دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
بررسی عوامل پیدایش افسردگی و آثار آن در سیرۀ امام حسین(ع) در طول نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : تقدیری، محمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

بررسی عوامل پیدایش افسردگی و آثار آن در سیرۀ امام حسین(ع) در طول نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بررسی عوامل پیدایش افسردگی و آثار آن

در سیرۀ امام حسین(ع) در طول نهضت

‏ ‏

           ‏حجة الاسلام محمد تقدیری‏‏       ‏

‏ ‏

‏     در این مقاله ابتدا در مقدمه ای کوتاه به شایعترین بیماری روانی یعنی «افسردگی» اشاره شده است و سپس ضرورت طرح و مقایسه آن با حزن در آیات و روایات سخن رفته و آنگاه سیر مقاله به سوی تطبیق و بررسی افسردگی و حزن در نهضت عاشورا، جهت یافته است و اینکه آیا علایم و آثار حزن و اندوه در سیرۀ امام حسین(ع) یافت می شده است یا نه ؟ از این نکته در طول مقاله نباید غافل بود که شخص ثالث بعد از مطالعۀ روانشناسی و سیرۀ امام حسین(ع) علایم ظاهری را مشترک می بیند و این سؤالها را مطرح می کند، که این مقاله، جوابگوی آنهاست. ‏

‏     همچنین مقاله جوابگوی کسانی است که می خواهند  بدانند  هنگام برخورد  با مصایب و مشکلاتی که معمولاً به افسردگی دچار می شوند، امام حسین(ع) به عنوان پرمصیبت ترین امام چه برخوردی کرده و چه روشی را در پیش گرفته است ؟ ‏

‏     در این بحث ضمن مقایسۀ لغوی و اصطلاحی حزن و افسردگی، از ارتباط بین این دو سخن به میان آمده است . افسردگی، اندوه شدت یافته و کنترل نشده است، زیرا اندوه طبیعی است  و اگر جهت داده نشود یا کنترل نشود به افسردگی می گراید. از حزن مثبت که در روایات، از آن مدح شده است، سخن به میان آمده و اقسام آن ذکر شده است که یک مورد آن، حزن برای مصایب ائمه بخصوص امام حسین(ع) است. ‏

‏     در ادامه ضمن برشمردن عوامل پیدایش افسردگی، آنها  را در زندگی و سیرۀ امام حسین(ع) ریشه یابی کرده است (بطور بسیار خلاصه و مجمل ) و اینکه به عنوان نمونه، ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 26

‏فقدان عزیزان که از عوامل افسردگی است، در روز عاشورا چگونه از طرف امام(ع) با آن برخورد شده است. ‏

‏در ادامه، حزن عاشورایی به دو قسم تقسیم شده است: ‏

‏     1 -  حزن خود حضرت امام حسین(ع) و یاران ایشان ‏

‏     2 -  حزن دربارۀ حضرت و نهضت عاشورا . ‏

‏      اما این سؤال که آیا علاقۀ امام حسین(ع) به مرگ و شهادت، همان علاقۀ انسانهای افسرده به خودکشی است ؟ در بخش بعدی پی گیری می شود و مقاله با بررسی جهان بینی افراد نسبت به مرگ این سؤال را جواب می دهد.         ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 27