دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
تأثیر فرهنگ عاشورا در نگاهی به چند نسخۀ خطی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : احترامی، بتول

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

تأثیر فرهنگ عاشورا در نگاهی به چند نسخۀ خطی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأثیر فرهنگ عاشورا در نگاهی به چند نسخۀ خطی

‏ ‏

‏بتول احترامی‏

‏ ‏

‏     در ادبیات فارسی به دیوان هر شاعر دلسوخته که بنگریم، تأثیر فرهنگ عاشورا را درمراثی و اشعارآن به روشنی می بینیم. دربررسی اشعار عاشورایی که دراین دیوانها موجوداست به برخی از نسخه های خطی بر می خوریم که با وجود اشعار بسیار ارزشمند و نفیسی که دراین مورد داشته اند، عملاً در لابلای قفسۀ کتابخانه ها محبوس مانده اند، ازآنها یادی نمی شود و در بخش ادبیات عاشورا مورد بحث، تحقیق و بررسی قرار نمی گیرند. ‏

‏     یکی ازاین دیوانها، اثر مؤذن خراسانی است که درقرن یازدهم هجری می زیسته است. این دیوان، ترکیب بند بسیار بدیعی درتوحید باریتعالی ومرح  و منقبت چهارده معصوم(ع) دارد که ردیف هرترکیب بندی به نام یکی از ایشان می باشد . ‏

‏     نسخۀ خطی دیگر، اشعار محمد کاظم تبریزی ملقب به«اسرار»است.وی از شاعران قرن سیزدهم بوده که مطلع شعرخود را چنین سروده است:  ‏

‏ای منزوی به گوشۀ وحدت سرای عشق       ای گشته همنشین به محبت سرای عشق  ‏

‏«مشتاقی» شاعردیگری است که هفت بندی زیبا در رثای عاشورا وشهیدان کربلا دارد. ‏

‏     شاعرانی دیگرچون، پرغم،خاموش یزدی، سر خوش هروی، شرر بیگدلی و ضیاء الدوله دارای آثاری دراین باب هستند و تحت تأثیر فرهنگ  عاشورا، اشعار زیبایی سروده اند که متأسفانه این آثار، کماکان به صورت نسخۀ خطی باقی مانده اند.       ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 5