مصاحبه
پیش بینی سال 1979 میلادی ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی
مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت» درباره پیش بینی سال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 1 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 304

موضوع : پیش بینی سال 1979 میلادی ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار مجلۀ هفتگی انگلیسی زبان لبنانی بیروت

مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت» درباره پیش بینی سال

مصاحبه

‏زمان: 10 دی 1357 / 1 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: پیش بینی سال 1979 میلادی ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار مجلۀ هفتگی انگلیسی زبان لبنانی بیروت‏

سؤال: ‏[‏‏پیش بینی شما برای ایران سال 1979 چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏آنچه مسلّم و قطعی است این است که اوضاع ایران جز با سقوط شاه و برچیده شدن‏‎ ‎‏رژیم سلطنتی و استقرار حکومت اسلامی آرام نمی گیرد. امروز علی رغم قدرت نظامی‏‎ ‎‏جهنمی شاه، این ملت ایرانند که ابتکار عمل را در دست دارند و از این جهت قدم به قدم‏‎ ‎‏رژیم حاکم ایران و حامیانش را عقب نشانده اند و در ماههای آینده به یاری خدای تعالی‏‎ ‎‏شاهد پیروزیهای درخشانتری خواهند بود.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر شما تحت چه اوضاع و احوالی یک نوع سازش با شاه ممکن می گردد؟ مثلاً می پذیرید که‏‎ ‎‏اصلاحی در قانون اساسی بشود که بنابر آن شاه مانند پادشاه انگلیس به عنوان مظهری در رأس دولت‏‎ ‎‏بماند؟‏‏]‏

ــ     ‏اولاً سازش با یک فرد جانی مانند شاه، خیانت به ملت ایران و اسلام است. و در ثانی ملت‏‎ ‎‏ایران در رفراندم تاسوعا و عاشورا با اکثریت قریب به اتفاق، قاطعانه شاه و رژیم سلطنتی‏‎ ‎‏را محکوم کرده و خواستار برقراری جمهوری اسلامی شده است. بنابراین هیچ کس حق‏‎ ‎‏ندارد با شاه که از سلطنت مخلوع است سازش کند و یا اساس سلطنت را بپذیرد، چه‏‎ ‎‏شخص محمدرضا پهلوی در این مقام باشد یا دیگری. و به همین دلیل، قانون اساسی که‏‎ ‎‏رژیم ایران را سلطنتی می شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار‏‎ ‎‏ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما کناره گیری شاه را به نفع پسرش می پذیرید؟‏‏]‏

ــ     ‏هیچ فردی از دودمان پهلوی مورد قبول ملت نیست و نه تنها در مقام سلطنت بلکه در هیچ‏

‏مقام دولتی هم حق ندارند دخالت کنند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر می کنید دامنۀ حوادث ایران به ترکیه نیز کشیده شود؟‏‏]‏

ــ     ‏نهضت مقدس ایران، نهضت اسلامی است و از این جهت بدیهی است که همۀ مسلمین‏‎ ‎‏جهان تحت تأثیر آن قرار می گیرند.‏

ــ     ‏[‏‏فکر می کنید در کوششهایتان برای سرنگون کردن شاه چه دولتی به شما کمک می کند؟‏‏]‏

ــ     ‏ملت ایران با ارادۀ آهنین خود تنها با اتکا به نیروی الهی قیام کرده است و در این نهضت‏‎ ‎‏به هیچ دولتی متکی نیست، و به خواست خدای تعالی با حفظ استقلال در نهضت خود،‏‎ ‎‏شاه را سرنگون خواهد کرد. ولی وظیفۀ همۀ دولتهای اسلامی در درجۀ اول و سایر‏‎ ‎‏دولتها که مایلند در آینده با ملت ایران روابط حسنه داشته باشند این است که ملت مظلوم‏‎ ‎‏و قهرمان ایران را در رسیدن به اهدافش یاری کنند و تاکنون هیچ دولتی از ملت ایران‏‎ ‎‏دفاع نکرده است.‏

ــ     ‏[‏‏شما به عنوان رهبر مخالفین، روابط جاری خود را با دوَل و افراد زیر چگونه توصیف می کنید؟ ‏‎ ‎‏1ـ دستگاه کارتر 2ـ دولت روسیه 3ـ دولت چین 4ـ دولت عراق 5ـ کشورهای عرب تولید کنندۀ نفت 6ـ‏‎ ‎‏سادات 7ـ اسرائیل 8 ـ یاسر عرفات و جنبش فلسطین.‏‏]‏

ــ     ‏رئیس جمهوری امریکا با حمایتهای بیدریغ خود از شاه و اهانتهایی که به ملت ایران‏‎ ‎‏نموده است در صف دشمنان ایران قرار گرفته است. و روسیۀ شوروی هم اگرچه نه در‏‎ ‎‏حد امریکا، ولی تاکنون نه تنها شاه را محکوم نکرده بلکه، از او حمایت هم کرده است و‏‎ ‎‏از تحریف نهضت مقدس اسلامی ایران خودداری نکرده است. رئیس کشور چین‏‎ ‎‏وقیحانه از روی کشتگان ما عبور کرد و در کاخ شاه از اقدامات مترقیانۀ او هم ستایش‏‎ ‎‏نمود.‏‎[1]‎‏ دولت عراق هم زیر فشار شاه از اقدامات هر کس که در خاک عراق به نفع ملت‏‎ ‎‏ایران انجام دهد جلوگیری می کند. سادات هم با اقدامات خود علیه مصالح مسلمین و‏‎ ‎‏کشورهای عرب و برادران فلسطینی، مطرود جهان عرب و اسلام است. اسرائیل از نظر‏

‏اسلام و مسلمین و تمامی موازین بین المللی، غاصب و متجاوز است و ما کمترین اهمال و‏‎ ‎‏سستی را در پایان دادن به تجاوزات او جایز نمی دانیم. و من در فرصتهای مناسب از‏‎ ‎‏اقدامات و تلاشهای یاسر عرفات برای به دست آوردن حقوق فلسطینی ها و برگرداندن‏‎ ‎‏اراضی اسلامی به مسلمین حمایت کرده ام.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما از یک حکومت غیر نظامی تحت ریاست کریم سنجابی‏‎[2]‎‏ در پست نخست وزیر به عنوان ‏‎ ‎‏راه حلی برای بحران ایران حمایت می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏با وجود شاه هیچ راه حلی امکانپذیر نیست.‏

ــ     ‏[‏‏آیا دعوت شما به اعتصاب در صنعت نفت بی پایان است و یا تا وقتی است که شاه کنار برود؟‏‏]‏

ــ     ‏بله تا وقتی است که شاه کنار برود. شاه نفت ما را برای تحکیم خودش بدون هیچ مجوزی‏‎ ‎‏به امریکا می داد و از پول آن اسلحۀ امریکایی که به هیچ درد ملت ایران نمی خورد،‏‎ ‎‏می خرید. اصولاً نفت تاکنون پشتوانۀ حکومت غاصبانۀ شاه بود و من حکم کردم که‏‎ ‎‏دیگر صادر نشود و اعتصاب تا رفتن شاه ادامه دارد. بعداً ما نفت را به هر کشوری که مایل‏‎ ‎‏باشیم می فروشیم.‏

ــ     ‏[‏‏تحت چه شرایطی ـ اگر شما وجود چنین مقتضیاتی را منطقی می بینید ـ ارتش شاهنشاهی ضد شاه‏‎ ‎‏خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏هم اکنون طبق اخبار واصله، مخالفت سربازان و افسران با شاه و دستورات فرماندهان‏‎ ‎‏خود روزافزون است. سربازها از خدمت ارتش فرار می کنند. در بسیاری موارد‏‎ ‎‏فرماندهان خود را کشته اند و بسیاری از آنها هم که در ارتش باقی مانده اند، موافق با‏‎ ‎‏کشتار شاه نیستند و طبیعی است که شاه آخرین امیدهای خود را به ارتش از دست بدهد.‏

‎ ‎

  • ـ هواکوفنگ رهبر جمهوری خلق چین، چند روز پس از واقعۀ جمعۀ خونین (17 شهریور) در تهران و شهادت صدها تن از مردم مسلمان به تهران آمد و ضمن ملاقات با محمدرضا از او و اقداماتش تجلیل کرد.
  • ـ آقای کریم سنجابی (رهبر جبهۀ ملی در روزهای اوج انقلاب) به دیدار شاه رفت. این دو بر سر احراز مقام نخست وزیری سنجابی به توافق نرسیدند.