مجله نوجوان 223 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 223 صفحه 3

سرمقاله دنیای نوجوانی نوجوانی دنیای شور و حرارت است. آغاز روزهایی است که در آن ارتباط با دنیا از منظری جدید باعث می­شود تا دنیا گاه کمی بزرگتر از آنچه هست خود را به ما بنمایاند. نوجوانی یعنی قرار گرفتن در آستانه بزرگسالی و دور شدن از کودکی. دوست خوبم کودکی را باید پشت سر گذاشت اما یادمان باشد کودکانگی را نه! بزرگ شو! ولی کودکانگی­ات را حفظ کن. بگذار همیشه تو را معصوم ببینند مانند طفلی که تازه به این دنیا پا نهاده است. دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 11 پیاپی 223 / 6 تیر 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 223صفحه 3