دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
عاشورا پشتوانۀ تشیع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شهیدی، سید جعفر

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

عاشورا پشتوانۀ تشیع

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عاشورا پشتوانۀ تشیع

‏ ‏

‏دکتر سید جعفر شهیدی‏

‏ ‏

‏  ‏‏    همۀ آنان که با تاریخ شیعه آشنایی دارند، از عاشورا و پی آمدهای آن آگاهند. اما اینکه چرا عراقیان امام حسین(ع) را نزد خود خواندند؟ چه می خواستند؟ و چرا پس از آن او را تنها گذاشتند تا با چنان وضع دردناکی کشته شود؟ محل بحث این مقاله است.      دعوت کنندگان امام(ع) معمولاًدر یک چیز هم داستان بودند و آن اینکه حکومت دمشق باید سرنگون شود و عراق مرکز خلافت اسلامی گردد. چه آنانکه دریغ صدر اسلام را می خوردند، یا اهداف مادی و قدرت طلبانه و یا فرصت طلبانه را تعقیب می کردند، همگی با عامل دین به دنبال تأمین اهداف خود بودند. ‏

‏     پس از واقعۀ عاشورا، این کشتار موجد خاطره ای چنان غم انگیز بود که شیعیان را به حرکتهای مسلحانه فرا خواند و عملاً موج اعتراض مسلحانه و غیرمسلحانه را به وجود آورد. عزاداری و مرثیه سرایی روشی گشت برای مقابله با حکومت اموی. این سنت بعداًنیز ادامه یافت و تبدیل به رسمی پایدار و سنتی جاوید گشت. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 104