دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
بازشناسی عناصر ایرانی فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حکیم پور، محمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

بازشناسی عناصر ایرانی فرهنگ عاشورا

‏ ‏

بازشناسی عناصر ایرانی  فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏محمد حکیم پور‏

‏ ‏

‏      نهضت عاشورا -  بعد از واقعۀ غدیر(8 ه) – در میان رویدادها و جریانات تاریخی -  سیاسی شیعه، بالاترین اهمیت را برای شیعیان ایرانی یافته است. زیرا امام حسین (ع) -  رهبر انقلاب عاشورا -  تنها امام شیعه اثنی عشری بود که درنتیجۀ یک مبارزۀ مذهبی -  سیاسی معطوف به قیام مسلحانه، جان باخته بود; آنهم درعصر وجامعه ای که پایگان مذهبی -  سیاسی آن را امویان، تشکیل می دادند; کسانی که ایرانیان درطی چند دهۀ اخیر پس از پذیرش اسلام -  به استثنای دورۀ کوتاه خلافت علی(ع)  -  اصلی ترین قربانیان سیاست تبعیض نژادی(آپارتاید) آنان بودند. ازاین جهت کاملاً طبیعی بودکه فاجعۀ کربلا و سرنوشت غم انگیز امام حسین(ع) بویژه پس از تلفیق با مبادی و اسطوره های  ایرانی، به عنوان غنی ترین و هیجان برانگیزترین موضوع تاریخ سیاسی شیعه، محرک ایرانیان شیعه، برای ابراز انزجار وتنفر عمیق از دشمنان امام حسین(ع) و حتی کوشش سیاسی مستمر آنها  برای برانداختن حکومتهای ظلم و ضد خاندان علی(ع) باشد و بزودی درکمترین زمان ممکن، بازتابی بسیار مؤثر وفعال در«روح ایرانی» پیدا کند، بطوری که همواره جزئی ازآموزۀ ایدئولوژیک و یا سنت انقلابیگری هرگروه مبارز ولی مورد ایذا شیعۀ ایرانی را تشکیل دهد.  ‏

‏     تحقیق حاضردردو بخش به بازشناسی عناصرایرانی فرهنگ عاشورا می پردازد.                      ‏‎     ‎‏بخش اول: زمینه ای تاریخی گرایش ایرانیان به نهضت عاشورا ‏

‏     بخش دوم: تأثیرمبادی ایرانی بر فرهنگ عاشورا . ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 48