دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نقش امام خمینی(س) در خرافه زدای و بازسازی فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رهبری، حسن

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

نقش امام خمینی(س) در خرافه زدای و بازسازی فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش امام خمینی(س) در خرافه زدای و 

بازسازی فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏حسن رهبری‏

‏ ‏

‏     بازکاوی اندیشه های بلند و زیبا و دقت نقدآمیز در گفتار و کردار صاحبدلان و وارستگان، همواره نشانگر عمق بینش و رفعت خیزش آنان در شاهراه اصلاح جوامع است. ‏

‏     چشم اندازی‏‏ ‏‏به‏‏ ‏‏شیوه های رسالتمندان و مصلحان، از دیرباز تا به امروز حکایت از آن دارد که «خرافه زدایی» عمده ترین سرفصل برنامۀ توسعۀ فرهنگی آنان را تشکیل داده است. اما شگفتا که در موضوع «خرافه» -  با چنان اهمیتی -  از جانب صاحبان کلک و خامه و کتابت، اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است. ‏

‏     اگرچه از همان صدر اسلام مسئلۀ خرافه ستیزی وجود داشته است، ولی چون خرافه پذیری از بیماریهای مزمن، مسری و صعب العلاج اجتماعات بشری است، نفوذ و گسترش آن، همچنان ادامه داشته است. ‏

‏     مهمترین و خطرناکترین خرافات در تاریخ ادیان، آنجا شکل گرفته است که عنصر خرافات با عنصر شریعت آمیخته شده و معجون جدید اعتقادی، با رنگ و بوی مذهبی از آن تولد یافته است که پیشوایان اسلامی در مورد آن واژۀ  «بدعت» را برگزیده اند. ‏

‏     متأسفانه چنین سرنوشتی برای قیام خونین عاشورا نیز رخ داده است، این بدعتها هم در بخش اعتقادی و کلامی آن و هم در بخش شیوه های عملی عزاداری عاشورا به وجود آمده است و حال این سؤال وجود دارد که با ابداع روشهای خرافی عزاداری بویژه از دوران صفویه تا حال، چرا علمای اسلام اکثراً در مقابل آن سکوت اختیار کرده اند ؟ و ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 80

‏چرا به طور جدی با آن به مبارزه برنخاسته اند ؟ ‏

‏     با ورود امام خمینی(س) و دیدگاه ایشان نسبت به عاشورا، عزاداریها از درون دگرگون و جنبه های اصیل تری به خود گرفته اند، اما با این وجود عواملی هستند که به شدت شیوه های خرافی را تبلیغ می کنند. ‏

‏     اکنون پالایش عاشورا از تحریفات و خرافات، موضوعی است که باید به صورت جدی بررسی و دنبال شود و تشکلهایی در اصلاح آنها به وجود آید، تا عوامل تحریف را بشناسند و بشناسانند.   ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 81