گفتگو
روابط ایران وانگلیس ـ وضع حقوق بشر در آینده ایران ـ آزادی از دیدگاه شیعه
گفتگو با راسل کر درباره اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : آب‍ان‌ ‭1357

زمان (قمری) : ذی الحجه ‭1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 69

موضوع : روابط ایران وانگلیس ـ وضع حقوق بشر در آینده ایران ـ آزادی از دیدگاه شیعه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : راسل کر (نماینده پارلمان انگلیس ـ مجلس عوام ـ و عضو حزب کارگر)

گفتگو با راسل کر درباره اوضاع ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی

گفتگو

‏زمان: آبان 1357 / ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: روابط ایران وانگلیس ـ وضع حقوق بشر در آیندۀ ایران ـ آزادی از دیدگاه شیعه‏

‏مخاطب: راسل کر (نمایندۀ پارلمان انگلیس ـ مجلس عوام ـ و عضو حزب کارگر)‏‎[1]‎

‏ [‏‏راسل کر: در امریکا و انگلیس تبلیغات زیادی می شود که اگر خمینی در ایران پیروز شود، مملکت را‏‎ ‎‏پانصد سال به عقب خواهد برد. می گویند حرکت شما ارتجاعی و قدیمی است؛ برنامۀ ضد مدرن کردن‏‎ ‎‏ایران توسط شاه است. به نظر ما مهم است که جنبه های مترقی جنبش اسلامی معرفی شود. من فرصت و‏‎ ‎‏امکان برای این معرفی را دارم؛ و آن را برای کمک به آیندۀ ایران انجام می دهم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: اینها که شنیده اید در مطبوعات، تماماً تبلیغات شاه است. مبالغ زیادی برای آن‏‎ ‎‏خرج شده است، برای حفظ شاه. خوب شما ملاحظه کنید، فریاد مردم چیست؟ مردم‏‎ ‎‏ارتجاعی هستند؟ آیا فریاد استقلال طلبی و آزادیخواهی، ارتجاعی است، یا ادعای‏‎ ‎‏شاه؟‏

‏     حکومت اسلامی مساوی است با پیشگرایی و تمدن و ترقی؛ نه مخالف برای آن‏‎ ‎‏است. زیر سلطۀ شاه، مملکت رو به تنزل و ارتجاع است. جوانهای ما، و فرهنگ ما را‏‎ ‎‏عقب نگه داشته است و نمی گذارد تحصیلات را تمام کنند؛ دانشگاههای ما ارتجاعی و‏‎ ‎‏وابسته هستند؛ نظام حاکم وابسته است به غیر؛ و وابستگی ارتجاع است. اقتصاد ما‏‎ ‎‏شکست خورده، به غیر وابسته است، ارتجاعی است. ما صنعت نداریم؛ مونتاژ است؛ نه‏‎ ‎‏رو به ترقی. ملت مستقل، مملکت مستقل، اقتصاد مستقل را ما می خواهیم، اما شاه مانع‏‎ ‎‏است. ما و ملت علیه شاه قیام کرده است؛ برای آنکه او مملکت را ارتجاعی کرده است؛‏‎ ‎‏نه ما. ما ارتجاعی هستیم؟ شاه مرتجع است. الحال احکام قرون وسطایی را در مملکت ما‏‎ ‎‏اجرا می کنند.‏

‏[‏‏راسل کر: وضع حقوق بشر در آیندۀ ایران چگونه خواهد بود؟ برای ساواک چه فکری کرده اید؟‏‏]‏


‎     ‎‏امام: ساواک، خیر؛ لازم نیست. فشار نخواهد بود. ساواک جز ظلم و تعدی و فشار بر‏‎ ‎‏ملت نداشته؛ در حکومت اسلامی نخواهد بود. حکومت اسلامی مبنی بر حقوق بشر و‏‎ ‎‏ملاحظۀ آن است. هیچ سازمانی و حکومتی به اندازۀ اسلام ملاحظۀ حقوق بشر را نکرده‏‎ ‎‏است. آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است. شخص اول حکومت‏‎ ‎‏اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور.‏

‏[‏‏راسل کر: دشمنان شما ادعا می کنند، که حقوق زنان در حکومت اسلامی از بین می رود، حقوق کنونی‏‎ ‎‏که زنان در زمان شاه به دست آورده اند در آینده از بین می رود. من خودم البته باور ندارم؛ شما چه‏‎ ‎‏نظری دارید؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: زنها در حکومت اسلامی آزادند؛ حقوق آنها مثل حقوق مردها. اسلام زن را از‏‎ ‎‏قید اسارت مردها بیرون آورد و آنها را همردیف مردها قرار داده است. تبلیغاتی که علیه‏‎ ‎‏ما می شود برای انحراف مردم است. اسلام همۀ حقوق و امور بشر را تضمین کرده است.‏‎ ‎‏الآن از فشار حکومت در ایران، آزادی نه برای مرد است و نه برای زن؛ در اسلام برای‏‎ ‎‏همه هست.‏

‏[‏‏راسل کر: آزادی شیعه چه مفهومی دارد؟ یکی از آیت الله ها در قم ـ برادر شما ـ به یکی از اعضای گروه‏‎ ‎‏ما در مورد ارزشهای آزاد انسان، یک جواب بسیار روحانی داد؛ خیلی جذاب.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: یکی از مبانی اختصاصی شیعه، مبارزه با ظلم و دولتهای ظالم است. دیکتاتوری‏‎ ‎‏از اول پیدایش و بروز آن، شیعه علیه آن زور و ستم مبارزه کرده اند، کشته دادند،‏‎ ‎‏فداکاری کردند. و مذهب شیعه با خون خود آزادی بشر را تضمین کرده است. در سایر‏‎ ‎‏مذاهب، مذهبی مثل شیعه نیست که قیام علیه باطل بنماید، این از خصوصیت بارز شیعه‏‎ ‎‏است.‏

‏[‏‏راسل کر: آیا راه حل دیگری جز شاه می بینید؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: هیچ امیدی نیست؛ ولو با اصلاح شاه. نه ملت و نه اسلام اجازه نمی دهد. جرایم‏‎ ‎‏رژیم شاه خیلی است.‏

‏[‏‏راسل کر: ماهیت رابطۀ شما با جبهۀ ملی چیست؟ اخیراً شما با آنها ملاقات داشته اید؟‏‏]‏


‎     ‎‏امام: ما با جبهه، هیچ رابطه ای نداریم. فقط سنجابی آمد و ما مسائل خودمان را به‏‎ ‎‏ایشان ـ نه به عنوان جبهه ـ گفتیم و ایشان هم پذیرفتند.‏

‏[‏‏راسل کر: تعجب می کنم؛ آنها در اکثر موارد شما را رهبر می دانند؛ رهبر مذهبی و سیاسی. چرا اینقدر‏‎ ‎‏فاصله وجود دارد؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: قضیه فاصله نیست. مرا ملت به رهبری پذیرفته است؛ من رهبر جبهه نیستم؛ رهبر‏‎ ‎‏مذهبی ـ که مبنای مذهب بر سیاست است. ایرانی ها پذیرفته اند؛ و لذا آنها به شما پیش‏‎ ‎‏خود گفته اند.‏

‏[‏‏راسل کر: رُل شما دوگانه است. رهبر شیعه و رهبر سیاسی؛ مبارزه علیه شاه و فاشیستها و نظامیها. اما باید‏‎ ‎‏شما در میان همۀ طبقات دوستانی داشته باشید؛ دارای مناطق نفوذ هستید. اینها اشخاص مهمی هستند؛‏‎ ‎‏باید به آنها قدرت داد. چرا نباید روابط نزدیکتری داشته باشید، با سنجابی و فروهر، که همه در یک‏‎ ‎‏جهت با شما حرکت می کنند.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: با تمامی اهالی ایران روابط مساوی داریم. برای هیچ رهبر سیاسی و مذهبی،‏‎ ‎‏اتصال به یک جبهۀ خاص درست نیست. با تمام ملت، رابطه را برقرار می سازیم. رابطۀ‏‎ ‎‏خاص، مخالف مصالح است.‏

‏[‏‏راسل کر: شما به دوستان سیاسی خوبی احتیاج دارید، و در یک جنگ بسیار سختی به اینگونه افراد‏‎ ‎‏احتیاج دارید.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: البته ما به همۀ افراد سیاسی احتیاج داریم، نیاز داریم. با یک گروه خاصی رابطه‏‎ ‎‏نداریم. همۀ ایران یکدست است، و همه با هم می خواهند انجام بدهند، و چون امت‏‎ ‎‏می خواهد، همه داخل آن هستند و با همراهی همه پیش می روند.‏

‏[‏‏راسل کر: برنامۀ آینده برای مملکت چیست؟ آیا یک برنامۀ سوسیالیستی است؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: خیر؛ نه رنگ سوسیالیستی و نه کمونیستی؛ برنامۀ مستقل مبنی بر عدالت،‏‎ ‎‏دموکراسی و قانون اساسی؛ آن هم قانون اساسی خاص خودش... .‏

‏[‏‏راسل کر: سوسیالیسم به معنای ما مکتب عمومی است.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: قوانین اسلام ـ اگر عملی شود ـ حاصل آن عدالت اجتماعی است، بدون آنکه‏

‏مفاسد سایر سیستمها را داشته باشد.‏

‏[‏‏راسل کر: دربارۀ دولت انگلیس چه نظری دارید؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: نظریات ما، بدبختیهای شرق عمدتاً ـ و ایران خصوصاً ـ از این سه دولت امریکا،‏‎ ‎‏انگلیس و شوروی است؛ و اینها هستند که رضاخان و محمدرضا را بر ما مسلط کردند؛ و‏‎ ‎‏ما می خواهیم از زیر سلطۀ آنها بیرون بیاییم. ملت قیام کرده است برای خروج از سلطه.‏‎ ‎‏چیزی را که یک ملت خواست، عملی خواهد کرد.‏

‏[‏‏راسل کر: ارتباط شما با افریقای جنوبی و نفت ایران در دنیای سوم چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: علی رغم سیاستهای گذشته در رژیم شاه.‏

‏[‏‏راسل کر: اگر پیروز بشوید روابط شما با انگلیس چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ما جنگی با ملت انگلیس نداشته و نداریم. این دولتها متعدی هستند. اگر با حُسن‏‎ ‎‏نیت و احترام با ما رفتار کنند، ما هم همین قسم با آنها رفتار خواهیم کرد.‏

  • ـ وی یکی از منتقدین سیاستهای شاه در مورد نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان سیاسی بود.