مجله نوجوان 118 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 118 صفحه 4

نویسنده: کوین راک مترجم: حامد قاموس مقدم امن‏ترین جای دنیا جسیکا، دخترکی بود که خیلی عصبانی بود. نه اینکه آدمی عصبانی مزاج باشد، در حال حاضر خیلی عصبانی بود. با دستش عرق پیشانی‏اش را پاک کرد و دوباره شروع به تلمبه زدن کرد. بیشتر از همه از دست برادرش عصبانی بود که دوچرخۀ جسیکا را دیروز بدون اجازه برداشته بود و با آن به تفرّج در اطراف دریاچه پرداخته بود. جسیکا بارها به او تذکر داده بود که نباید با دوچرخه به آن اطراف برود چون زمین آنجا پر بود از میخ و سیخهایی که مردم بی مبالات می‏ریختند امّا جکسون بدون توجه به توصیه‏های خواهر بزرگترش باز هم این کار ننگین را انجام داده بود. جسیکا 3 دقیقه از جکسون بزرگتر بود و این 3 دقیقه روزگار هر دوی آنها را سیاه کرده بود. چون پدرشان همیشه به جسیکا تذکر می‏دادکه نباید به برادر کوچکترش سخت بگیرد و جسیکا هم به خاطر همان 3 دقیقه سعی داشت جکسون را به سلطۀ خود دربیاورد. این مسئله باعث شده بود که آنها همیشه مثل سگ و گربه با هم بجنگند. از وقتی هم که ماریا با خانواده‏اش به آن محل آمده بودند اسباب درگیری آن دو بیشتر شده بود. از نظر جسیکا، ماریا با آن دندانهای سیم کشی شده‏اش اسطورۀ ننری و لوسی و خودخواهی بود که مانند الهۀ عذاب جسیکا در خیابانهای اطراف خانۀ آنها دوچرخه‏سواری می‏کرد و جکسون احمق را مانند سگ پاسوخته با آن اسکیتهای عهد بوق به دنبال خود می‏کشاند. جسیکا حتم داشت که روز قبل جکسون برای اینکه از ماریا کم نیاورد دزدکی دوچرخۀ خواهر بزرگترش را از داخل انبار برداشته و به اطراف دریاچه رفته است. بالاخره دوچرخه کمی باد شد و جسیکا تلمبه را جمع کرد و برجایش روی تنۀ دوچرخه جا داد. از دور می‏توانست سرویس مدرسه را ببیند که پشت چراغ قرمز ایستاده است. با سرعت بیشتری رکاب زد تا به سرویس برسد ولی همان طور که انتظار داشت سرویس خالی بود یعنی بچّه‏ها را پیاده کرده بود و در حال رفتن به پارکینگ بود. متهم ردیف دوم پدر جسیکا بود. او بدون توجه به اینکه دختر نازدانه‏اش باید مسیر طولانی خانه تا مدرسه را رکاب بزند حتی ده دقیقه هم منتظر نشد و گاز ماشینش را گرفت که با سرعت به محل کارش برسد. جسیکا عقیده داشت که به خاطر آن دخترۀ پررو است که هر روز پدر سر وقت خودش را به محل کار می‏رساند. پیدا شدن

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 118صفحه 4