مصاحبه
علت مخالفت با رژیم شاه ـ سیاست خارجی و نقش ارتش در جمهوری اسلامی
مصاحبه با مجله «تایم» درباره دلیل مخالفت با شاه و نقش ارتش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 30 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 20 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 256

موضوع : علت مخالفت با رژیم شاه ـ سیاست خارجی و نقش ارتش در جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار امریکایی مجلۀ تایم

مصاحبه با مجله «تایم» درباره دلیل مخالفت با شاه و نقش ارتش

مصاحبه

‏زمان: 30 آذر 1357 / 20 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: علت مخالفت با رژیم شاه ـ سیاست خارجی و نقش ارتش در جمهوری اسلامی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار امریکایی مجلۀ تایم‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، بعضی از مردم می گویند، شما به خاطر خصومت شخصی که با شاه دارید حاضر‏‎ ‎‏به مذاکره و توافق با وی نیستید. آیا یک چنین مسئله ای صحت دارد؟‏‏]‏

جواب: ‏مسئله ای است که شاه گفته است، اساسی ندارد. من هیچ خصومت شخصی با کسی‏‎ ‎‏ندارم.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، سیاست یعنی پیدا کردن راه حلهای ممکن. اگر درست فهمیده باشم موضع‏‎ ‎‏حضرتعالی این است که هیچ نوع مذاکره ای با رژیم کنونی امکانپذیر نیست. برای اینکه این رژیم غیر‏‎ ‎‏قانونی است. به نظر شما علت اینکه شما و پیروانتان در مذاکره با شاه برای یافتن یک راه حل سیاسی در‏‎ ‎‏مورد بحران کنونی ایران و اجتناب از هرج و مرج بی میل هستید چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏علت این است که ما هرج و مرج را زیر سر خود شاه می دانیم، بنابراین شاه نمی خواهد که‏‎ ‎‏راه حل پیدا کند. شاه می خواهد راه فرار از این تنگنا و به دست آوردن قدرت پیدا بکند.‏‎ ‎‏پس با شاه مذاکرات معنی ندارد.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شما فرموده اید که علاقه ای به قدرت سیاسی یا شرکت در یک حکومت جدید را‏‎ ‎‏در ایران ندارید، بنابراین در صورت رفتن شاه فکر می فرمایید چه نوع حکومت سیاسی در ایران‏‎ ‎‏استقرار خواهد یافت؟ آیا دولتی پارلمانی که دارای نخست وزیر باشد یا به چه صورت دیگری؟ ممکن‏‎ ‎‏است توضیحات بیشتری بفرمایید؟‏‏]‏

ــ     ‏این حکومت، حکومت جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. در حکومت‏‎ ‎‏جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد، بعد مجلس جزئیات نوع جمهوری و مسائل‏‎ ‎‏مربوط به آن را تعیین خواهد نمود.‏


ــ     ‏[‏‏آنهایی که مورد نظر شما هستند چه کسانی هستند که جمهوری اسلامی مورد نظر شما را رهبری‏‎ ‎‏بکنند؟‏‏]‏

ــ     ‏اشخاصی هستند که الآن من نباید معرفی شان بکنم.‏

ــ     ‏[‏‏در جمهوری اسلامی مورد نظر شما، نقش ارتش چگونه خواهد بود؟ ارتش چه نقشی را ایفا خواهد‏‎ ‎‏کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏در جمهوری اسلامی ارتش هست، لکن ارتش وابسته نیست و ارتش به اندازه ای است‏‎ ‎‏که احتیاج کشور را رفع کند و کسانی که به درد نمی خورند و فقط برای استفاده در لباس‏‎ ‎‏ارتش هستند حذف می شوند، آنها زاید هستند، لکن اصل ارتش به قوّت خویش باقی‏‎ ‎‏است.‏

ــ     ‏[‏‏در جمهوری اسلامی به طور کلی سیاست خارجی شما چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏جمهوری اسلامی ما با تمام ممالک روابط حسنه دارد و احترام متقابل قائل است، در‏‎ ‎‏صورتی که آنها هم احترام متقابل قائل باشند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا در جمهوری آینده، این را شما پیش بینی می فرمایید که کشور شما در روابط با ابرقدرتها بیطرف‏‎ ‎‏باشد یا بیشتر در اردوگاه غرب قرار بگیرد؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر. در هیچ اردوگاهی قرار نمی گیرد و بیطرفی خودش را حفظ خواهد کرد.‏

ــ     ‏[‏‏ترسی که در بسیاری از کشورهای غربی وجود دارد این است که، در صورت استقرار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی با رفتن شاه، کشور ایران به دست روسها بیفتد و زیر نفوذ آنها قرار بگیرد. آیا به نظر شما این‏‎ ‎‏ترس بیمورد است؟‏‏]‏

ــ     ‏ایران هرگز به دست روسها نمی افتد. همان مردمی که با غرور اسلامی شان امریکا را از‏‎ ‎‏ایران بیرون کردند با همان نیرو و غرور هرگز اجازه نخواهند داد شوروی و یا هر کشور‏‎ ‎‏اجنبی دیگری در ایران نفوذ پیدا کند. این از تبلیغات شاه است.‏

‎ ‎