مصاحبه
نقش و ماهیت بازار
مصاحبه با آژانس «سیگما» درباره نقش و ماهیت بازار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 11 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 421

موضوع : نقش و ماهیت بازار

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار آژانس سیگما

مصاحبه با آژانس «سیگما» درباره نقش و ماهیت بازار

مصاحبه

‏زمان: 20 دی 1357 / 11 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: نقش و ماهیت بازار‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار آژانس سیگما‏

سؤال: ‏[‏‏آیا توده هایی که در بازارند و پیروان شمایند پشتیبانی شان از شما به علت عقاید مذهبی شان است؟‏‎ ‎‏به علت اعتقادشان به شماست؟ و یا به علت این است که شما شانس تظاهرات علیه شاه را برای ایشان‏‎ ‎‏فراهم آورده اید؟‏‏]‏

جواب: ‏بله به دلیل عقاید مذهبی شان است که آنها را وادار می کند علیه ظلم و دیکتاتوری قیام‏‎ ‎‏کنند. و اساساً اسلام مذهبی است که هم به آنان مبارزه با ظلم و نابرابریها را می آموزد و‏‎ ‎‏هم اینکه چگونه باید یک جامعۀ سالم مترقی و پیشرو بنا کنند. و چون ما را بیان کنندۀ‏‎ ‎‏عقاید و خواسته های خود می دانند از ما پشتیبانی می کنند. ‏

ــ     ‏[‏‏مردمی که در بازار کار می کنند چه کسانی هستند؟‏‏]‏

ــ     ‏مسلمانانی هستند که واسطۀ انتقال اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم به دست آنان هستند‏‎ ‎‏که البته بسیار هم اتفاق افتاده که به علت نظام فاسد و غیر اسلامی، رژیم در همۀ زمینه ها از‏‎ ‎‏جمله زمینۀ اقتصادی، شکل روابط تجارتی را هم از حدود اسلامی آن بیرون برده است.‏‎ ‎‏ولی به هر حال علاقه به اسلام و کشور اسلامی ایران را با فداکاریهای بیدریغ خویش‏‎ ‎‏ثابت کرده اند.   ‏

ــ     ‏[‏‏موقعیت بازاریان در جامعۀ ایرانی چگونه است؟‏‏]‏

ــ     ‏بازار و بازاریان همیشه از احترام خاصی در جامعۀ ایرانی برخوردارند و تصمیمات آنان‏‎ ‎‏در مبارزات سیاسی نقش بسیار مؤثر و گاهی تعیین کننده ای داشته است. و نیز همیشه منشأ‏‎ ‎‏خدمات اجتماعی فراوان بوده است و در حوادث همیشه از بهترین کمک کنندگان مردم‏‎ ‎‏ضعیف و محروم بوده اند. ‏


ــ     ‏[‏‏آیا بازار همیشه منشأ مخالفت با شاه بوده است؟‏‏]‏

ــ     ‏بازار هیچ گاه تا به حال حمایت از شاه نکرده است و اگر گاهی چنین چیزی به آن نسبت‏‎ ‎‏داده شده است، صرفاً تهمت است. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر نمی کنید که فرمانهای مکرر شما برای اعتصابات منجر به خرابتر شدن اوضاع اقتصادی در‏‎ ‎‏ایران گشته و مشکلات مالی برای مردم فقیر تولید کند؟‏‏]‏

ــ     ‏بدیهی است که جنایات شاه ضربه های هولناکی به مردم ایران وارد آورده است. چه در‏‎ ‎‏زمان قدرت او و چه امروز که ملت می خواهد او را کنار بزند ولی ملت ایران پایداری‏‎ ‎‏خود را در مقابل این مشکلات ثابت کرده است. بازاریان خوب دریافته اند که ضررهای‏‎ ‎‏ناشی از اعتصابات به مراتب بهتر است از زیر یوغ استعمار و رژیم کنونی بودن.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما یک برنامۀ سیاسی مشخص دارید که پس از بازگشتتان به ایران اعمال شود؟‏‏]‏

ــ     ‏مسلّم است که ما همیشه راهنماییهای خود را می کنیم و برنامه برای آینده هم داریم که در‏‎ ‎‏اختیار حکومت آزاد و اسلامی آینده قرار می دهیم و آنها هستند که تصمیم می گیرند و‏‎ ‎‏ملت هم همیشه بر کارهای خود نظارت می کند.‏

‎ ‎