنوان در باب طهارت سخن گفته شده است.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۰
آب مشکوک و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب مشکوک

آب مشکوک و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از انواع آب هایی که در فقه اسلامی مورد بحث واقع شده آب مشکوک می باشد و فقیهان از آن در باب طهارت بحث کرده اند.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۵
آب مضاف و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب مضاف

آب مضاف و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب در یک تقسیم بندی به آب مطلق و آب مضاف تقسیم می شود. آب مضاف مایعی است که اطلاق کلمه آب بر آن به تنهایی صحیح نباشد؛ اعمّ از این که از چیزی گرفته شده باشد یا با چیزی مخلوط شده باشد به طوری که دیگر به آن آب نمی گویند.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۰
آب مطلق و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آب مطلق

آب مطلق و احکام آن از دیدگاه امام خمینی (س)

آبی که اطلاق کلمه آب بر آن بدون هیچ اضافه و قیدی صحیح باشد آب مطلق گفته می شود. از این عنوان در باب طهارت سخن گفته شده است.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۵
ارتداد فطری (مانعیت) از دیدگاه امام خمینی (س)

آثار ارتداد فطری

ارتداد فطری (مانعیت) از دیدگاه امام خمینی (س)

خارج شدن از اسلام و اختیار نمودن کفر که در فقه ارتداد نامیده می شود علاوه بر آثار و تبعاتی که برای خود مرتد به دنبال می آورد و در باب های گوناگون از قبیل طهارت و نکاح و ارث و حدود از آن ها سخن گفته شده است.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۰
احکام آمیزش

آمیزش

احکام آمیزش

نزدیکی و مجامعت انسانی با انسان دیگر را آمیزش می گویند که در ابواب مختلف فقه احکام بسیار زیادی دارد. آمیزش به سه نوع تقسیم می شود که هر کدام تعریف و احکام ویژه ای دارند.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۵
احکام آمیزش با حیوان

آمیزش با حیوان

احکام آمیزش با حیوان

آمیزش با حیوان یا وطی، به آمیزش و نزدیکی انسان با حیوان اطلاق می شود که از آن در باب هایی مانند طهارت، صوم، حج و حدود و اطعمه و اشربه (خوردنی ها و نوشیدنی ها) سخن رفته است.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵
بوی خوش در احرام از دیدگاه امام خمینی (س)

بوی خوش

بوی خوش در احرام از دیدگاه امام خمینی (س)

از کارهای ممنوع در حال احرام ، هر گونه بهره بردن از بوی خوش، خواه بوییدن عطرها و خواه آغشتن لباس و بدن به مواد خوشبو کننده و خواه دیگر کاربردها مانند خوردن، لمس کردن و مالیدن آن ها است.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۰
بیع فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

بیع فضولی

بیع فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)

فروختن متاع و ملک دیگری بدون استرضای او را بیع فضولی گویند.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۵
حُکم برص در فقه اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

بیماری برص

حُکم برص در فقه اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

بَرَص (به فارسی، پیسی)، گونه ای بیماری پوستیِ مُزمِنِ ناواگیر که به شکل لکّه های سفید نرمِ کمابیش بزرگ بر اندامهای گوناگون تن آدمی حادث می شود و گاهی سراسر تن را فرا می گیرد.

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۰
صفحه 10 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >