دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مبانی نظری و دیدگاههای کلامی - اعتقادی امام خمینی(س) در پیوند با فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سعیدی کاشمری، محمد صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مبانی نظری و دیدگاههای کلامی - اعتقادی امام خمینی(س) در پیوند با فرهنگ عاشورا

‏ ‏

مبانی نظری و دیدگاههای کلامی -  اعتقادی

امام خمینی(س) در پیوند با فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏آیة الله محمدصادق سعیدی کاشمری‏

‏ ‏

‏     علم کلام متکفل توجیه و تأسیس عقاید اسلامی براساس شرع و عقل است و جایگاهی جالب توجه و مباحثی درخور تأمل و اندیشه را با خود به ارمغان آورده است. یکی از این مباحث، مسئله مرگ است که تفسیر صحیح و توجیه معقول آن نقش مهمی را در سهولت پذیرش معاد ایفا می کند. ‏

‏     حکما و متکلمین اسلامی برای تعریف حیات از سلسله تعابیری استفاده می کنند که نوعاًبه مظاهر و آثار آن اشاره دارد. بنابراین برای تعریف مرگ نمی توان استفادۀ کاملی از آنها نمود زیرا ابهام خویش را به فهم مرگ انتقال می دهند. ‏

‏     در احادیث ما از مرگ به گونه ای دیگر گفتگو شده است، به این صورت که هر زنده ای مراحلی را به سوی مرگ طی کرده و مرگ در وجودش آرام آرام نفوذ و پیشروی می کند، (در«کل نفس ذائقۀالموت» ذوق به معنای دریافتهای کم و نامرئی است) بنابراین ورود مرگ به محدودۀ زندگی هر زنده ای محسوس و مشاهد نیست. سپس راهی جز مراجعه و استمداد از منابع مهم سه گانۀ دینی برای فهم این مشکل باقی نمی ماند: ‏

‏      1 -  قرآن 2 -  عترت 3 -  اشارات و ارشادات فرهیختگان مکتب، که امام خمینی (س) در این مرتبۀ اخیر قرار می گیرند. ‏

‏      قرآن مرگ را نوعی رجعت می داند و در آیات مختلف برخی ویژگیهای این بازگشت را برشمرده است. ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 89

‏در روایات، ائمه معصومین(ع) دربارۀ معرفی مرگ مطالبی بازگو کرده اند که در هر کدام از آنها به تفسیر بعدی از ابعاد و تبیین خاصه ای از مختصات مرگ پرداخته اند، که در بین این کلمات نورانی، فرمایشات حضرت سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا از عظمت و درخشندگی بیشتری برخوردار است. امام (ع) مرگ را پلی از سختیها و دشواریها به بهشتهای پهناور و نعمتهای پایدار می دانند. ‏

‏     امام خمینی(س) در این راستا، عنصر شهادت طلبی را به عنوان یکی از اصلی ترین ویژگیهای انقلاب اسلامی برشمرده اند و ارتباطی عمیق و اتصالی تنگاتنگ با فرهنگ عاشورا برقرار نموده اند.     ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 90