دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
ابعاد و جوانب نهضت امام حسین(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : میلانی، سید مرتضی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

ابعاد و جوانب نهضت امام حسین(ع)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ابعاد و جوانب نهضت امام حسین(ع)

‏ ‏

‏سید مرتضی میلانی‏

‏ ‏

‏     انقلاب امام حسین(ع) دارای ابعاد جنبه های فراوان است که همه سرشار از دلیری و حماسه، ایثار و فداکاری و ارزشهای الهی است. ‏

‏     انقلاب امام حسین(ع) آموزگار سربلندو همیشگی نسلهاست که درسهای ثابت و جاویدانی از رسالتهای الهی را در خود دارد. ما قادر به شناخت و درک فراگیر همۀ ابعاد این انقلاب مبارک و توانا نیستیم و به این جهت تنها به جنبه ای از جوانب آن به مقدار توان، بسنده می کنیم و آن درسهای اجتماعی این قیام است. ‏

‏     در تفسیر حرکت امام حسین(ع)، در بعد اجتماعی آن، اختلاف نظر وجود دارد. دو تفسیر بر خطا از سوی مستشرقین و برخی از مسلمانان در این زمینه مطرح شده است که دارای اغراض منحرف سیاسی از ناحیه حاکمان ستمگر می باشد: ‏

‏     تفسیر اول: تفسیر قبیله ای است. در این تفسیر قیام امام حسین(ع) چیزی جز حلقه ای از حلقه های نزاع و درگیری تاریخی میان قبیلۀ بنی هاشم و قبیلۀ بنی امیه نیست.      تفسیر دوم: تفسیر شخصی است. این تفسیر قیام امام حسین(ع) را نشأت گرفته از انگیزه های شخصی می داند. ‏

‏نظریات اسلامی مطرح شده در تحلیل نهضت امام حسین(ع) در دو دسته عمده جایگیرند:‏

‏     1 -  تفسیر غیبی: این تفسیر انگیزه های قیام را برمبنای عوامر عالم غیب می داند، که امام حسین(ع) به عنوان تکلیف الهی مأمور به انجام آن بوده است. ‏

‏     2 -  نظریه سیاسی بودن قیام امام(ع) : بنابراین تفسیر، حرکت امام(ع) دارای تبیین ‏

‏ ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 139

‏عقلانی و اجتماعی و قابل فهم همگان بوده و به هدف برپایی عدالت و حکومت عدل اسلامی صورت گرفته است. این اهداف سیاسی در انقلاب امام خمینی(س) نیز به چشم می خورد. ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 140